Prev Chapter Hosea 1 Next Chapter Show all verses
1
Firman
1rbd
<1697>
TUHAN
2hwhy
<3068>
 
3rsa
<834>
datang
4hyh
<1961>
kepada
5la
<413>
Hosea
6eswh
<1954>
anak
7Nb
<1121>
Beeri
8yrab
<882>
pada
 
 
zaman
9ymyb
<3117>
pemerintahan
 
 
Uzia
10hyze
<5818>
Yotam
11Mtwy
<3147>
Ahas
12zxa
<271>
dan
 
 
Hizkia
13hyqzxy
<2396>
raja-raja
14yklm
<4428>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
dan pada
 
 
zaman
16ymybw
<3117>
pemerintahan
 
 
Yerobeam
17Mebry
<3379>
anak
18Nb
<1121>
Yoas
19sawy
<3101>
raja
20Klm
<4428>
Israel
21larvy
<3478>
2
Ketika
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
mulai
1tlxt
<8462>
berbicara
2rbd
<1696>
melalui
 
 
Hosea
4eswhb
<1954>
TUHAN
6hwhy
<3068>
berfirman
5rmayw P
<559>
kepada
7la
<413>
Hosea
8eswh
<1954>
Pergilah
9Kl
<1980>
ambillah
10xq
<3947>
bagimu
11Kl
<0>
istri
12tsa
<802>
seorang
 
 
sundal
13Mynwnz
<2183>
dan milikilah
 
 
anak-anak
14ydlyw
<3206>
dari seorang
 
 
sundal
18hnzt 17hnz 15Mynwnz
<2181> <2181> <2183>
sebab
16yk
<3588>
negeri
19Urah
<776>
ini telah melakukan persundalan dengan hebat dan meninggalkan
20yrxam
<310>
TUHAN
21hwhy
<3068>
3
Karena itu dia
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
mengambil
2xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
Gomer
4rmg
<1586>
anak perempuan
5tb
<1323>
Diblaim
6Mylbd
<1691>
dan perempuan itu
 
 
mengandung
7rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
8dltw
<3205>
seorang
9wl
<0>
anak
10Nb
<1121>
laki-laki baginya
 
 
4
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadanya
3wyla
<413>
Namakan
5wms 4arq
<8034> <7121>
dia
 
 
Yizreel
6laerzy
<3157>
sebab
7yk
<3588>
sebentar
9jem
<4592>
lagi
8dwe
<5750>
Aku akan
 
 
menghukum
10ytdqpw
<6485>
keturunan
15tyb
<1004>
Yehu
16awhy
<3058>
atas
14le
<5921>
pertumpahan
11ta
<853>
darah
12ymd
<1818>
Yizreel
13laerzy
<3157>
dan Aku akan
 
 
mengakhiri
17ytbshw
<7673>
kerajaan
18twklmm
<4468>
keturunan
19tyb
<1004>
Israel
20larvy
<3478>
5
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Aku akan
 
 
mematahkan
4ytrbsw
<7665>
 
5ta
<853>
busur
6tsq
<7198>
Israel
7larvy
<3478>
di
 
 
Lembah
8qmeb
<6010>
Yizreel
9laerzy
<3157>