Prev Chapter Exodus 10 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Pergilah
5ab
<935>
menghadap
6la
<413>
Firaun
7herp
<6547>
karena
8yk
<3588>
Aku
9yna
<589>
telah
 
 
mengeraskan
10ytdbkh
<3513>
 
11ta
<853>
hatinya
12wbl
<3820>
dan
13taw
<853>
hati
14bl
<3820>
para
 
 
hambanya
15wydbe
<5650>
agar
16Neml
<4616>
Aku dapat
 
 
mempertunjukkan
17yts
<7896>
tanda-tanda-Ku
18ytta
<226>
di antara
20wbrqb
<7130>
mereka
19hla
<428>
2
dan
 
 
agar
1Nemlw
<4616>
kamu dapat
 
 
menceritakannya
2rpot
<5608>
di
 
 
telinga
3ynzab
<241>
anakmu
4Knb
<1121>
dan
5Nbw
<1121>
cucumu
6Knb
<1121>
 
7ta
<853>
bagaimana
8rsa
<834>
Aku
 
 
mempermainkan
9ytlleth
<5953>
orang
 
 
Mesir
10Myrumb
<4714>
dan bagaimana Aku mempertunjukkan
11taw
<853>
tanda-tanda-Ku
12ytta
<226>
di
13rsa
<834>
antara mereka Dengan demikian kamu dapat
15Mb 14ytmv
<0> <7760>
mengetahui
16Mtedyw
<3045>
bahwa
17yk
<3588>
Akulah
18yna
<589>
TUHAN
19hwhy
<3068>
3
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
menghadap
4la 1abyw
<413> <935>
Firaun
5herp
<6547>
dan
 
 
berkata
6wrmayw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11yhla
<430>
orang Ibrani
12Myrbeh
<5680>
Berapa lama
14ytm 13de
<4970> <5704>
lagi kamu akan
 
 
menolak
15tnam
<3985>
untuk
 
 
merendahkan
16tnel
<6031>
dirimu
 
 
di hadapan-Ku
17ynpm
<6440>
Biarkan
 
 
umat-Ku
19yme
<5971>
pergi
18xls
<7971>
supaya mereka dapat
 
 
melayani
20yndbeyw
<5647>
Aku
 
 
4
Jika
1yk
<3588>
kamu
2Ma
<518>
menolak
3Nam
<3986>
untuk
4hta
<859>
membiarkan
5xlsl
<7971>
 
6ta
<853>
umat-Ku
7yme
<5971>
pergi
9aybm
<935>
lihatlah
8ynnh
<2005>
besok
10rxm
<4279>
Aku akan mendatangkan
 
 
belalang
11hbra
<697>
di
 
 
wilayahmu
12Klbgb
<1366>
5
dan belalang-belalang itu akan
 
 
menutupi
1hokw
<3680>
 
2ta
<853>
permukaan
3Nye
<5869>
tanah
4Urah
<776>
sehingga
 
 
tidak
5alw
<3808>
ada yang
 
 
dapat
6lkwy
<3201>
melihat
7tarl
<7200>
 
8ta
<853>
tanah
9Urah
<776>
itu Belalang-belalang itu akan
 
 
memakan
10lkaw
<398>
habis
11ta
<853>
sisa-sisa
12rty
<3499>
yang masih
13hjlph
<6413>
tertinggal
14trasnh
<7604>
 
15Mkl
<0>
dari
16Nm
<4480>
peristiwa
 
 
hujan es
17drbh
<1259>
dan mereka akan
 
 
memakan
18lkaw
<398>
 
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
pohon
21Ueh
<6086>
yang baru
 
 
tumbuh
22xmuh
<6779>
bagimu
23Mkl
<0>
di
24Nm
<4480>
ladang
25hdvh
<7704>