Prev Chapter Isaiah 9 Next Chapter Show all verses
1
Namun
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
akan ada lagi
 
 
kesuraman
3Pewm
<4155>
bagi dia
 
 
yang
4rsal
<834>
 
6hl
<0>
dahulu
7tek
<6256>
berada dalam
 
 
kesusahan
5quwm
<4164>
Dahulu
8Nwsarh
<7223>
Dia
 
 
memandang rendah
9lqh
<7043>
tanah
10hura
<776>
Zebulon
11Nwlbz
<2074>
dan
 
 
tanah
12huraw
<776>
Naftali
13yltpn
<5321>
tetapi pada
 
 
kemudian hari
14Nwrxahw
<314>
Dia akan
 
 
memuliakan
15dybkh
<3513>
jalan
16Krd
<1870>
dekat
 
 
laut
17Myh
<3220>
di seberang
18rbe
<5676>
Sungai Yordan
19Ndryh
<3383>
yaitu
 
 
Galilea
20lylg
<1551>
daerah
 
 
bangsa-bangsa asing
21Mywgh
<1471>
2
Bangsa
1Meh
<5971>
yang
 
 
berjalan
2Myklhh
<1980>
dalam
 
 
kegelapan
3Ksxb
<2822>
telah
 
 
melihat
4war
<7200>
terang
5rwa
<216>
yang
 
 
besar
6lwdg
<1419>
Mereka yang
 
 
tinggal
7ybsy
<3427>
di
 
 
negeri
8Urab
<776>
yang
 
 
gelap
9twmlu
<6757>
terang
10rwa
<216>
bercahaya
11hgn
<5050>
atas
 
 
mereka
12Mhyle
<5921>
3
Engkau telah
 
 
melipatgandakan
1tybrh
<7235>
bangsa
2ywgh
<1471>
itu Engkau
3*wl {al}
<3808>
menambahkan
4tldgh
<1431>
sukacita
5hxmvh
<8057>
mereka Mereka akan
 
 
bergembira
6wxmv
<8055>
di hadapan-Mu
7Kynpl
<6440>
seperti
 
 
kegembiraan
8txmvk
<8057>
pada
 
 
waktu panen
9ryuqb
<7105>
seperti
10rsak
<834>
orang-orang
 
 
bergirang
11wlygy
<1523>
saat mereka
 
 
membagi-bagi
12Mqlxb
<2505>
barang
 
 
jarahan
13lls
<7998>
4
Sebab
1yk
<3588>
 
2ta
<853>
kuk
3le
<5923>
yang
 
 
ditanggungnya
4wlbo
<5448>
dan
5taw
<853>
kayu pikulan
6hjm
<4294>
di
 
 
bahunya
7wmks
<7926>
yaitu
 
 
tongkat
8jbs
<7626>
para
 
 
penindas
9vgnh
<5065>
mereka telah Engkau
10wb
<0>
patahkan
11ttxh
<2865>
seperti pada
 
 
zaman
12Mwyk
<3117>
orang
 
 
Midian
13Nydm
<4080>
5
 
1yk
<3588>
Setiap
2lk
<3605>
sepatu bot pasukan
3Nwao
<5430>
yang
 
 
berderap
4Nao
<5431>
dalam
 
 
kericuhan perang
5serb
<7494>
dan setiap
 
 
jubah
6hlmvw
<8071>
yang
 
 
berlumuran
7hllwgm
<1556>
darah
8Mymdb
<1818>
akan
9htyhw
<1961>
dibakar
10hprvl
<8316>
menjadi
 
 
bahan bakar
11tlkam
<3980>
untuk
 
 
api
12sa
<784>