Prev Chapter 1 Samuel 21 Next Chapter Show all verses
1
 
1abyw
<935>
Daud
2dwd
<1732>
sampai di
 
 
Nob
3hbn
<5011>
kepada
4la
<413>
Ahimelekh
5Klmyxa
<288>
imam
6Nhkh
<3548>
itu Dengan
 
 
gemetar
7drxyw
<2729>
Ahimelekh
8Klmyxa
<288>
menemui
9tarql
<7122>
Daud
10dwd
<1732>
dan
 
 
berkata
11rmayw
<559>
 
12wl
<0>
Mengapa
13ewdm
<4069>
kamu
14hta
<859>
seorang
16syaw
<376>
diri
15Kdbl
<905>
dan
 
 
tidak
17Nya
<369>
ada orang yang
 
 
bersamamu
18Kta
<854>
2
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Imam
4Nhkh
<3548>
Ahimelekh
3Klmyxal
<288>
Raja
5Klmh
<4428>
memerintahkan
6ynwu
<6680>
sesuatu
7rbd
<1697>
kepadaku dengan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepadaku
9yla
<413>
Siapa
10sya
<376>
pun
 
 
tidak
11la
<408>
boleh
 
 
mengetahui
12edy
<3045>
sesuatu
13hmwam
<3972>
yang
17ykna 16rsa 15rbdh 14ta
<595> <834> <1697> <853>
kutugaskan
18Kxls
<7971>
dan
19rsaw
<834>
kuperintahkan
20Ktywu
<6680>
kepadamu Karena itu aku
 
 
menunjuk
23ytedwy
<3045>
 
21taw
<853>
anak buahku
22Myrenh
<5288>
untuk pergi
 
 
ke
24la
<413>
suatu
27ynwmla 26ynlp
<492> <6423>
tempat
25Mwqm
<4725>
3
Sekarang
1htew
<6258>
apa
2hm
<4100>
yang
 
 
ada
3sy
<3426>
di
4txt
<8478>
tanganmu
5Kdy
<3027>
Berikanlah
8hnt
<5414>
lima
6hsmx
<2568>
roti
7Mxl
<3899>
 
9ydyb
<3027>
atau
10wa
<176>
apa saja yang
 
 
ada
11aumnh
<4672>
4
Imam
2Nhkh
<3548>
itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Daud
4dwd
<1732>
 
5rmayw
<559>
Tidak ada
6Nya
<369>
roti
7Mxl
<3899>
biasa
8lx
<2455>
 
9la
<413>
di
10txt
<8478>
tanganku
11ydy
<3027>
 
12yk
<3588>
hanya
13Ma
<518>
ada
16sy
<3426>
roti
14Mxl
<3899>
kudus
15sdq
<6944>
jika
17Ma
<518>
anak buahmu
19Myrenh
<5288>
dapat menjaga
18wrmsn
<8104>
dirinya
20Ka
<389>
terhadap perempuan
21hsam
<802>
 
22P
<0>
5
Daud
2dwd
<1732>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
imam
4Nhkh
<3548>
itu
6wl 5rmayw
<0> <559>
Sesungguhnya
7yk
<3588>
kami
 
 
tidak diperbolehkan
8Ma
<518>
bergaul
10hrue
<6113>
dengan
 
 
perempuan
9hsa
<802>
 
11wnl
<0>
seperti sebelumnya
13Msls 12lwmtk
<8032> <8543>
saat aku
 
 
berperang
14ytaub
<3318>
 
15wyhyw
<1961>
Tubuh
16ylk
<3627>
anak buahku
17Myrenh
<5288>
itu
 
 
kudus
18sdq
<6944>
bahkan ketika pada
19awhw
<1931>
perjalanan
20Krd
<1870>
biasa
21lx
<2455>
terlebih lagi
22Paw
<637>
 
23yk
<3588>
hari
24Mwyh
<3117>
ini
 
 
tubuh
26ylkb
<3627>
mereka masing-masing
 
 
kudus
25sdqy
<6942>