Prev Chapter Isaiah 2 Next Chapter Show all verses
1
Inilah
 
 
firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
dinyatakan
3hzx
<2372>
kepada
 
 
Yesaya
4whyesy
<3470>
anak
5Nb
<1121>
Amos
6Uwma
<531>
tentang
7le
<5921>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
9Mlswryw
<3389>
2
Akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
pada
 
 
hari-hari
3Mymyh
<3117>
terakhir
2tyrxab
<319>
 
5hyhy
<1961>
gunung
6rh
<2022>
kediaman
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
akan
 
 
didirikan
4Nwkn
<3559>
di
 
 
puncak
9sarb
<7218>
gunung-gunung
10Myrhh
<2022>
dan akan
 
 
ditinggikan
11avnw
<5375>
melebihi
 
 
bukit-bukit
12twebgm
<1389>
dan
 
 
semua
15lk
<3605>
bangsa
16Mywgh
<1471>
akan
 
 
beramai-ramai
13wrhnw
<5102>
ke sana
14wyla
<413>
3
 
2Myme
<5971>
Banyak orang
3Mybr
<7227>
akan
 
 
datang
1wklhw
<1980>
dan
 
 
berkata
4wrmaw
<559>
Mari
5wkl
<1980>
kita
 
 
naik
6hlenw
<5927>
ke
7la
<413>
gunung
8rh
<2022>
TUHAN
9hwhy
<3069>
ke
10la
<413>
kediaman
11tyb
<1004>
Allah
12yhla
<430>
Yakub
13bqey
<3290>
Dia akan
 
 
mengajarkan
14wnryw
<3384>
jalan-jalan-Nya
15wykrdm
<1870>
kepada kita sehingga kita akan
 
 
berjalan
16hklnw
<1980>
di
 
 
jalan-jalan-Nya
17wytxrab
<734>
Sebab
18yk
<3588>
dari
 
 
Sion
19Nwyum
<6726>
akan
 
 
keluar
20aut
<3318>
hukum
21hrwt
<8451>
dan
 
 
firman
22rbdw
<1697>
TUHAN
23hwhy
<3069>
dari
 
 
Yerusalem
24Mlswrym
<3389>
4
Dia akan
 
 
menjadi hakim
1jpsw
<8199>
di antara
2Nyb
<996>
bangsa-bangsa
3Mywgh
<1471>
dan
 
 
memutuskan perkara
4xykwhw
<3198>
bagi
 
 
banyak
6Mybr
<7227>
orang
5Mymel
<5971>
Mereka akan
 
 
menempa
7wttkw
<3807>
pedang
8Mtwbrx
<2719>
mereka menjadi
 
 
mata bajak
9Mytal
<855>
dan
 
 
tombak
10Mhytwtynxw
<2595>
mereka menjadi
 
 
sabit
11twrmzml
<4211>
Bangsa
14ywg
<1471>
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
mengangkat
13avy
<5375>
pedang
17brx
<2719>
melawan
15la
<413>
bangsa
16ywg
<1471>
dan mereka
 
 
tidak
18alw
<3808>
akan
 
 
lagi
20dwe
<5750>
belajar
19wdmly
<3925>
berperang
21hmxlm
<4421>
 
22P
<0>
5
Hai
 
 
keluarga
1tyb
<1004>
Yakub
2bqey
<3290>
mari
3wkl
<1980>
kita
 
 
berjalan
4hklnw
<1980>
dalam
 
 
terang
5rwab
<216>
TUHAN
6hwhy
<3068>