Prev Chapter Leviticus 6 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
firman-Nya
5rmal
<559>
2
Jika
2yk
<3588>
seseorang
1spn
<5315>
berdosa
3ajxt
<2398>
dan
 
 
bertindak tidak setia
5lem 4hlemw
<4604> <4603>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhyb
<3068>
dengan
 
 
menipu
7sxkw
<3584>
sesamanya
8wtymeb
<5997>
mengenai
 
 
barang titipan
9Nwdqpb
<6487>
atau
10wa
<176>
barang
11tmwvtb
<8667>
yang dipercayakan
12dy
<3027>
kepadanya
 
 
atau
13wa
<176>
barang rampasan
14lzgb
<1498>
atau
15wa
<176>
dia telah
 
 
memeras
16qse
<6231>
 
17ta
<853>
sesamanya
18wtyme
<5997>
3
atau
1wa
<176>
ketika dia
 
 
menemukan
2aum
<4672>
barang yang hilang
3hdba
<9>
tetapi
 
 
berbohong
4sxkw
<3584>
mengenai hal itu dan dia
5hb
<0>
bersumpah
6ebsnw
<7650>
 
7le
<5921>
dusta
8rqs
<8267>
mengenai
9le
<5921>
 
10txa
<259>
segala
11lkm
<3605>
hal
 
 
yang
12rsa
<834>
dilakukan
13hvey
<6213>
oleh seorang
 
 
manusia
14Mdah
<120>
sehingga dia
 
 
berdosa
15ajxl
<2398>
karenanya
16hnhb
<2007>
4
akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
karena
2yk
<3588>
dia telah
 
 
berdosa
3ajxy
<2398>
dan
 
 
bersalah
4Msaw
<816>
dia harus
 
 
mengembalikan
5byshw
<7725>
apa
 
 
yang
8rsa
<834>
telah
6ta
<853>
diambilnya
7hlzgh
<1497>
entah
10wa
<176>
itu dengan
11ta
<853>
merampas
12qseh
<6233>
 
13rsa
<834>
memeras
14qse
<6231>
mengambil
9lzg
<1497>
 
16ta 15wa
<853> <176>
barang
19dqph 17Nwdqph
<6487> <6487> ==>
yang
18rsa
<834>
dititipkan
19dqph 17Nwdqph
<== <6487> <6487>
kepadanya
20wta
<853>
atau
21wa
<176>
 
22ta
<853>
barang hilang
23hdbah
<9>
yang
24rsa
<834>
ditemukannya
25aum
<4672>
5
maupun
1wa
<176>
barang
2lkm
<3605>
yang
3rsa
<834>
atasnya dia
 
 
bersumpah
4ebsy
<7650>
 
5wyle
<5921>
dusta
6rqsl
<8267>
itu Dia harus
 
 
membayar kembali
7Mlsw
<7999>
semua barang itu
8wta
<853>
sepenuhnya
9wsarb
<7218>
dan harus
 
 
menambahkan
11Poy
<3254>
seperlima
10wytsmxw
<2549>
dari
12wyle
<5921>
harga barang-barang tersebut Lalu
13rsal
<834>
dia
14awh
<1931>
harus
15wl
<0>
memberikannya
16wnnty
<5414>
kepada pemilik barang-barang itu pada

hari
17Mwyb
<3117>
dia mempersembahkan

persembahan penebus salahnya
18wtmsa
<819>