Prev Chapter Ezekiel 31 Next Chapter Show all verses
1
Terjadilah
1yhyw
<1961>
pada
 
 
tahun
4hns
<8141>
 
2txab
<259>
kesebelas
3hrve
<6240>
pada bulan
 
 
ketiga
5ysylsb
<7992>
pada hari
 
 
pertama
6dxab
<259>
bulan
7sdxl
<2320>
itu
8hyh
<1961>
firman
9rbd
<1697>
TUHAN
10hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
11yla
<413>
kata-Nya
12rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
katakan
3rma
<559>
kepada
4la
<413>
Firaun
5herp
<6547>
raja
6Klm
<4428>
Mesir
7Myrum
<4714>
dan
 
 
kepada
8law
<413>
pengikutnya
9wnwmh
<1995>
 
10la
<413>
Siapakah
11ym
<4310>
yang
 
 
seperti
12tymd
<1819>
kamu dalam
 
 
kebesaranmu
13Kldgb
<1433>
3
Lihatlah
1hnh
<2009>
Asyur
2rwsa
<804>
adalah
 
 
pohon aras
3zra
<730>
di
 
 
Lebanon
4Nwnblb
<3844>
dengan
 
 
cabang-cabangnya
6Pne
<6057>
yang
 
 
indah
5hpy
<3303>
dan
 
 
menaungi
8lum
<6751>
hutan
7srxw
<2793>
dan
 
 
batangnya
10hmwq
<6967>
yang
 
 
tinggi
9hbgw
<1362>
dan
 
 
puncaknya
14wtrmu
<6788>
ada
13htyh
<1961>
di antara
11Nybw
<996>
awan-awan
12Mytbe
<5688>
4
Air
1Mym
<4325>
membuatnya bertumbuh
2whwldg
<1431>
mata air yang dalam
3Mwht
<8415>
membuatnya tinggi
4whtmmr
<7311>
dengan
5ta
<854>
sungai-sungainya
6hytrhn
<5104>
mengalir
7Klh
<1980>
di sekeliling tempat
8twbybo
<5439>
ia
 
 
ditanam
9hejm
<4302>
dan
 
 
mengalirkan
12hxls
<7971>
 
10taw
<853>
aliran sungainya
11hytlet
<8585>
ke
13la
<413>
semua
14lk
<3605>
pohon
15yue
<6086>
di
 
 
ladang
16hdvh
<7704>
5
Oleh
1le
<5921>
sebab itu
2Nk
<3651>
tingginya
4wtmq
<6967>
melebihi
3ahbg
<1361>
semua
5lkm
<3605>
pohon
6yue
<6086>
di
 
 
ladang
7hdvh
<7704>
itu
 
 
cabang-cabangnya
9wytpero
<5634>
semakin
 
 
banyak
8hnybrtw
<7235>
dan
 
 
ranting-rantingnya
11*wytrap {wtrap}
<6288>
menjadi
 
 
panjang
10hnkratw
<748>
karena
 
 
banyaknya
13Mybr
<7227>
air
12Mymm
<4325>
dalam
 
 
pertumbuhannya
14wxlsb
<7971>