Prev Chapter Jeremiah 25 Next Chapter Show all verses
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4le
<5921>
Yeremia
5whymry
<3414>
tentang
6le
<5921>
semua
7lk
<3605>
orang
8Me
<5971>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
pada
 
 
tahun
10hnsb
<8141>
keempat
11tyebrh
<7243>
pemerintahan
 
 
Yoyakim
12Myqywhyl
<3079>
anak
13Nb
<1121>
Yosia
14whysay
<2977>
raja
15Klm
<4428>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
yaitu
17ayh
<1931>
tahun
18hnsh
<8141>
pertama
19tynsarh
<7224>
pemerintahan
 
 
Nebukadnezar
20ruardkwbnl
<5019>
raja
21Klm
<4428>
Babel
22lbb
<894>
2
yang
1rsa
<834>
Nabi
4aybnh
<5030>
Yeremia
3whymry
<3414>
sampaikan
2rbd
<1696>
kepada
5le
<5921>
semua
6lk
<3605>
orang
7Me
<5971>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
 
 
kepada
9law
<413>
semua
10lk
<3605>
penduduk
11ybsy
<3427>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
katanya
13rmal
<559>
3
Dari
1Nm
<4480>
tahun
 
 
ketiga
2sls
<7969>
belas
3hrve
<6240>
pemerintahan
4hns
<8141>
Yosia
5whysayl
<2977>
anak
6Nb
<1121>
Amon
7Nwma
<526>
raja
8Klm
<4428>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
sampai
10dew
<5704>
hari
11Mwyh
<3117>
ini
12hzh
<2088>
yaitu
 
 
selama
13hz
<2088>
dua puluh
15Myrvew
<6242>
tiga
14sls
<7969>
tahun
16hns
<8141>
 
17hyh
<1961>
firman
18rbd
<1697>
TUHAN
19hwhy
<3068>
telah datang
 
 
kepadaku
20yla
<413>
dan aku telah
 
 
mengatakan
21rbdaw
<1696>
kepadamu
22Mkyla
<413>
terus-menerus
23Myksa
<7925>
tetapi kamu
24rbdw
<1696>
tidak
25alw
<3808>
mendengarkan
26Mtems
<8085>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
mengutus
1xlsw
<7971>
kepadamu
3Mkyla
<413>
 
5lk 4ta
<3605> <853>
hamba-hamba-Nya
6wydbe
<5650>
yaitu para
 
 
nabi
7Myabnh
<5030>
terus-menerus
8Mksh
<7925>
tetapi kamu
9xlsw
<7971>
tidak
10alw
<3808>
mendengarkan
11Mtems
<8085>
ataupun
12alw
<3808>
mengarahkan
13Mtyjh
<5186>
 
14ta
<853>
telingamu
15Mknza
<241>
untuk
 
 
mendengar
16emsl
<8085>
5
Mereka
 
 
berkata
1rmal
<559>
Sekarang
3an
<4994>
berbaliklah
2wbws
<7725>
setiap orang
4sya
<376>
dari
 
 
jalannya
5wkrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
6herh
<7451>
dan dari
 
 
perbuatan-perbuatannya
8Mkyllem
<4611>
yang
 
 
jahat
7ermw
<7455>
dan
 
 
tinggallah
9wbsw
<3427>
di
10le
<5921>
negeri
11hmdah
<127>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
diberikan
13Ntn
<5414>
TUHAN
14hwhy
<3069>
kepadamu dan kepada
15Mkl
<0>
nenek moyangmu
16Mkytwbalw
<1>
 
17Nml
<4480>
selama-lamanya
20Mlwe 19dew 18Mlwe
<5769> <5704> <5769>