Prev Chapter 1 Samuel 22 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
pergi
1Klyw
<1980>
dari
 
 
sana
3Msm
<8033>
dan
 
 
melarikan diri
4jlmyw
<4422>
ke
5la
<413>
gua
6trem
<4631>
Adulam
7Mlde
<5725>
Ketika
 
 
saudara-saudaranya
9wyxa
<251>
dan
 
 
seluruh
10lkw
<3605>
kaum
11tyb
<1004>
keluarganya
12wyba
<1>
mendengar
8wemsyw
<8085>
hal itu mereka
 
 
pergi
13wdryw
<3381>
untuk
14wyla
<413>
mendapatkannya
 
 
di sana
15hms
<8033>
2
Setiap
3lk
<3605>
orang
4sya
<376>
yang berada dalam
 
 
kesulitan
5qwum
<4689>
setiap
6lkw
<3605>
orang
7sya
<376>
yang
8rsa
<834>
 
9wl
<0>
berutang
10asn
<5378>
dan
 
 
setiap
11lkw
<3605>
orang
12sya
<376>
yang
 
 
sakit
13rm
<4751>
hati
14spn
<5315>
berkumpul
1wubqtyw
<6908>
kepadanya
2wyla
<413>
dan dia
 
 
menjadi
15yhyw
<1961>
pemimpin
17rvl
<8269>
atas
16Mhyle
<5921>
mereka
18wyhyw
<1961>
Ada
19wme
<5973>
empat
20ebrak
<702>
ratus
21twam
<3967>
orang
22sya
<376>
yang menyertainya
 
 
3
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
pergi
1Klyw
<1980>
dari
 
 
sana
3Msm
<8033>
ke
 
 
Mizpa
4hpum
<4708>
di
 
 
Moab
5bawm
<4124>
Dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
raja
8Klm
<4428>
negeri
 
 
Moab
9bawm
<4124>
Izinkanlah
11an
<4994>
ayah
12yba
<1>
dan
 
 
ibuku
13ymaw
<517>
datang
10auy
<3318>
dan tinggal

bersamamu
14Mkta
<854>
sampai
15de
<5704>
aku
16rsa
<834>
mengetahui
17eda
<3045>
apa
18hm
<4100>
yang
 
 
diperbuat
19hvey
<6213>
 
20yl
<0>
Allah
21Myhla
<430>
kepadaku
 
 
4
Kemudian dia
 
 
mengantar
1Mxnyw
<5148>
mereka
 
 
untuk
2ta
<854>
menghadap
3ynp
<6440>
raja
4Klm
<4428>
negeri
 
 
Moab
5bawm
<4124>
dan mereka
 
 
tinggal
6wbsyw
<3427>
bersama
7wme
<5973>
selama
9ymy 8lk
<3117> <3605>
Daud
11dwd
<1732>
ada
10twyh
<1961>
di
 
 
kubu pertahanannya
12hdwumb
<4686>
 
13o
<0>
5
Nabi
3aybnh
<5030>
Gad
2dg
<1410>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Daud
5dwd
<1732>
Jangan
6al
<3808>
tinggal
7bst
<3427>
di
 
 
benteng pertahanan
8hdwumb
<4686>
itu
 
 
Pergi
9Kl
<1980>
dan pulanglah
 
 
ke
10tabw
<935>
 
11Kl
<0>
tanah
12Ura
<776>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
Akhirnya
 
 
Daud
15dwd
<1732>
pergi
14Klyw
<1980>
dan
 
 
masuk
16abyw
<935>
ke
 
 
hutan
17rey
<3293>
Keret
18trx
<2802>
 
19o
<0>