Prev Chapter Numbers 11 Next Chapter Show all verses
1
Bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
menjadi
1yhyw
<1961>
jahat
4er
<7451>
dengan mulai
 
 
mengeluh
3Mynnatmk
<596>
di hadapan
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
Ketika
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
mendengar
7emsyw 5ynzab
<8085> <241>
hal ini
 
 
kemarahan-Nya
10wpa 9rxyw
<639> <2734>
pun
 
 
berkobar
11rebtw
<1197>
dan
12Mb
<0>
api
13sa
<784>
TUHAN
14hwhy
<3068>
menyala di antara mereka dan
 
 
membakar
15lkatw
<398>
tepi
16huqb
<7097>
perkemahan
17hnxmh
<4264>
2
Umat
2Meh
<5971>
itu
 
 
meminta tolong
1qeuyw
<6817>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Musa
6hsm
<4872>
berdoa
5llptyw
<6419>
kepada
7la
<413>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
 
 
api
10sah
<784>
itu pun
 
 
padam
9eqstw
<8257>
3
Itulah sebabnya
 
 
tempat
3Mwqmh
<4725>
itu
4awhh
<1931>
dinamai
2Ms 1arqyw
<8034> <7121>
Tabera
5hrebt
<8404>
sebab
6yk
<3588>
 
8Mb
<0>
api
9sa
<784>
TUHAN
10hwhy
<3068>
menyala
7hreb
<1197>
di antara mereka
 
 
4
Para
 
 
pembuat onar
1Popoahw
<628>
yang
2rsa
<834>
ada
 
 
di antara
3wbrqb
<7130>
mereka
 
 
memiliki
6wbsyw
<7725>
nafsu rakus
5hwat 4wwath
<8378> <183>
dan
 
 
umat
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
pun mulai
 
 
meratap
7wkbyw
<1058>
lagi
8Mg
<1571>
serta
 
 
berkata
11wrmayw
<559>
Siapa
12ym
<4310>
yang akan
 
 
memberi
13wnlkay
<398> ==>
kita
 
 
daging
14rvb
<1320>
untuk
 
 
makan
13wnlkay
<== <398>
5
Kita
 
 
teringat
1wnrkz
<2142>
akan
2ta
<853>
ikan
3hgdh
<1710>
yang
4rsa
<834>
kita
 
 
makan
5lkan
<398>
di
 
 
Mesir
6Myrumb
<4714>
secara cuma-cuma
7Mnx
<2600>
Juga
8ta
<853>
mentimun
9Myasqh
<7180>
 
10taw
<853>
semangka
11Myxjbah
<20>
daun bawang
12taw
<853>
bawang
13ryuxh
<2682>
merah dan
14taw
<853>
bawang
15Mylubh
<1211>
 
16taw
<853>
putih
17Mymwsh
<7762>