Prev Chapter Exodus 4 Next Chapter Show all verses
1
Musa
2hsm
<4872>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Namun
 
 
lihatlah
4Nhw
<2005>
mereka
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
percaya
6wnymay
<539>
kepadaku atau
7yl
<0>
tidak
8alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
9wemsy
<8085>
suaraku
10ylqb
<6963>
sebab
11yk
<3588>
mereka akan
 
 
berkata
12wrmay
<559>
TUHAN
16hwhy
<3068>
tidak
13al
<3808>
menampakkan
14harn
<7200>
diri
 
 
kepadamu
15Kyla
<413>
2
TUHAN
3hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Apa
 
 
yang
4*hz hm {hzm}
<2088>
ada di
 
 
tanganmu
5Kdyb
<3027>
itu Dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Sebatang
 
 
tongkat
7hjm
<4294>
3
Kemudian Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
Lemparkanlah
2whkylsh
<7993>
itu ke
 
 
tanah
3hura
<776>
Dia
 
 
melemparkannya
4whkylsyw
<7993>
ke
 
 
tanah
5hura
<776>
dan tongkat itu

menjadi
6yhyw
<1961>
seekor
 
 
ular
7sxnl
<5175>
sehingga
 
 
Musa
9hsm
<4872>
lari
8onyw
<5127>
darinya
10wynpm
<6440>
4
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Ulurkan
5xls
<7971>
tanganmu
6Kdy
<3027>
dan
 
 
tangkaplah
7zxaw
<270>
ekornya
8wbnzb
<2180>
Dia
 
 
mengulurkan
9xlsyw
<7971>
tangannya
10wdy
<3027>
dan memegangnya
 
 
lalu
11qzxyw
<2388>
ular itu
12wb
<0>
menjadi
13yhyw
<1961>
sebatang
 
 
tongkat
14hjml
<4294>
di
 
 
tangannya
15wpkb
<3709>
5
Dengan
 
 
demikian
1Neml
<4616>
mereka akan
 
 
percaya
2wnymay
<539>
bahwa
3yk
<3588>
 
5Kyla 4harn
<413> <7200>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
nenek moyangmu
8Mtba
<1>
Allah
9yhla
<430>
Abraham
10Mhrba
<85>
Allah
11yhla
<430>
Ishak
12qxuy
<3327>
dan
 
 
Allah
13yhlaw
<430>
Yakub
14bqey
<3290>
telah menampakkan diri kepadamu