Prev Chapter Ezekiel 29 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
tahun
1hnsb
<8141>
kesepuluh
2tyryveh
<6224>
bulan
 
 
kesepuluh
3yrveb
<6224>
pada hari
 
 
kedua
4Mynsb
<8147>
belas
5rve
<6240>
bulan
6sdxl
<2320>
itu
7hyh
<1961>
firman
8rbd
<1697>
TUHAN
9hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
10yla
<413>
kata-Nya
11rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
arahkanlah
3Myv
<7760>
wajahmu
4Kynp
<6440>
terhadap
5le
<5921>
Firaun
6herp
<6547>
raja
7Klm
<4428>
Mesir
8Myrum
<4714>
dan
 
 
bernubuatlah
9abnhw
<5012>
terhadap
10wyle
<5921>
dia dan
 
 
terhadap
11lew
<5921>
seluruh
 
 
Mesir
12Myrum
<4714>
 
13hlk
<3605>
3
Berbicaralah
1rbd
<1696>
dan
 
 
katakan
2trmaw
<559>
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
Lihatlah
7ynnh
<2005>
Aku melawanmu hai
8Kyle
<5921>
Firaun
9herp
<6547>
raja
10Klm
<4428>
Mesir
11Myrum
<4714>
Naga
12Mynth
<8577>
besar
13lwdgh
<1419>
yang terletak di
14Ubrh
<7257>
tengah-tengah
15Kwtb
<8432>
sungai-sungainya
16wyray
<2975>
yang
17rsa
<834>
berkata
18rma
<559>
 
19yl
<0>
Sungai
20yray
<2975>
adalah kepunyaanku dan
 
 
aku
21ynaw
<589>
telah membuatnya untuk diriku
 
 
sendiri
22yntyve
<6213>
4
Aku akan
 
 
memasang
1yttnw
<5414>
kait
2*Myxx {Myyxx}
<2397>
pada
 
 
rahang-rahangmu
3Kyyxlb
<3895>
dan Aku akan
 
 
membuat
4ytqbdhw
<1692> ==>
ikan
5tgd
<1710>
sungai-sungaimu
6Kyray
<2975>
menempel
4ytqbdhw
<== <1692>
pada
 
 
sisik-sisikmu
7Kytvqvqb
<7193>
dan Aku akan
 
 
menarikmu
8Kytylehw
<5927>
ke atas dari
 
 
tengah-tengah
9Kwtm
<8432>
sungai-sungaimu
10Kyray
<2975>
dan
11taw
<853>
semua
12lk
<3605>
ikan
13tgd
<1710>
sungai-sungaimu
14Kyray
<2975>
akan
 
 
menempel
16qbdt
<1692>
pada
 
 
sisik-sisikmu
15Kytvqvqb
<7193>
5
Aku akan
 
 
meninggalkanmu
1Kytsjnw
<5203>
di
 
 
padang belantara
2hrbdmh
<4057>
kamu dan
4taw 3Ktwa
<853> <853>
semua
5lk
<3605>
ikan
6tgd
<1710>
sungai-sungaimu
7Kyray
<2975>
Kamu akan
 
 
jatuh
11lwpt
<5307>
di atas
8le
<5921>
 
9ynp
<6440>
ladang terbuka
10hdvh
<7704>
dan kamu
 
 
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
dibawa bersama-sama
13Poat
<622>
atau
14alw
<3808>
dikumpulkan
15Ubqt
<6908>
Aku telah
 
 
memberikanmu
20Kyttn
<5414>
untuk
 
 
makanan
21hlkal
<402>
bagi
 
 
binatang-binatang
16tyxl
<2416>
di
 
 
bumi
17Urah
<776>
dan bagi
 
 
burung-burung
18Pwelw
<5775>
di
 
 
langit
19Mymsh
<8064>