Prev Chapter Ezekiel 4 Next Chapter Show all verses
1
Hai
 
 
kamu
1htaw
<859>
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
ambillah
4xq
<3947>
sebuah
5Kl
<0>
batu bata
6hnbl
<3843>
dan
 
 
letakkan
7httnw
<5414>
 
8htwa
<853>
di depanmu
9Kynpl
<6440>
dan
 
 
ukirlah
10twqxw
<2710>
di atasnya
11hyle
<5921>
sebuah
 
 
kota
12rye
<5892>
yaitu
13ta
<853>
Yerusalem
14Mlswry
<3389>
2
Tempatkan
1httnw
<5414>
pengepungan
3rwum
<4692>
terhadapnya
2hyle
<5921>
dan
 
 
bangunlah
4tynbw
<1129>
tembok pengepungan
6qyd
<1785>
terhadapnya
5hyle
<5921>
buatlah
7tkpsw
<8210>
tanggul pengepungan
9hllo
<5550>
terhadapnya
8hyle
<5921>
Dirikan
10httnw
<5414>
kemah-kemah
12twnxm
<4264>
dan
 
 
tempatkan
13Myvw
<7760>
 
14hyle
<5921>
alat-alat penggempur tembok
15Myrk
<3733>
terhadap
11hyle
<5921>
kota itu

di sekelilingnya
16bybo
<5439>
3
 
1htaw
<859>
Ambillah
2xq
<3947>
bagimu
3Kl
<0>
lempengan
4tbxm
<4227>
besi
5lzrb
<1270>
dan
 
 
letakkanlah
6httnw
<5414>
itu seperti
7htwa
<853>
tembok
8ryq
<7023>
besi
9lzrb
<1270>
di antara
11Nybw 10Knyb
<996> <996>
kamu dan
 
 
kota
12ryeh
<5892>
itu
 
 
Arahkan
13htnykhw
<3559>
 
14ta
<853>
wajahmu
15Kynp
<6440>
ke
16hyla
<413>
kota itu sehingga kota itu berada dalam
17htyhw
<1961>
pengepungan
18rwumb
<4692>
dan
 
 
kepunglah
19truw
<6696>
kota itu
 
 
Ini
22ayh
<1931>
adalah
20hyle
<5921>
tanda
21twa
<226>
bagi
 
 
keturunan
23tybl
<1004>
Israel
24larvy
<3478>
 
25o
<0>
4
Berbaringlah
2bks
<7901>
kamu
1htaw
<859>
pada
3le
<5921>
sisi
4Kdu
<6654>
kirimu
5ylamvh
<8042>
dan
 
 
taruhlah
6tmvw
<7760>
 
7ta
<853>
kejahatan
8Nwe
<5771>
keturunan
9tyb
<1004>
Israel
10larvy
<3478>
di
 
 
atasnya
11wyle
<5921>
Sesuai
 
 
jumlah
12rpom
<4557>
hari
13Mymyh
<3117>
kamu
14rsa
<834>
berbaring
15bkst
<7901>
di
 
 
atasnya
16wyle
<5921>
kamu akan
 
 
menanggung
17avt
<5375>
 
18ta
<853>
hukuman
19Mnwe
<5771>
mereka
 
 
5
Sebab
 
 
Aku
1ynaw
<589>
telah
 
 
menetapkan
2yttn
<5414>
kepadamu
3Kl
<0>
 
7rpoml
<4557>
hari-hari
8Mymy
<3117>

5yns 4ta
<8141> <853>
kejahatan
6Mnwe
<5771>
mereka yaitu
 
 
390
11Myestw 10twam 9sls
<8673> <3967> <7969>
hari
12Mwy
<3117>
Selama itulah kamu akan
 
 
menanggung
13tavnw
<5375>
kejahatan
14Nwe
<5771>
keturunan
15tyb
<1004>
Israel
16larvy
<3478>