Prev Chapter Ezekiel 41 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
ke
2la
<413>
ruang besar
 
 
Bait Suci
3lkyhh
<1964>
dan
 
 
mengukur
4dmyw
<4058>
 
5ta
<853>
pilar-pilar
6Mylyah
<352>
enam
7ss
<8337>
hasta
8twma
<520>
lebarnya
9bxr
<7341>
pada satu
 
 
sisi
10wpm
<6311>
dan
 
 
enam
11ssw
<8337>
hasta
12twma
<520>
lebarnya
13bxr
<7341>
pada
 
 
sisi
14wpm
<6311>
yang lain itulah
 
 
lebar
15bxr
<7341>
kemah
16lhah
<168>
2
Dan
 
 
lebar
1bxrw
<7341>
pintu
 
 
masuknya
2xtph
<6607>
adalah
 
 
sepuluh
3rve
<6235>
hasta
4twma
<520>
dan
 
 
sisi-sisi
5twptkw
<3802>
pintu masuk
6xtph
<6607>
adalah
 
 
lima
7smx
<2568>
hasta
8twma
<520>
pada satu
 
 
sisi
9wpm
<6311>
dan
 
 
lima
10smxw
<2568>
hasta
11twma
<520>
pada
 
 
sisi
12wpm
<6311>
yang lain Dan dia
 
 
mengukur
13dmyw
<4058>
panjang
14wkra
<753>
ruang besar
 
 
empat puluh
15Myebra
<705>
hasta
16hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
17bxrw
<7341>
dua puluh
18Myrve
<6242>
hasta
19hma
<520>
3
Kemudian dia
 
 
pergi
1abw
<935>
ke ruang
 
 
dalam
2hmynpl
<6441>
dan
 
 
mengukur
3dmyw
<4058>
pilar-pilar
4lya
<352>
pintu masuk
5xtph
<6607>
dua
6Myts
<8147>
hasta
7twma
<520>
dan panjang
 
 
pintu
8xtphw
<6607>
enam
9ss
<8337>
hasta
10twma
<520>
dan
 
 
lebar
11bxrw
<7341>
pintu
12xtph
<6607>
tujuh
13ebs
<7651>
hasta
14twma
<520>
4
Dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
 
2ta
<853>
panjangnya
3wkra
<753>
dua puluh
4Myrve
<6242>
hasta
5hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
6bxrw
<7341>
dua puluh
7Myrve
<6242>
hasta
8hma
<520>
di
9la
<413>
depan
10ynp
<6440>
ruang besar
11lkyhh
<1964>
Dan dia
 
 
berkata
12rmayw
<559>
kepadaku
13yla
<413>
Inilah
14hz
<2088>
tempat
16Mysdqh 15sdq
<6944> <6944> ==>
yang
 
 
mahakudus
16Mysdqh 15sdq
<== <6944> <6944>
5
Kemudian dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
tembok
2ryq
<7023>
Bait Suci
3tybh
<1004>
tebalnya
 
 
enam
4ss
<8337>
hasta
5twma
<520>
dan
 
 
lebar
6bxrw
<7341>
setiap
 
 
sisi kamar
7eluh
<6763>
empat
8ebra
<702>
hasta
9twma
<520>
mengelilingi
10bybo
<5439>
Bait Suci
12tybl
<1004>
pada
 
 
setiap sisi
13bybo 11bybo
<5439> <5439>