Prev Chapter Jeremiah 3 Next Chapter Show all verses
1
 
1rmal
<559>
Jika
2Nh
<2005>
seorang
 
 
laki-laki
4sya
<376>
menceraikan
3xlsy
<7971>
 
5ta
<853>
istrinya
6wtsa
<802>
dan istrinya

pergi
7hklhw
<1980>
darinya dan
8wtam
<853>
menjadi
9htyhw
<1961>
istri
 
 
laki-laki
10syal
<376>
lain
11rxa
<312>
apakah laki-laki itu akan

kembali
12bwsyh
<7725>
kepadanya
13hyla
<413>
 
14dwe
<5750>
Tidakkah
15awlh
<3808>
negeri
18Urah
<776>
itu
19ayhh
<1931>
akan
 
 
benar-benar tercemar
17Pnxt 16Pwnx
<2610> <2610>
Kamu
20taw
<859>
telah
 
 
melacur
21tynz
<2181>
dengan
 
 
banyak
23Mybr
<7227>
kekasih
22Myer
<7453>
tetapi kamu ingin
 
 
kembali
24bwsw
<7725>
kepada-Ku
25yla
<413>
firman
26Man
<5002>
TUHAN
27hwhy
<3068>
2
Arahkanlah
1yav
<5375>
pandanganmu
2Kynye
<5869>
ke
3le
<5921>
tempat-tempat tinggi yang tandus
4Myps
<8205>
dan
 
 
lihatlah
5yarw
<7200>
Di manakah
6hpya
<375>
kamu
 
 
belum
7al
<3808>
pernah
 
 
dicabuli
8*tbks {tlgs}
<7693>
Di pinggir-pinggir
9le
<5921>
jalan
10Mykrd
<1870>
kamu telah
 
 
duduk
11tbsy
<3427>
menanti mereka seperti
12Mhl
<0>
seorang Arab
13ybrek
<6163>
di
 
 
padang gurun
14rbdmb
<4057>
Kamu telah
 
 
mencemari
15ypynxtw
<2610>
negeri
16Ura
<776>
itu dengan
 
 
pelacuranmu
17Kytwnzb
<2184>
dan dengan
 
 
kejahatanmu
18Kterbw
<7451>
3
Oleh karena itu
 
 
hujan
2Mybbr
<7241>
telah
 
 
ditahan
1wenmyw
<4513>
dan
 
 
tidak
4awl
<3808>
akan
 
 
ada
5hyh
<1961>
hujan akhir
3swqlmw
<4456>
Namun dahimu adalah
 
 
dahi
6xumw
<4696>
seorang
7hsa
<802>
pelacur
8hnwz
<2181>
kamu
10Kl 9hyh
<0> <1961>
tidak tahu
11tnam
<3985>
malu
12Mlkh
<3637>
4
Bukankah
1awlh
<3808>
kamu baru
 
 
saja
2htem
<6258>
memanggil-Ku
3*tarq {ytarq}
<7121>
 
4yl
<0>
Bapaku
5yba
<1>
Engkau adalah
 
 
teman
6Pwla
<441>
masa mudaku
7yren
<5271>
 
8hta
<859>
5
Apakah Dia akan
 
 
marah
1rjnyh
<5201>
untuk
 
 
selamanya
2Mlwel
<5769>
Apakah
3Ma
<518>
Dia akan geram
4rmsy
<8104>
sampai akhir
5xunl
<5331>
Lihatlah
6hnh
<2009>
kamu sudah
 
 
mengatakannya
7*ytrbd {ytrbd}
<1696>
tetapi kamu telah
 
 
melakukan
8yvetw
<6213>
hal-hal
 
 
jahat
9twerh
<7451>
yang
 
 
dapat
10lkwtw
<3201>
kamu lakukan
11P
<0>