Prev Chapter Exodus 39 Next Chapter Show all verses
1
Dari
1Nmw
<4480>
kain
 
 
biru
2tlkth
<8504>
dan kain
 
 
ungu
3Nmgrahw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
5ynsh 4telwtw
<8144> <8438>
mereka
 
 
membuat
6wve
<6213>
pakaian
7ydgb
<899>
yang
 
 
dipintal
8drv
<8278>
untuk
 
 
melakukan pelayanan
9trsl
<8334>
di
 
 
tempat kudus
10sdqb
<6944>
dan
 
 
membuat
11wveyw
<6213>
 
12ta
<853>
pakaian
13ydgb
<899>
kudus
14sdqh
<6944>
untuk
15rsa
<834>
Harun
16Nrhal
<175>
sebagaimana
17rsak
<834>
yang
 
 
TUHAN
19hwhy
<3068>
perintahkan
18hwu
<6680>
kepada
20ta
<853>
Musa
21hsm
<4872>
 
22P
<0>
2
Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
baju efod
3dpah
<646>
dari
 
 
emas
4bhz
<2091>
dan dari kain
 
 
biru
5tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
6Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
8yns 7telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
9ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
10rzsm
<7806>
3
Kemudian mereka
 
 
menempa
1weqryw
<7554>
emas menjadi
2ta
<854>
lembaran-lembaran
3yxp
<6341>
emas
4bhzh
<2091>
dan
 
 
memotong-motongnya
5Uuqw
<7112>
menjadi
 
 
benang
6Mlytp
<6616>
untuk
 
 
disulamkan
7twvel
<6213>
pada kain
8Kwtb
<8432>
biru
9tlkth
<8504>
dan kain
10Kwtbw
<8432>
ungu
11Nmgrah
<713>
dan kain
12Kwtbw
<8432>
kirmizi
14ynsh 13telwt
<8144> <8438>
dan
15Kwtbw
<8432>
linen halus
16ssh
<8336>
buatan
17hvem
<4639>
ahli tenun
18bsx
<2803>
4
Mereka
 
 
membuat
2wve
<6213>
penutup bahu
1tptk
<3802>
untuk baju efod itu dan
3wl
<0>
menyambungnya menjadi satu
4trbx
<2266>
dengan
 
 
menyatukannya
8rbx
<2266>
pada
5le
<5921>
dua
6yns
<8147>
ujungnya
7*wytwuq {wtwwuq}
<7118>
5
Ikat pinggang yang ditenun dengan terampil
1bsxw
<2805>
 
2wtdpa
<642>
yang
3rsa
<834>
terdapat padanya dibuat
4wyle
<5921>
dari
5wnmm
<4480>
bahan yang sama menurut
 
 
pengerjaannya
7whvemk
<4639>
yaitu
6awh
<1931>
dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
dan kain
 
 
biru
9tlkt
<8504>
dan kain
 
 
ungu
10Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
12yns 11telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
13ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
14rzsm
<7806>
sebagaimana
15rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
16hwu
<6680>
TUHAN
17hwhy
<3068>
kepada
18ta
<853>
Musa
19hsm
<4872>