Prev Chapter Zechariah 7 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
terjadilah
1yhyw
<1961>
pada
 
 
tahun
2tnsb
<8141>
ke-4
3ebra
<702>
pemerintahan
 
 
Raja
5Klmh
<4428>
Darius
4swyrdl
<1867>
 
6hyh
<1961>
firman
7rbd
<1697>
TUHAN
8hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
9la
<413>
Zakharia
10hyrkz
<2148>
pada hari
 
 
ke-4
11hebrab
<702>
dalam
 
 
bulan
12sdxl
<2320>
ke-9
13yesth
<8671>
yaitu bulan
 
 
Kislew
14wlokb
<3691>
2
Pada waktu itu penduduk
2tyb
<0>
Betel
3la
<1008>
telah
 
 
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
4rv
<0>
Sarezer
5rua
<8272>
dan
6Mgrw
<0>
Regem-Melekh
7Klm
<7278>
serta
 
 
orang-orangnya
8wysnaw
<582>
untuk
 
 
memohon belas kasihan
9twlxl
<2470>
 
10ta
<853>
di hadapan
11ynp
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3069>
3
untuk
 
 
menanyakan
1rmal
<559>
kepada
2la
<413>
para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
yang
4rsa
<834>
ada di
 
 
rumah
5tybl
<1004>
TUHAN
6hwhy
<3068>
semesta alam
7twabu
<6635>
dan
 
 
kepada
8law
<413>
para
 
 
nabi
9Myaybnh
<5030>
dengan
 
 
berkata
10rmal
<559>
Apakah kami harus
 
 
menangis
11hkbah
<1058>
dan
 
 
mengkhususkan
14rznh
<5144>
diri pada
 
 
bulan
12sdxb
<2320>
ke-5
13ysmxh
<2549>
seperti
 
 
yang
15rsak
<834>
sudah aku
 
 
lakukan
16ytyve
<6213>
selama
18hmk
<4100>
bertahun-tahun
19Myns
<8141>
ini
17hz
<2088>
 
20P
<0>
4
Lalu
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
datang
 
 
kepadaku
5yla
<413>
firman-Nya
6rmal
<559>
5
Katakanlah
1rma
<559>
kepada
2la
<413>
seluruh
3lk
<3605>
rakyat
4Me
<5971>
negeri
5Urah
<776>
ini
 
 
dan
6law
<413>
para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
dengan menatakan
8rmal
<559>
Ketika
9yk
<3588>
kalian
 
 
berpuasa
10Mtmu
<6684>
dan
 
 
meratap
11dwpow
<5594>
pada bulan
 
 
ke-5
12ysymxb
<2549>
dan
 
 
ke-7
13yeybsbw
<7637>
bahkan
 
 
selama
14hzw
<2088>
tujuh puluh
15Myebs
<7657>
tahun
16hns
<8141>
ini apakah kalian sungguh-sungguh
 
 
berpuasa
18yntmu 17Mwuh
<6684> <6684>
untuk
 
 
Aku
19yna
<589>