Prev Chapter Isaiah 56 Next Chapter Show all verses
1
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Peliharalah
4wrms
<8104>
keadilan
5jpsm
<4941>
dan
 
 
lakukanlah
6wvew
<6213>
kebenaran
7hqdu
<6666>
Sebab
8yk
<3588>
keselamatan-Ku
10ytewsy
<3444>
akan
 
 
segera
9hbwrq
<7138>
datang
11awbl
<935>
dan
 
 
kebenaran-Ku
12ytqduw
<6666>
akan segera
 
 
dinyatakan
13twlghl
<1540>
2
Diberkatilah
1yrsa
<835>
orang
2swna
<376>
yang
 
 
melakukan
3hvey
<6213>
hal
 
 
ini
4taz
<2063>
dan
 
 
anak
5Nbw
<1121>
manusia
6Mda
<120>
yang
 
 
berpegang
7qyzxy
<2388>
kepadanya
8hb
<0>
yang
 
 
memelihara
9rms
<8104>
hari
 
 
Sabat
10tbs
<7676>
dan tidak
 
 
mencemarkannya
11wllxm
<2490>
serta
 
 
menjaga
12rmsw
<8104>
tangannya
13wdy
<3027>
dari
 
 
melakukan
14twvem
<6213>
apa
 
 
pun
15lk
<3605>
yang
 
 
jahat
16er
<7451>
 
17o
<0>
3
Jangan
1law
<408>
biarkan
2rmay
<559>
orang
3Nb
<1121>
asing
4rknh
<5236>
yang telah
 
 
menggabungkan
5hwlnh
<3867>
diri
 
 
kepada
6la
<413>
TUHAN
7hwhy
<3068>
berkata
8rmal
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
pasti akan
 
 
memisahkan
10ynlydby 9ldbh
<914> <914>
aku
 
 
dari
12lem
<5921>
umat-Nya
13wme
<5971>
ataupun
14law
<408>
seorang
 
 
kasim
16oyroh
<5631>
berkata
15rmay
<559>
Sesungguhnya
17Nh
<2005>
aku
18yna
<589>
hanyalah sebatang
 
 
pohon
19Ue
<6086>
kering
20sby
<3002>
 
21o
<0>
4
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
perkataan
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Kepada para
 
 
kasim
5Myoyrol
<5631>
yang
6rsa
<834>
memelihara
7wrmsy
<8104>
 
8ta
<853>
hari-hari Sabat-Ku
9ytwtbs
<7676>
yang
 
 
memilih
10wrxbw
<977>
hal-hal
 
 
yang
11rsab
<834>
berkenan
12ytupx
<2654>
kepada-Ku dan
 
 
berpegang
13Myqyzxmw
<2388>
pada
 
 
perjanjian-Ku
14ytyrbb
<1285>
5
Aku akan
 
 
memberikan
1yttnw
<5414>
di dalam
2Mhl
<0>
rumah-Ku
3ytybb
<1004>
di dalam tembok-tembok-Ku
4ytmwxbw
<2346>
suatu
 
 
tanda peringatan
5dy
<3027>
dan suatu
 
 
nama
6Msw
<8034>
yang
 
 
lebih baik
7bwj
<2896>
daripada
 
 
anak-anak laki-laki
8Mynbm
<1121>
dan
 
 
perempuan
9twnbmw
<1323>
Aku akan
 
 
memberikan
12Nta
<5414>
kepada mereka satu
 
 
nama
10Ms
<8034>
yang
 
 
abadi
11Mlwe
<5769>
 
13wl
<0>
yang
14rsa
<834>
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
dilenyapkan
16trky
<3772>
 
17o
<0>