Prev Chapter Deuteronomy 1 Next Chapter Show all verses
1
Inilah
1hla
<428>
firman
2Myrbdh
<1697>
yang
3rsa
<834>
disampaikan
4rbd
<1696>
Musa
5hsm
<4872>
kepada
6la
<413>
 
7lk
<3605>
umat Israel
8larvy
<3478>
di Sungai Yordan di

padang belantara
11rbdmb
<4057>
sebelah
9rbeb
<5676>
Sungai Yordan
10Ndryh
<3383>
yaitu
 
 
di seberang
13lwm
<4136>
Suf
14Pwo
<5489>
di antara
15Nyb
<996>
padang belantara
12hbreb
<6160>
di antara
17Nybw
<996>
Paran
16Nrap
<6290>
dan
 
 
Tofel
18lpt
<8603>
Laban
19Nblw
<3837>
Hazerot
20truxw
<2698>
dan
21ydw
<0>
Di-Zahab
22bhz
<1774>
2
Perjalanan dari

Gunung Horeb
4brxm
<2722>
melewati
5Krd
<1870>
Pegunungan
6rh
<2022>
Seir
7ryev
<8165>
ke
8de
<5704>
 
9sdq
<0>
Kadesh-Barnea
10enrb
<6947>
membutuhkan waktu
 
 
sebelas
2rve 1dxa
<6240> <259>
hari
3Mwy
<3117>
3
Pada hari
 
 
pertama
7dxab
<259>
bulan
8sdxl 6sdx
<2320> <2320>
kesebelas
5rve 4ytseb
<6240> <6249>
tahun
3hns
<8141>
 
1yhyw
<1961>
keempat puluh
2Myebrab
<705>
Musa
10hsm
<4872>
berbicara
9rbd
<1696>
kepada
11la
<413>
keturunan
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
dan mengatakan kepada mereka
 
 
segala sesuatu
14lkk
<3605>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
17hwhy
<3068>
perintahkan
16hwu
<6680>
 
18wta
<853>
kepadanya
19Mhla
<413>
4
Hal itu terjadi
 
 
sesudah
1yrxa
<310>
dia
 
 
mengalahkan
2wtkh
<5221>
 
3ta
<853>
Sihon
4Nxyo
<5511>
raja
5Klm
<4428>
orang Amori
6yrmah
<567>
yang
7rsa
<834>
tinggal
8bswy
<3427>
di
 
 
Hesybon
9Nwbsxb
<2809>
dan
10taw
<853>
Og
11gwe
<5747>
raja
12Klm
<4428>
Basan
13Nsbh
<1316>
yang
14rsa
<834>
tinggal
15bswy
<3427>
di
 
 
Asytarot
16trtseb
<6252>
Edrei
17yerdab
<154>
5
Musa
6hsm
<4872>
mulai
5lyawh
<2974>
menjelaskan
7rab
<874>
 
8ta
<853>
Taurat
9hrwth
<8451>
kepada umat Israel di

dataran
3Urab
<776>
Moab
4bawm
<4124>
sebelah
1rbeb
<5676>
Sungai Yordan
2Ndryh
<3383>
 
10tazh
<2063>
Katanya
11rmal
<559>