Prev Chapter 1 Samuel 7 Next Chapter Show all verses
1
 
1wabyw
<935>
Orang-orang
2ysna
<376>
 
3tyrq
<0>
Kiryat-Yearim
4Myrey
<7157>
datang
5wleyw
<5927>
untuk mengambil
6ta
<853>
Tabut
7Nwra
<727>
Allah
8hwhy
<3068>
Mereka
 
 
membawanya
9wabyw
<935>
 
10wta
<853>
ke
11la
<413>
rumah
12tyb
<1004>
Abinadab
13bdnyba
<41>
di
 
 
bukit
14hebgb
<1389>
Mereka
 
 
menguduskan
18wsdq
<6942>
anaknya
17wnb
<1121>
 
15taw
<853>
Eleazar
16rzela
<499>
untuk
 
 
menjaga
19rmsl
<8104>
 
20ta
<853>
Tabut
21Nwra
<727>
Allah
22hwhy
<3068>
itu
23P
<0>
2
Semenjak
2Mwym 1yhyw
<3117> <1961>
tabut
4Nwrah
<727>
itu
 
 
tinggal
3tbs
<3427>
di
5tyrqb
<0>
Kiryat-Yearim
6Myrey
<7157>
dalam
 
 
waktu
8Mymyh
<3117>
yang
 
 
cukup lama
7wbryw
<7235>
sekitar
9wyhyw
<1961>
20
10Myrve
<6242>
tahun
11hns
<8141>
seluruh
13lk
<3605>
bangsa
14tyb
<1004>
Israel
15larvy
<3478>
meratap
12whnyw
<5091>
kepada
16yrxa
<310>
TUHAN
17hwhy
<3068>
 
18o
<0>
3
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
bangsa
5tyb
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
katanya
7rmal
<559>
Jika
8Ma
<518>
kamu
11Mta
<859>
berbalik
12Mybs
<7725>
kepada
13la
<413>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dengan
 
 
segenap
9lkb
<3605>
hatimu
10Mkbbl
<3824>
singkirkanlah
15wryoh
<5493>
 
16ta
<853>
ilah-ilah
17yhla
<430>
asing
18rknh
<5236>
dan
 
 
Asytoret
20twrtsehw
<6252>
dari
 
 
tengah-tengah
19Mkkwtm
<8432>
kamu Berikanlah
21wnykhw
<3559>
hatimu
22Mkbbl
<3824>
kepada
23la
<413>
TUHAN
24hwhy
<3068>
dan
 
 
layanilah
25whdbew
<5647>
Dia maka Dia akan
26wdbl
<905>
menyelamatkan
27luyw
<5337>
kamu dari
28Mkta
<853>
tangan
29dym
<3027>
orang
 
 
Filistin
30Mytslp
<6430>
4
Lalu
 
 
orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
menyingkirkan
1wryoyw
<5493>
para
4ta
<853>
Baal
5Mylebh
<1168>
dan
6taw
<853>
Asytoret
7trtseh
<6252>
dan
 
 
hanya
11wdbl
<905>
melayani
8wdbeyw
<5647>
 
9ta
<853>
TUHAN
10hwhy
<3068>
 
12P
<0>
5
Kemudian
1rmayw
<559>
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
 
 
Kumpulkanlah
3wubq
<6908>
 
4ta
<853>
seluruh
5lk
<3605>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
di
 
 
Mizpa
7htpumh
<4709>
dan aku akan
 
 
berdoa
8llptaw
<6419>
 
9Mkdeb
<1157>
kepada
10la
<413>
TUHAN
11hwhy
<3068>
bagi kamu