Prev Chapter Exodus 13 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Khususkanlah
1sdq
<6942>
bagi-Ku
2yl
<0>
setiap
3lk
<3605>
anak sulung yang pertama
4rwkb
<1060>
kali
6lk
<3605>
membuka
5rjp
<6363>
rahim
7Mxr
<7358>
di antara
 
 
keturunan
8ynbb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
baik
 
 
manusia
10Mdab
<120>
maupun
 
 
binatang
11hmhbbw
<929>
adalah
12yl
<0>
milikku
13awh
<1931>
3
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
umat
4Meh
<5971>
itu
 
 
Ingatlah
5rwkz
<2142>
 
6ta
<853>
hari
7Mwyh
<3117>
ini
8hzh
<2088>
ketika
9rsa
<834>
kamu
 
 
keluar
10Mtauy
<3318>
dari
 
 
Mesir
11Myrumm
<4714>
keluar dari
 
 
rumah
12tybm
<1004>
perbudakan
13Mydbe
<5650>
sebab
14yk
<3588>
dengan
 
 
kekuatan
15qzxb
<2392>
tangan-Nya
16dy
<3027>
TUHAN
18hwhy
<3068>
membawamu
 
 
keluar
17ayuwh
<3318>
dari sana
20hzm 19Mkta
<2088> <853>
jangan
21alw
<3808>
makan
22lkay
<398>
apa pun yang
 
 
beragi
23Umx
<2557>
4
Hari
1Mwyh
<3117>
ini dalam
3Myauy 2Mta
<3318> <859>
bulan
4sdxb
<2320>
Abib
5bybah
<24>
kamu telah keluar
 
 
5
 
1hyhw
<1961>
Apabila
2yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
telah
 
 
membawamu
3Kayby
<935>
ke
5la
<413>
negeri
6Ura
<776>
orang Kanaan
7ynenkh
<3669>
orang Het
8ytxhw
<2850>
orang Amori
9yrmahw
<567>
dan
10ywxhw
<2340>
orang Yebus
11yowbyhw
<2983>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
disumpahkan-Nya
13ebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangmu
14Kytbal
<1>
untuk
 
 
diberikan
15ttl
<5414>
kepadamu yaitu suatu
16Kl
<0>
negeri
17Ura
<776>
yang
 
 
berlimpah
18tbz
<2100>
susu
19blx
<2461>
dan
 
 
madu
20sbdw
<1706>
kamu harus
 
 
melaksanakan
21tdbew
<5647>
 
22ta
<853>
ibadah
23hdbeh
<5656>
ini
24tazh
<2063>
pada
 
 
bulan
25sdxb
<2320>
ini
26hzh
<2088>