Prev Chapter Judges 20 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
semua
2lk
<3605>
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
dari
 
 
Dan
9Ndml
<1835>
sampai
10dew
<5704>
 
11rab
<0>
Bersyeba
12ebs
<884>
dan dari
 
 
tanah
13Uraw
<776>
Gilead
14delgh
<1568>
keluar
1wauyw
<3318>
untuk
 
 
berkumpul
5lhqtw
<6950>
 
6hdeh
<5712>
bersama
8dxa 7syak
<259> <376>
menghadap
15la
<413>
TUHAN
16hwhy
<3068>
di
 
 
Mizpa
17hpumh
<4709>
2
Para pemuka dari

seluruh
3lk
<3605>
 
1wbuytyw
<3320>
penjuru
2twnp
<6438>
bangsa
4Meh
<5971>
itu yaitu
 
 
semua
5lk
<3605>
suku
6yjbs
<7626>
Israel
7larvy
<3478>
hadir dalam
 
 
jemaat
8lhqb
<6951>
umat
9Me
<5971>
Allah
10Myhlah
<430>
yang berjumlah
 
 
empat
11ebra
<702>
ratus
12twam
<3967>
ribu
13Pla
<505>
orang
14sya
<376>
yang berjalan kaki
15ylgr
<7273>
dan
 
 
bersenjatakan
16Pls
<8025>
pedang
17brx
<2719>
 
18P
<0>
3
Sementara itu
 
 
suku
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
mendengar
1wemsyw
<8085>
bahwa
4yk
<3588>
orang-orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
pergi
5wle
<5927>
menuju
 
 
Mizpa
8hpumh
<4709>
 
9wrmayw
<559>
Orang-orang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
berkata
12wrbd
<1696>
Ceritakanlah
 
 
bagaimana
13hkya
<349>
 
14htyhn
<1961>
kejahatan
15herh
<7451>
ini
16tazh
<2063>
terjadi
 
 
4
Lalu
 
 
orang
2syah
<376>
Lewi
3ywlh
<3881>
itu
 
 
suami
4sya
<376>
dari
 
 
perempuan
5hsah
<802>
yang
 
 
dibunuh
6hxurnh
<7523>
itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
Aku
12yna
<589>
dan
 
 
gundikku
13ysglypw
<6370>
sampai
11ytab
<935>
di
7rmayw
<559>
Gibea
8htebgh
<1390>
kepunyaan suku
9rsa
<834>
Benyamin
10Nmynbl
<1144>
untuk
 
 
bermalam di sana
14Nwll
<3885>
5
Kemudian orang-orang
3yleb
<1167>
Gibea
4hebgh
<1390>
bangkit
1wmqyw
<6965>
melawan
2yle
<5921>
aku dan
 
 
mengelilingi
5wboyw
<5437>
 
7ta 6yle
<853> <5921>
rumah
8tybh
<1004>
itu pada waktu
 
 
malam
9hlyl
<3915>
Mereka
10ytwa
<853>
berniat
11wmd
<1819>
membunuhku
12grhl
<2026>
tetapi malah mereka
 
 
memerkosa
15wne
<6031>
 
13taw
<853>
gundikku
14ysglyp
<6370>
sampai dia
 
 
mati
16tmtw
<4191>