Prev Chapter 1 Samuel 28 Next Chapter Show all verses
1
Pada
1yhyw
<1961>
waktu
2Mymyb
<3117>
itu
3Mhh
<1992>
orang
4wubqyw
<6908>
Filistin
5Mytslp
<6430>
mengerahkan
6ta
<853>
pasukannya
7Mhynxm
<4264>
untuk
 
 
berperang
8abul
<6635>
melawan
9Mxlhl
<3898>
orang
 
 
Israel
10larvyb
<3478>
Akhis
12syka
<397>
berkata
11rmayw
<559>
kepada
13la
<413>
Daud
14dwd
<1732>
Ketahuilah
16edt 15edy
<3045> <3045>
dengan sungguh-sungguh
 
 
bahwa
17yk
<3588>
kamu dan orang-orangmu harus
 
 
maju
19aut
<3318>
bersamaku
18yta
<854>
dalam
 
 
pasukan
20hnxmb
<4264>
 
21hta
<859>
itu
22Kysnaw
<376>
2
 
1rmayw
<559>
Daud
2dwd
<1732>
menjawab
3la
<413>
Akhis
4syka
<397>
Baik
5Nkl
<3651>
engkau
6hta
<859>
akan
 
 
mengetahui
7edt
<3045>
apa
8ta
<853>
yang
9rsa
<834>
dapat
 
 
hambamu
11Kdbe
<5650>
ini
 
 
lakukan
10hvey
<6213>
Akhis
13syka
<397>
berkata
12rmayw
<559>
kepada
14la
<413>
Daud
15dwd
<1732>
Karena
16Nkl
<3651>
itu
18ysarl 17rms
<7218> <8104>
aku
19Kmyva
<7760>
akan mengangkatmu menjadi pengawal pribadiku
20lk
<3605>
selamanya
21Mymyh
<3117>
 
22P
<0>
3
Samuel
1lawmsw
<8050>
sudah
 
 
mati
2tm
<4191>
dan
4wl
<0>
seluruh
5lk
<3605>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
meratapinya
3wdpoyw
<5594>
dan
 
 
menguburkannya
7whrbqyw
<6912>
di
 
 
Rama
8hmrb
<7414>
kotanya
9wryebw
<5892>
sendiri Sementara itu
 
 
Saul
10lwasw
<7586>
menyingkirkan
11ryoh
<5493>
para
 
 
pemanggil arwah
12twbah
<178>
dan
13taw
<853>
dukun
14Mynedyh
<3049>
dari
 
 
negeri
15Urahm
<776>
itu
 
 
4
Orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
berkumpul
1wubqyw
<6908>
lalu
 
 
pergi
3wabyw
<935>
dan
 
 
berkemah
4wnxyw
<2583>
di
 
 
Sunem
5Mnwsb
<7766>
 
6Ubqyw
<6908>
Saul
7lwas
<7586>
pun mengerahkan
8ta
<853>
seluruh
9lk
<3605>
orang
 
 
Israel
10larvy
<3478>
lalu
 
 
berkemah
11wnxyw
<2583>
di
 
 
Gilboa
12eblgb
<1533>
5
Ketika
 
 
Saul
2lwas
<7586>
melihat
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
pasukan
4hnxm
<4264>
Filistin
5Mytslp
<6430>
dia menjadi
 
 
sangat
6aryw
<3372>
takut
7drxyw
<2729>
dan
 
 
hatinya
8wbl
<3820>
gentar
9dam
<3966>