Prev Chapter Micah 4 Next Chapter Show all verses
1
Akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
pada
 
 
hari-hari
3Mymyh
<3117>
terakhir
2tyrxab
<319>
 
4hyhy
<1961>
gunung
5rh
<2022>
kediaman
6tyb
<1004>
TUHAN
7hwhy
<3068>
akan
 
 
didirikan
8Nwkn
<3559>
di
 
 
puncak
9sarb
<7218>
gunung-gunung
10Myrhh
<2022>
dan akan
 
 
ditinggikan
11avnw
<5375>
melebihi
12awh
<1931>
bukit-bukit
13twebgm
<1389>
Suku-suku bangsa
16Myme
<5971>
akan
 
 
beramai-ramai
14wrhnw
<5102>
ke sana
15wyle
<5921>
2
 
2Mywg
<1471>
Banyak orang
3Mybr
<7227>
akan
 
 
datang
1wklhw
<1980>
dan
 
 
berkata
4wrmaw
<559>
Mari
5wkl
<1980>
kita
 
 
naik
6hlenw
<5927>
ke
7la
<413>
gunung
8rh
<2022>
TUHAN
9hwhy
<3069>
ke
10law
<413>
kediaman
11tyb
<1004>
Allah
12yhla
<430>
Yakub
13bqey
<3290>
Dia akan
 
 
mengajarkan
14wnrwyw
<3384>
jalan-jalan-Nya
15wykrdm
<1870>
kepada kita sehingga kita akan
 
 
berjalan
16hklnw
<1980>
di
 
 
jalan-jalan-Nya
17wytxrab
<734>
Sebab
18yk
<3588>
dari
 
 
Sion
19Nwyum
<6726>
akan
 
 
keluar
20aut
<3318>
hukum
21hrwt
<8451>
dan
 
 
firman
22rbdw
<1697>
TUHAN
23hwhy
<3069>
dari
 
 
Yerusalem
24Mlswrym
<3389>
3
Dia akan
 
 
menjadi hakim
1jpsw
<8199>
di antara
2Nyb
<996>
banyak
4Mybr
<7227>
suku bangsa
3Myme
<5971>
dan
 
 
memutuskan perkara
5xykwhw
<3198>
bagi
 
 
bangsa-bangsa
6Mywgl
<1471>
yang
 
 
besar
7Mymue
<6099>
sampai
8de
<5704>
ke tempat yang

jauh
9qwxr
<7350>
Mereka akan
 
 
menempa
10wttkw
<3807>
pedang
11Mhytbrx
<2719>
mereka menjadi
 
 
mata bajak
12Mytal
<855>
dan
 
 
tombak
13Mhyttynxw
<2595>
mereka menjadi
 
 
sabit
14twrmzml
<4211>
Bangsa
17ywg
<1471>
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
mengangkat
16wavy
<5375>
pedang
20brx
<2719>
melawan
18la
<413>
bangsa
19ywg
<1471>
dan mereka
 
 
tidak
21alw
<3808>
akan
 
 
lagi
23dwe
<5750>
belajar
22Nwdmly
<3925>
berperang
24hmxlm
<4421>
4
Masing-masing orang akan
 
 
duduk
1wbsyw
<3427>
di
2sya
<376>
bawah
3txt
<8478>
pohon anggur
4wnpg
<1612>
dan di
 
 
bawah
5txtw
<8478>
pohon aranya
6wtnat
<8384>
dan
 
 
tidak
7Nyaw
<369>
ada yang akan membuat mereka
 
 
takut
8dyrxm
<2729>
sebab
9yk
<3588>
mulut
10yp
<6310>
TUHAN
11hwhy
<3068>
semesta alam
12twabu
<6635>
yang
 
 
berfirman
13rbd
<1696>
5
Sekali pun
1yk
<3588>
segala
2lk
<3605>
bangsa
3Mymeh
<5971>
berjalan
4wkly
<1980>
demi
 
 
nama
6Msb
<8034>
ilahnya
7wyhla
<430>
masing-masing
5sya
<376>
tetapi
 
 
kita
8wnxnaw
<587>
akan
 
 
berjalan
9Kln
<1980>
demi
 
 
nama
10Msb
<8034>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
12wnyhla
<430>
kita untuk
 
 
seterusnya
14dew
<5703>
dan
 
 
selama-lamanya
13Mlwel
<5769>
 
15P
<0>