Prev Chapter Genesis 26 Next Chapter Show all verses
1
Kelaparan
2ber
<7458>
pun
 
 
terjadi
1yhyw
<1961>
di
 
 
negeri
3Urab
<776>
itu
 
 
selain
4dblm
<905>
kelaparan
5berh
<7458>
yang
7rsa 6Nwsarh
<834> <7223>
terjadi
8hyh
<1961>
pada
 
 
zaman
9ymyb
<3117>
Abraham
10Mhrba
<85>
Karena itu
 
 
Ishak
12qxuy
<3327>
pergi
11Klyw
<1980>
ke
 
 
Gerar
17hrrg
<1642>
kepada
13la
<413>
Abimelekh
14Klmyba
<40>
raja
15Klm
<4428>
orang Filistin
16Mytslp
<6430>
2
TUHAN
3hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri
 
 
kepada
2wyla
<413>
Ishak dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Jangan
5la
<408>
pergi
6drt
<3381>
ke
 
 
Mesir
7hmyrum
<4714>
Tinggallah
8Nks
<7931>
di
 
 
tanah
9Urab
<776>
yang
10rsa
<834>
akan
 
 
Kukatakan
11rma
<559>
kepadamu
12Kyla
<413>
3
Tinggallah
1rwg
<1481>
untuk sementara di
 
 
negeri
2Urab
<776>
ini
3tazh
<2063>
dan
4hyhaw
<1961>
Aku akan
 
 
menyertaimu
5Kme
<5973>
dan akan
 
 
memberkatimu
6Kkrbaw
<1288>
Karena
7yk
<3588>
kepadamu dan kepada
8Kl
<0>
keturunanmulah
9Kerzlw
<2233>
Aku akan
 
 
memberikan
10Nta
<5414>
 
11ta
<853>
seluruh
12lk
<3605>
negeri
13turah
<776>
ini
14lah
<411>
Aku akan
 
 
meneguhkan
15ytmqhw
<6965>
 
16ta
<853>
sumpah
17hebsh
<7621>
yang
18rsa
<834>
telah
 
 
Kuikrarkan
19ytebsn
<7650>
kepada
 
 
Abraham
20Mhrbal
<85>
ayahmu
21Kyba
<1>
4
Aku akan
 
 
melipatgandakan
1ytybrhw
<7235>
 
2ta
<853>
keturunanmu
3Kerz
<2233>
sebanyak
 
 
bintang
4ybkwkk
<3556>
di
 
 
langit
5Mymsh
<8064>
dan akan
 
 
memberikan
6yttnw
<5414>
 
8ta
<853>
seluruh
9lk
<3605>
negeri
10turah
<776>
ini
11lah
<411>
kepada
 
 
keturunanmu
7Kerzl
<2233>
Melalui
 
 
keturunanmu
13Kerzb
<2233>
seluruh
14lk
<3605>
bangsa
15yywg
<1471>
di
 
 
bumi
16Urah
<776>
akan
 
 
diberkati
12wkrbthw
<1288>
5
sebab
1bqe
<6118>
Abraham
4Mhrba
<85>
 
2rsa
<834>
menaati
3ems
<8085>
suara-Ku
5ylqb
<6963>
dan
 
 
memelihara
7ytrmsm 6rmsyw
<4931> <8104>
kewajibannya terhadap-Ku
 
 
perintah-perintah-Ku
8ytwum
<4687>
ketetapan-ketetapan-Ku
9ytwqx
<2708>
dan
 
 
hukum-hukum-Ku
10ytrwtw
<8451>