Prev Chapter Psalms 90 Next Chapter Show all verses
1
Doa
1hlpt
<8605>
Musa
2hsml
<4872>
abdi
3sya
<376>
Allah
4Myhlah
<430>
Tuhan
5ynda
<136>
Engkau
7hta
<859>
telah
 
 
menjadi
8tyyh
<1961>
tempat kediaman
6Nwem
<4583>
kami
9wnl
<0>
dari
 
 
generasi
10rdb
<1755>
ke
 
 
generasi
11rdw
<1755>
2
Sebelum
1Mrjb
<2962>
gunung-gunung
2Myrh
<2022>
lahir
3wdly
<3205>
atau sebelum Engkau

memperanakkan
4llwxtw
<2342>
bumi
5Ura
<776>
dan
 
 
dunia
6lbtw
<8398>
dari
 
 
selama-lamanya
7Mlwemw
<5769>
sampai
8de
<5704>
selama-lamanya
9Mlwe
<5769>
Engkau
10hta
<859>
adalah
 
 
Allah
11la
<410>
3
Engkau
 
 
mengembalikan
1bst
<7725>
manusia
2swna
<582>
kepada
3de
<5704>
debu
4akd
<1793>
dan
 
 
berfirman
5rmatw
<559>
Kembalilah
6wbws
<7725>
hai
 
 
anak
7ynb
<1121>
manusia
8Mda
<120>
4
Sebab
1yk
<3588>
seribu
2Pla
<505>
tahun
3Myns
<8141>
di
 
 
mata-Mu
4Kynyeb
<5869>
itu seperti
 
 
hari
5Mwyk
<3117>
kemarin
6lwmta
<865>
yang
7yk
<3588>
berlalu
8rbey
<5674>
atau seperti
 
 
waktu jaga
9hrwmsaw
<821>
malam
10hlylb
<3915>
5
Engkau
 
 
menghanyutkan
1Mtmrz
<2229>
mereka mereka seperti
 
 
tidur
2hns
<8142>
Mereka
 
 
seperti
3wyhy
<1961>
rumput
5ryuxk
<2682>
yang
 
 
tumbuh
6Plxy
<2498>
pada
 
 
waktu pagi
4rqbb
<1242>