Index AllAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 8674 items
Showing item 1 - 100 Next 100
1=1215ba 'ab 9 words leftayahnya (236), nenek moyang (134), nenek moyangmu (129), ayah (124), ayahmu (90), ayahku (84), nenek moyangnya (77), keluarga (36), bapa (33), kaum (32), suku [1004] (17), Ayah (17), nenek moyangku (16), kaum keluarga (15), Ayahku (14), leluhurnya (12), keluargaku (11), Ayahmu (9), keluargamu (7), bapak (7), Bapakku (6), keluarganya (6), Nenek moyang (5), bapak-bapak (5), leluhur (5), Bapa (5), suku (5), Bapanya (4), keluarganya [1004] (4), Ayahnya (4), Nenek moyangmu (3), kaum [1004] (3), bapamu (3), Bapaku (3), sukunya [1004] (3), bapa leluhur (2), leluhurmu (2), Bapamu (2), suku [4294] (2), Huram-Abi [2361] (2), leluhurku (2), keluargamu [1004] (2), Nenek moyangku (1), nenek moyang [7223] (1), sukumu (1), kakekmu (1), Bapa-bapamu (1), keluarga [1004] (1), bangsamu (1), sukunya (1), keluarga [1004, 4940] (1), leluhur [1004] (1), perzinaan [6172, 1540] (1), kepala (1), sukumu [4294] (1), keluargaku [1004] (1), pamanmu [251] (1), ayahmulah (1)father 1205, chief 2, families 2, desire 1, fatherless + \\0369\\ 1, forefathers + \\07223\\ 1, patrimony 1, prince 1, principal 1
2=9ba 'ab (Aramaic) ayah (3), nenek moyangku (1), nenek moyangmu (1), ayahku (1), nenek moyang (1), ayahnya (1)father 9
3=2ba 'eb tunas-tunas hijau (1), sedang berbunga (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buah-buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
6=184dba 'abad binasa (58), membinasakan (32), lenyap (21), menghancurkan (12), hilang (9), mati (5), dibinasakan (4), melenyapkan (3), musnah (3), harus membinasakan (2), menghancurkannya (2), dihancurkan (2), menghancurkanmu (2), habis binasa (1), membuatmu binasa (1), yang hilang (1), tidak ... dapat (1), binasa (1), menghapus (1), hilang [9] (1), Binasakah (1), diruntuhkan (1), Lenyaplah (1), punah (1), kehancurannya (1), rusak (1), dibinasakannya (1), Binasalah (1), kehilangan (1), memboroskan (1), dihapus (1), membunuh (1), menghilangkan (1), hilangkan (1), bijak (1), takkan (1), pengembara (1), sia-sia (1), musnahkan (1)perish 98, destroy 62, lose 10, fail 2, surely 2, utterly 2, broken 1, destruction 1, escape 1, flee 1, spendeth 1, take 1, undone 1, void 1
7=7dba 'abad (Aramaic) melenyapkan (2), dibinasakan (1), lenyap (1), dilenyapkan (1), kaulenyapkan (1), dihancurkan (1)to destroy 5, to perish 2
8=2dba 'obed binasa (2)perish 2
9=4hdba 'abedah barang yang hilang (1), sesuatu yang hilang (1), barang hilang (1), barang ..... hilang [6] (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh kebinasaan (1)destruction 1
11=6Ndba 'abaddown tempat kehancuran (2), tempat kebinasaan (1), Kehancuran (1), kebinasaan (1)destruction 6
12=1Ndba 'abdan membinasakan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan kebinasaan (1)destruction 1
14=54hba 'abah mau (35), bersedia (4), akan (3), ingin (2), menginginkan (2), memenuhinya (1), mengizinkan (1), menuruti (1), membiarkan (1), diminta (1), menurut (1), menginginkan-Ku (1), memberikan (1)would 42, will 4, willing 4, consent 3, rest content 1
15=1hba 'abeh  desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy mengerang (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc palungan (2), tempat makan ternakmu (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah berkilauan (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach semangka (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abi (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
24=8byba 'abiyb Abib (6), bulir gandum baru (1), baru bertunas (1)Abib 6, in the ear 1, green ears of corn 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
26=17lygyba 'Abiygayil or shorter lgyba 'Abiygal Abigail (17)Abigail 17
27=5Ndyba 'Abiydan Abidan (5)Abidan 5
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
29=25hyba 'Abiyah or prolonged whyba 'Abiyahuw Abia (25)Abijah 20, Abiah 4, Abia 1
30=12whyba 'Abiyhuw' Abihu (12)Abihu 12
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
32=6lyhyba 'Abiyhayil or (more correctly) lyxyba 'Abiychayil Abihail (6)Abihail 6
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy orang Abiezer (3)Abiezrite 3
34=61Nwyba 'ebyown orang miskin (16), melarat (12), orang melarat (8), orang-orang melarat (5), miskin (4), orang-orang miskin (2), orang-orang yang membutuhkan (1), orang yang melarat (1), orang yang membutuhkan (1), Orang yang miskin (1), orang-orang melaratnya (1), memerlukan pertolongan (1), orang yang menderita (1), orang-orang lemah (1), Orang miskin (1), tidak mampu (1), tak berdaya (1), orang-orang sengsara (1), menderita (1)needy 35, poor 24, beggar 1, poor man 1
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
38=5Myba 'Abiyam Abiam (5)Abijam 5
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
40=67Klmyba 'Abiymelek Abimelekh (66), Ahimelekh (1)Abimelech 67
41=12bdnyba 'Abiynadab Abinadab (11), Uza (1)Abinadab 12
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
44=7rzeyba 'Abiy`ezer Abiezer (7)Abiezer 7
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
46=6ryba 'abiyr Yang Mahakuasa (3), Yang Mahakuat (1), Yang Mahakuasanya (1), Yang Perkasa (1)might (One) 6
47=17ryba 'abbiyr kuda-kudanya (2), orang-orang perkasa (1), orang yang perkasa (1), orangku yang perkasa (1), lembu jantan (1), kuda jantan (1), Orang-orang ... berani (1), sapi jantan (1), kuda-kuda jantan (1), orang-orang gagahmu (1), malaikat (1), pengawas (1), perkasa (1), lembu-lembu (1), keras (1), kuat (1)bulls 4, strong (ones) 4, mighty 3, stouthearted 2, valiant 2, angels 1, chiefest 1
48=11Mryba 'Abiyram Abiram (11)Abiram 11
49=5gvyba 'Abiyshag Abisag (5)Abishag 5
50=5ewvyba 'Abiyshuwae Abisua (5)Abishua 5
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
52=25yvyba 'Abiyshay or (shorter) yvba 'Abshay Abisai (25)Abishai 25
53=111Mwlvyba 'Abiyshalowm or (shortened) Mwlvba 'Abshalowm Absalom (109), Abisalom (2)Absalom 109, Abishalom 2
54=30rtyba 'Ebyathar Abyatar (30)Abiathar 30
55=1Kba 'abak membesar naik (1)mount up 1
56=39lba 'abal berkabung (21), berdukacita (5), berduka (4), meratap (3), meratapi (2), menangis (2), menimbulkan ratapan (1), berduka cita (1)mourn 36, lament 3
57=8lba 'abel berkabung (5), berdukacita (1), berduka (1), dukacita (1)mourn 8
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (4)Abel 4
60=24lba 'ebel perkabungan (9), berkabung (5), ratapan (3), duka (2), dukacita (2), perkabunganmu (1), Berkabunglah (1), kabung (1)mourning 24
61=11lba 'abal 3 words lefttetapi (3), Ah (2), Akan tetapi (1), Tidak (1), Sungguh (1)but 4, verily 3, indeed 2, nevertheless 2
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
68=272Nba 'eben batu (156), batu-batu (42), permata (16), batu permata (7), batu timbangan (5), Batu (5), permata-permata (5), batunya (4), hujan es [417] (3), batu-batunya (3), batu-batu permata (2), macam batu timbangan (2), Batu-batu (2), bijih (2), hujan batu [1259] (1), batu penutup (1), batu ukur (1), hujan es [1259] (1), Batu Karang (1), keras (1), timbangan (1), bebatuan (1), merajamnya [7275] (1), alasmu (1), membatu (1), kristal [688] (1), timbanganmu (1), merajam [7275] (1), Bebatuannya (1)stone(s) 247, weight(s) 7, divers weights + \\068\\ 3, hailstones 3, stony 2, carbuncle + \\0688\\ 1, hailstones + \\01259\\ 1, hailstones + \\0417\\ 1, headstone 1, masons + \\07023\\ 1, plummet 1, slingstones 1
69=8Nba 'eben (Aramaic) batu (6), batu-batu (2)stone(s) 8
70=2Nba 'oben melahirkan (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
73=9jnba 'abnet ikat pinggang (6), ikat pinggang-ikat pinggang (1), ikat-ikat pinggang (1), ikat pinggangmu (1)girdle(s) 9
74=63rnba 'Abner or (fully) rnyba 'Abiyner Abner (62)Abner 63
75=2oba 'abac tambun (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergulat (2)wrestled 2
80=6qba 'abaq debu (4), debu halus (1), debunya (1)dust 5, powder 1
81=1hqba 'abaqah serbuk harum (1)powders 1
82=1rba 'abar terbang (1)fly 1
83=3rba 'eber kepakan (1), sayap (1), sayap-sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah kepakan (1), bulu sayapnya (1), kepakan-kepakan-Nya (1), kepakannya (1)features 2, wings 2
85=175Mhrba 'Abraham Abraham (174)Abraham 175
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
87=61Mrba 'Abram Abram (58), Abraham (1)Abram 61
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
90=8gga 'Agag or gga 'Agag Agag (8)Agag 8
91=5ygga 'Agagiy orang Agag (5)Agagite 5
92=4hdga 'aguddah kelompok (1), kubah-Nya (1), seikat (1), tali-tali (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kenari (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping uang (1)piece 1
96=1lga 'egel tetes-tetes (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
98=9Mga 'agam kolam (4), kolam-kolam (2), rawa-rawa (2), kolam-kolamnya (1)pools 4, ponds 2, standing 2, reeds 1
99=1Mga 'agem berduka [5315] (1)pools 1
100=5Nwmga 'agmown ranting (2), buluh (1), semak-semak (1), tali (1)rush 2, bulrush 1, caldron 1, hook 1