Prev Chapter Joel 3 Next Chapter Show all verses
1
Sebab
1yk
<3588>
sesungguhnya
2hnh
<2009>
pada
 
 
hari
3Mymyb
<3117>
itu
4hmhh
<1992>
dan pada
 
 
waktu
5tebw
<6256>
itu
6ayhh
<1931>
ketika
7rsa
<834>
Aku
 
 
memulihkan
8*bysa {bwsa}
<7725>
 
9ta
<853>
keadaan
10twbs
<7622>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
12Mlswryw
<3389>
2
Aku akan
 
 
mengumpulkan
1ytubqw
<6908>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
bangsa
4Mywgh
<1471>
dan
 
 
membawa
5Mytdrwhw
<3381> ==>
mereka
 
 
turun
5Mytdrwhw
<== <3381>
ke
6la
<413>
Lembah
7qme
<6010>
Yosafat
8jpswhy
<3092>
dan
 
 
menjadi hakim
9ytjpsnw
<8199>
atas
10Mme
<5973>
mereka
 
 
di sana
11Ms
<8033>
terhadap
12le
<5921>
umat-Ku
13yme
<5971>
dan
 
 
milik-Ku
14ytlxnw
<5159>
sendiri
 
 
Israel
15larvy
<3478>
sebab
16rsa
<834>
mereka
 
 
mencerai-beraikannya
17wrzp
<6340>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
18Mywgb
<1471>
dan
 
 
membagi-bagi
21wqlx
<2505>
 
19taw
<853>
tanah-Ku
20yura
<776>
3
Mereka telah
 
 
membuang
3wdy
<3032>
undi
4lrwg
<1486>
atas
1law
<413>
umat-Ku
2yme
<5971>
memberikan
5wntyw
<5414>
seorang
 
 
anak
6dlyh
<3206>
laki-laki untuk
 
 
perempuan
8hdlyhw
<3207>
sundal
7hnwzb
<2181>
dan
 
 
menjual
9wrkm
<4376>
anak perempuan demi
 
 
anggur
10Nyyb
<3196>
untuk
 
 
diminum
11wtsyw
<8354>
4
Lagi pula
1Mgw
<1571>
apakah
2hm
<4100>
sangkut pautnya
 
 
kamu
3Mta
<859>
dengan Aku hai
4yl
<0>
Tirus
5ru
<6865>
Sidon
6Nwdyuw
<6721>
dan
 
 
seluruh
7lkw
<3605>
wilayah
8twlylg
<1552>
Filistin
9tslp
<6429>
Apakah
 
 
kamu
11Mta
<859>
akan
 
 
membalas
12Mymlsm
<7999>
perbuatan-Ku
10lwmgh
<1576>
 
13yle
<5921>
Jikalau
14Maw
<518>
kamu
16Mta
<859>
melakukan perbuatan
15Mylmg
<1580>
terhadap
17yle
<5921>
Aku dengan
 
 
cepat
18lq
<7031>
dan dengan
 
 
segera
19hrhm
<4120>
Aku akan
 
 
mengembalikan
20bysa
<7725>
perbuatanmu
21Mklmg
<1576>
ke atas
 
 
kepalamu
22Mksarb
<7218>
sendiri
 
 
5
Sebab kamu telah
 
 
mengambil
4Mtxql
<3947>
 
1rsa
<834>
perak-Ku
2ypok
<3701>
dan
 
 
emas-Ku
3ybhzw
<2091>
dan telah
6Mybjh
<2896>
membawa
7Mtabh
<935>
barang-barang-Ku yang berharga
5ydmxmw
<4261>
ke dalam
 
 
baitmu
8Mkylkyhl
<1964>