Prev Chapter Job 42 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
Ayub
2bwya
<347>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
katanya
5rmayw
<559>
2
Aku
 
 
tahu
1*ytedy {tedy}
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Engkau
 
 
dapat
4lkwt
<3201>
melakukan
 
 
segala sesuatu
3lk
<3605>
dan
 
 
tidak
5alw
<3808>
ada
7Kmm
<4480>
rencana-Mu
8hmzm
<4209>
yang dapat
 
 
dibendung
6ruby
<1219>
3
Siapakah
1ym
<4310>
dia
 
 
yang
2hz
<2088>
menyembunyikan
3Mylem
<5956>
nasihat
4hue
<6098>
tanpa
5ylb
<1097>
pengetahuan
6ted
<1847>
Oleh
 
 
karena
7Nkl
<3651>
itu aku telah
 
 
mengatakan
8ytdgh
<5046>
apa yang
 
 
tidak
9alw
<3808>
kumengerti
10Nyba
<995>
hal-hal yang terlalu ajaib
11twalpn
<6381>
bagiku
12ynmm
<4480>
untuk
13alw
<3808>
kuketahui
14eda
<3045>
4
Dengarlah
1ems
<8085>
 
2an
<4994>
Aku
3yknaw
<595>
hendak
 
 
berfirman
4rbda
<1696>
Aku hendak menanyaimu dan kamu akan
 
 
memberi
5Klasa
<7592>
tahu
6yneydwhw
<3045>
Aku
 
 
5
Aku sudah
 
 
mendengar
1emsl
<8085>
kabar
3Kytems
<8088>
tentang Engkau hanya dengan
 
 
telinga
2Nza
<241>
tetapi
 
 
sekarang
4htew
<6258>
mataku
5ynye
<5869>
telah
 
 
melihat
6Ktar
<7200>
Engkau