Prev Chapter Exodus 14 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
keturunan
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
untuk
 
 
kembali
5wbsyw
<7725>
dan
 
 
berkemah
6wnxyw
<2583>
di
7ynpl
<6440>
 
8yp
<0>
Pi-Hahirot
9tryxh
<6367>
di antara
10Nyb
<996>
Migdol
11ldgm
<4024>
dan
12Nybw
<996>
laut
13Myh
<3220>
di depan
14ynpl
<6440>
 
15leb
<0>
Baal-Zefon
16Npu
<1189>
kamu harus
 
 
berkemah
18wnxt
<2583>
di seberangnya
17wxkn
<5226>
di tepi
19le
<5921>
laut
20Myh
<3220>
3
sebab
 
 
Firaun
2herp
<6547>
akan
 
 
berkata
1rmaw
<559>
mengenai
 
 
keturunan
3ynbl
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Mereka
 
 
tersesat
5Mykbn
<943>
di
6Mh
<1992>
negeri
7Urab
<776>
ini
9Mhyle
<5921>
padang belantara
10rbdmh
<4057>
telah
 
 
mengurung
8rgo
<5462>
mereka
 
 
4
Aku akan
 
 
mengeraskan
1ytqzxw
<2388>
 
2ta
<853>
hati
3bl
<3820>
Firaun
4herp
<6547>
dan dia akan
 
 
mengejar
5Pdrw
<7291>
mereka dan Aku akan
6Mhyrxa
<310>
dimuliakan
7hdbkaw
<3513>
atas
 
 
Firaun
8herpb
<6547>
dan atas
 
 
seluruh
9lkbw
<3605>
pasukannya
10wlyx
<2426>
sehingga
 
 
orang Mesir
12Myrum
<4713>
akan
 
 
tahu
11wedyw
<3045>
bahwa
13yk
<3588>
Akulah
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Demikianlah
16wveyw
<6213>
mereka
 
 
melaksanakannya
17Nk
<3651>
5
Ketika
 
 
dikabarkan
1dgyw
<5046>
kepada
 
 
Raja
2Klml
<4428>
Mesir
3Myrum
<4714>
bahwa
4yk
<3588>
bangsa
6Meh
<5971>
itu
 
 
telah
7Kphyw
<2015>
melarikan
5xrb
<1272>
diri
 
 
hati
8bbl
<3824>
Firaun
9herp
<6547>
maupun
 
 
hamba-hambanya
10wydbew
<5650>
berubah
 
 
terhadap
11la
<413>
bangsa
12Meh
<5971>
itu dan mereka
 
 
berkata
13wrmayw
<559>
Apa
14hm
<4100>
yang sudah kita
15taz
<2063>
lakukan
16wnyve
<6213>
Kita
 
 
telah
17yk
<3588>
melepaskan
18wnxls
<7971>
orang
19ta
<853>
Israel
20larvy
<3478>
pergi
21wndbem
<5647>
dari perbudakan kita