Prev Chapter Numbers 7 Next Chapter Show all verses
1
Musa
4hsm
<4872>
telah
 
 
selesai
3twlk
<3615>
membangun
5Myqhl
<6965>
 
6ta
<853>
Tenda Suci
7Nksmh
<4908>
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu dia
 
 
mengurapi
8xsmyw
<4886>
dan
9wta
<853>
menahbiskannya
10sdqyw
<6942>
beserta
12taw 11wta
<853> <853>
segala sesuatu
13lk
<3605>
yang ada di dalamnya Dia juga
 
 
menahbiskan
21sdqyw 20Mxsmyw
<6942> <4886>

15taw 14wylk
<853> <3627>
mazbah
16xbzmh
<4196>
dan
17taw
<853>
semua
18lk
<3605>
perlengkapannya
19wylk
<3627>
 
22Mta
<853>
2
Kemudian para
 
 
pemimpin
2yayvn
<5387>
Israel
3larvy
<3478>
para
 
 
kepala
4ysar
<7218>
kaum
6Mtba 5tyb
<1> <1004>
mereka
7Mh
<1992>
memberikan persembahan
1wbyrqyw
<7126>
Mereka
10Mh
<1992>
adalah para
 
 
kepala
8yayvn
<5387>
keluarga
9tjmh
<4294>
Merekalah yang
 
 
dahulu
11Mydmeh
<5975>
 
12le
<5921>
menghitung jumlah
13Mydqph
<6485>
umatnya
 
 
3
Mereka
 
 
membawa
1waybyw
<935>
 
2ta
<853>
persembahan
3Mnbrq
<7133>
ke
 
 
hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
di
19Mtwa 18wbyrqyw
<853> <7126>
depan
20ynpl
<6440>
Tenda Suci
21Nksmh
<4908>
Mereka membawa
 
 
6
6ss
<8337>
gerobak
7tlge
<5699>
beratap
8bu
<6632>
dan
 
 
12
10rve 9ynsw
<6240> <8147>
sapi
11rqb
<1241>
jantan Satu
 
 
gerobak
12hlge
<5699>
untuk
13le
<5921>
setiap
 
 
2
14yns
<8147>
pemimpin
15Myavnh
<5387>
dan seekor
 
 
sapi
16rwsw
<7794>
masing-masing
 
 
satu
17dxal
<259>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
5
Terimalah
1xq
<3947>
persembahan dari para pemimpin itu untuk
3wyhw 2Mtam
<1961> <853>
digunakan
4dbel
<5647>
dalam
5ta
<853>
pelayanan
6tdbe
<5656>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
Berikan
9httnw
<5414>
persembahan itu
10Mtwa
<853>
kepada
11la
<413>
orang Lewi
12Mywlh
<3881>
masing-masing
13sya
<376>
sesuai
14ypk
<6310>
dengan
 
 
pelayanannya
15wtdbe
<5656>