Prev Chapter Genesis 45 Next Chapter
1
Yusuf
3Powy
<3130>
pun
 
 
tidak
1alw
<3808>
sanggup
2lky
<3201>
lagi
 
 
menguasai dirinya
4qpathl
<662>
di hadapan
 
 
semua
5lkl
<3605>
yang
 
 
berdiri
6Mybunh
<5324>
di
7wyle
<5921>
dekatnya Dia
 
 
berseru
8arqyw
<7121>
Semuanya
10lk
<3605>
pergilah
9wayuwh
<3318>
dari
11sya
<376>
hadapanku Ketika
12ylem
<5921>
tidak
13alw
<3808>
ada lagi orang yang
 
 
berdiri
14dme
<5975>
 
15sya
<376>
di
16wta
<854>
dekatnya
17edwthb
<3045>
Yusuf
18Powy
<3130>
pun mengungkapkan diri
 
 
kepada
19la
<413>
saudara-saudaranya
20wyxa
<251>
2
Lalu dia
 
 
menangis
4ykbb
<1065>

2ta 1Ntyw
<853> <5414>
sekeras-kerasnya
3wlq
<6963>
sehingga
 
 
terdengar
5wemsyw
<8085>
oleh
 
 
orang-orang Mesir
6Myrum
<4713>
dan
7emsyw
<8085>
seisi istana
8tyb
<1004>
Firaun
9herp
<6547>
3
Setelah itu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
saudara-saudaranya
4wyxa
<251>
Akulah
5yna
<589>
Yusuf
6Powy
<3130>
Apakah
 
 
ayahku
8yba
<1>
masih
7dweh
<5750>
hidup
9yx
<2416>
Namun
 
 
saudara-saudaranya
12wyxa
<251>
tidak
10alw
<3808>
dapat
11wlky
<3201>
menjawabnya
13twnel
<6030>
 
14wta
<853>
karena
15yk
<3588>
mereka
 
 
ngeri
16wlhbn
<926>
terhadapnya
17wynpm
<6440>
4
Oleh sebab itu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
saudara-saudaranya
4wyxa
<251>
Ayo
 
 
mendekatlah
5wsg
<5066>
 
6an
<4994>
kepadaku
7yla
<413>
Mereka pun mendekatinya
 
 
Kemudian
8wsgyw
<5066>
dia
 
 
berkata
9rmayw
<559>
Akulah
10yna
<589>
Yusuf
11Powy
<3130>
adikmu
12Mkyxa
<251>
yang
13rsa
<834>
telah kalian
 
 
jual
14Mtrkm
<4376>
ke
15yta
<853>
Mesir
16hmyrum
<4714>
5
Sekarang
1htew
<6258>
janganlah
2la
<408>
bersedih
3wbuet
<6087>
atau
4law
<408>
murka
5rxy
<2734>
terhadap
 
 
dirimu sendiri
6Mkynyeb
<5869>
sebab
7yk
<3588>
kalian telah
 
 
menjualku
8Mtrkm
<4376>
 
9yta
<853>
ke sini
10hnh
<2008>
Sebab
11yk
<3588>
Allah
14Myhla
<430>
mengutusku
13ynxls
<7971>
mendahuluimu
15Mkynpl
<6440>
untuk
 
 
memelihara kehidupan
12hyxml
<4241>
6
Karena
1yk
<3588>
kelaparan
4berh
<7458>
di
5brqb
<7130>
tanah
6Urah
<776>
ini
2hz
<2088>
baru berlangsung selama
 
 
dua tahun
3Mytns
<8141>
masih
7dwew
<5750>
ada
 
 
lima
8smx
<2568>
tahun
9Myns
<8141>
lagi masa
 
 
yang
10rsa
<834>
di dalamnya
 
 
tidak
11Nya
<369> ==>
akan
 
 
ada
11Nya
<== <369>
yang
 
 
membajak
12syrx
<2758>
maupun
 
 
memanen
13ryuqw
<7105>
7
Sebab itu
 
 
Allah
2Myhla
<430>
mengutus
1ynxlsyw
<7971>
aku
 
 
mendahului
3Mkynpl
<6440>
kalian untuk
5Mkl 4Mwvl
<0> <7760>
kelanjutanmu
6tyras
<7611>
di
 
 
bumi
7Urab
<776>
ini dan untuk menjagamu tetap
 
 
hidup
8twyxhlw
<2421>
melalui
9Mkl
<0>
pembebasan
10hjylpl
<6413>
besar
11hldg
<1419>
8
Jadi
1htew
<6258>
bukan
2al
<3808>
kalian
3Mta
<859>
yang telah
 
 
mengutus
4Mtxls
<7971>
aku
5yta
<853>
ke sini
6hnh
<2008>
melainkan
7yk
<3588>
Allah
8Myhlah
<430>
Dia telah
 
 
menjadikanku
9ynmyvyw
<7760>
ayah
10bal
<1>
bagi
 
 
Firaun
11herpl
<6547>
dan menjadi
 
 
tuan
12Nwdalw
<113>
atas
 
 
seluruh
13lkl
<3605>
rumahnya
14wtyb
<1004>
dan
 
 
penguasa
15lsmw
<4910>
atas
 
 
seluruh
16lkb
<3605>
tanah
17Ura
<776>
Mesir
18Myrum
<4714>
9
Cepat-cepatlah
1wrhm
<4116>
pergi
2wlew
<5927>
kepada
3la
<413>
ayahku
4yba
<1>
dan
 
 
katakanlah
5Mtrmaw
<559>
kepadanya
6wyla
<413>
Demikianlah
7hk
<3541>
kata
8rma
<559>
anakmu
9Knb
<1121>
Yusuf
10Powy
<3130>
Allah
12Myhla
<430>
telah
 
 
menjadikanku
11ynmv
<7760>
tuan
13Nwdal
<113>
atas
 
 
seluruh
14lkl
<3605>
Mesir
15Myrum
<4714>
Datanglah
16hdr
<3381>
kepadaku
17yla
<413>
jangan
18la
<408>
berlambat-lambat
19dmet
<5975>
10
Engkau akan
 
 
tinggal
1tbsyw
<3427>
di
 
 
tanah
2Urab
<776>
Gosyen
3Nsg
<1657>
dan engkau akan
4tyyhw
<1961>
dekat
5bwrq
<7138>
denganku
6yla
<413>
engkau
7hta
<859>
dan
 
 
anak-anakmu
8Kynbw
<1121>
dan
 
 
anak-anak
9ynbw
<1121>
dari
 
 
anak-anakmu
10Kynb
<1121>
dan
 
 
kawanan kambing dombamu
11Knauw
<6629>
dan
 
 
ternakmu
12Krqbw
<1241>
dan
 
 
segala
13lkw
<3605>
yang
14rsa
<834>
engkau miliki
15Kl
<0>
11
Di
2Kta
<853>
sana
3Ms
<8033>
aku akan
 
 
memelihara
1ytlklkw
<3557>
engkau
 
 
karena
4yk
<3588>
masih
5dwe
<5750>
lima
6smx
<2568>
tahun
7Myns
<8141>
lagi
 
 
kelaparan
8ber
<7458>
ini
 
 
Jangan
9Np
<6435>
sampai
10srwt
<3423>
engkau
11hta
<859>
seisi
 
 
rumahmu
12Ktybw
<1004>
dan
 
 
segala
13lkw
<3605>
milikmu masuk dalam kemiskinan
15Kl 14rsa
<0> <834>
12
Lihatlah
1hnhw
<2009>
mata
2Mkynye
<5869>
kalian sendiri
 
 
melihat
3twar
<7200>
begitu pula
 
 
mata
4ynyew
<5869>
adikku
5yxa
<251>
Benyamin
6Nymynb
<1144>
bahwa
7yk
<3588>
mulutkulah
8yp
<6310>
yang
 
 
mengatakannya
9rbdmh
<1696>
kepadamu
10Mkyla
<413>
13
Sebab itu
 
 
ceritakanlah
1Mtdghw
<5046>
kepada
 
 
ayahku
2ybal
<1>
tentang
3ta
<853>
segala
4lk
<3605>
kemuliaanku
5ydwbk
<3519>
di
 
 
Mesir
6Myrumb
<4714>
dan tentang
7taw
<853>
segala
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
telah kalian
 
 
lihat
10Mtyar
<7200>
Kalian harus membawa
13ta 12Mtdrwhw 11Mtrhmw
<853> <3381> <4116>
ayahku
14yba
<1>
kemari
15hnh
<2008>
secepatnya
 
 
14
Kemudian Yusuf

merangkul
1lpyw
<5307>
 
2le
<5921>
leher
3yrawu
<6677>
Benyamin
4Nmynb
<1144>
adiknya
5wyxa
<251>
dan
 
 
menangis
6Kbyw
<1058>
Benyamin
7Nmynbw
<1144>
pun
 
 
menangis
8hkb
<1058>
pada
9le
<5921>
leher
10wyrawu
<6677>
Yusuf
 
 
15
Lalu dia
 
 
mencium
1qsnyw
<5401>
semua
2lkl
<3605>
saudaranya
3wyxa
<251>
sambil
 
 
menangis
4Kbyw
<1058>
pada
5Mhyle
<5921>
mereka
 
 
Setelah
6yrxaw
<310>
itu
7Nk
<3651>
barulah
 
 
saudara-saudaranya
9wyxa
<251>
berbicara
8wrbd
<1696>
dengannya
10wta
<854>
16
Ketika
 
 
berita
1lqhw
<6963>
ini
 
 
terdengar
2emsn
<8085>
di
 
 
Istana
3tyb
<1004>
Firaun
4herp
<6547>
bahwa
 
 
saudara-saudara
7yxa
<251>
Yusuf
8Powy
<3130>
 
5rmal
<559>
datang
6wab
<935>
di
 
 
mata
12ynyebw
<5869>
Firaun
11herp
<6547>
maupun
 
 
hamba-hambanya
13wydbe
<5650>
hal ini
 
 
menggembirakan
10ynyeb 9bjyyw
<5869> <3190>
17
Karena itu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
Katakanlah
5rma
<559>
kepada
6la
<413>
saudara-saudaramu
7Kyxa
<251>
Lakukanlah
9wve
<6213>
ini
8taz
<2063>
bebanilah
10wnej
<2943>
 
11ta
<853>
binatang-binatangmu
12Mkryeb
<1165>
dan
 
 
pergilah
13wklw
<1980>
kembalilah
 
 
ke
14wab
<935>
tanah
15hura
<776>
Kanaan
16Nenk
<3667>
18
jemputlah
2ta 1wxqw
<853> <3947>
ayahmu
3Mkyba
<1>
beserta seisi
4taw
<853>
rumahmu
5Mkytb
<1004>
lalu
 
 
datanglah
6wabw
<935>
kepadaku
7yla
<413>
Aku akan
 
 
memberikan
8hntaw
<5414>
kepadamu
9Mkl
<0>
apa yang
10ta
<853>
baik
11bwj
<2898>
dari
 
 
tanah
12Ura
<776>
Mesir
13Myrum
<4714>
dan kamu akan
 
 
makan
14wlkaw
<398>
apa yang
15ta
<853>
terbaik
16blx
<2459>
dari
 
 
tanah
17Urah
<776>
ini
 
 
19
Sekarang
 
 
kamu
1htaw
<859>
diperintahkan
2htywu
<6680>
untuk
 
 
melaksanakan
4wve
<6213>
ini
3taz
<2063>
bawalah
5wxq
<3947>
bagimu
6Mkl
<0>
kereta-kereta
9twlge
<5699>
dari
 
 
tanah
7Uram
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
untuk
 
 
anak-anakmu
10Mkpjl
<2945>
dan
 
 
istri-istrimu
11Mkysnlw
<802>
Bawalah
12Mtavnw
<5375>
 
13ta
<853>
ayahmu
14Mkyba
<1>
dan datanglah kemari
15Mtabw
<935>
20
Jangan
2la
<408>
merasa sayang
3oxt 1Mknyew
<2347> <5869>
dengan
4le
<5921>
barang-barangmu
5Mkylk
<3627>
sebab
6yk
<3588>
apa yang
 
 
baik
7bwj
<2898>
dari
 
 
seluruh
8lk
<3605>
tanah
9Ura
<776>
Mesir
10Myrum
<4714>
ini adalah
11Mkl
<0>
milikmu
12awh
<1931>
21
 
2Nk 1wveyw
<3651> <6213>
Anak-anak
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
pun melaksanakannya Lalu
6Mhl
<0>
Yusuf
7Powy
<3130>
memberikan
5Ntyw
<5414>
kereta-kereta
8twlge
<5699>
kepada mereka sesuai
 
 
dengan
9le
<5921>
perintah
10yp
<6310>
Firaun
11herp
<6547>
dan
 
 
memberikan
12Ntyw
<5414>
 
13Mhl
<0>
bekal
14hdu
<6720>
untuk
 
 
perjalanan
15Krdl
<1870>
mereka
 
 
22
Kepada mereka
 
 
semua
1Mlkl
<3605>
masing-masing
3syal
<582>
diberikannya
2Ntn
<5414>
sebuah
 
 
pakaian
5tlmv
<8071>
ganti
4twplx
<2487>
Namun untuk
 
 
Benyamin
6Nmynblw
<1144>
dia
 
 
memberikan
7Ntn
<5414>
tiga
8sls
<7969>
ratus
9twam
<3967>
keping perak
10Pok
<3701>
dan
 
 
lima
11smxw
<2568>
pakaian
13tlmv
<8071>
ganti
12tplx
<2487>
23
Untuk
 
 
ayahnya
1wybalw
<1>
dia
 
 
mengirimkan
2xls
<7971>
ini
3tazk
<2063>
sepuluh
4hrve
<6235>
keledai
5Myrmx
<2543>
jantan yang dibebani dengan barang-barang
6Myavn
<5375>
bagus
7bwjm
<2898>
dari
 
 
Mesir
8Myrum
<4714>
dan
 
 
sepuluh
9rvew
<6235>
ekor
 
 
keledai betina
10tnta
<860>
yang dibebani dengan
11tavn
<5375>
gandum
12rb
<1250>
dan
 
 
roti
13Mxlw
<3899>
dan
 
 
makanan
14Nwzmw
<4202>
untuk
 
 
ayahnya
15wybal
<1>
dalam
 
 
perjalanan
16Krdl
<1870>
24
Kemudian Yusuf

melepas
1xlsyw
<7971>
 
2ta
<853>
saudara-saudaranya
3wyxa
<251>
dan
 
 
berangkatlah
4wklyw
<1980>
mereka Dia
 
 
berkata
5rmayw
<559>
kepada
6Mhla
<413>
saudara-saudaranya
 
 
Jangan
7la
<408>
bertengkar
8wzgrt
<7264>
dalam
 
 
perjalanan
9Krdb
<1870>
25
Jadi mereka
 
 
berangkat
1wleyw
<5927>
dari
 
 
Mesir
2Myrumm
<4714>
dan
 
 
sampai
3wabyw
<935>
kepada
6la
<413>
 
7bqey
<3290>
ayahnya
8Mhyba
<1>
di
 
 
tanah
4Ura
<776>
Kanaan
5Nenk
<3667>
26
Lalu mereka
 
 
bercerita
1wdgyw
<5046>
kepadanya
 
 
Yusuf
5Powy
<3130>

3rmal 2wl
<559> <0>
masih
4dwe
<5750>
hidup
6yx
<2416>
Sesungguhnya
7ykw
<3588>
dia
8awh
<1931>
adalah
 
 
penguasa
9lsm
<4910>
atas
 
 
seluruh
10lkb
<3605>
tanah
11Ura
<776>
Mesir
12Myrum
<4714>
Akan tetapi
 
 
hatinya
14wbl
<3820>
tetap
 
 
dingin
13gpyw
<6313>
karena
15yk
<3588>
dia
 
 
tidak
16al
<3808>
memercayai
17Nymah
<539>
mereka
18Mhl
<0>
27
Ketika mereka
 
 
menceritakan
1wrbdyw
<1696>
kepadanya
2wyla
<413>
 
3ta
<853>
segala
4lk
<3605>
perkataan
5yrbd
<1697>
Yusuf
6Powy
<3130>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
disampaikannya
8rbd
<1696>
kepada
9Mhla
<413>
mereka dan ketika dia
 
 
melihat
10aryw
<7200>
 
11ta
<853>
kereta-kereta
12twlgeh
<5699>
yang
13rsa
<834>
dikirimkan
14xls
<7971>
oleh
 
 
Yusuf
15Powy
<3130>
untuk
 
 
membawanya
16tavl
<5375>
 
17wta
<853>
bangkitlah
18yxtw
<2421>
semangat
19xwr
<7307>
Yakub
20bqey
<3290>
ayah
21Mhyba
<1>
mereka
 
 
28
Lalu
 
 
Israel
2larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
Sudah
 
 
cukup
3br
<7227>
Anakku
6ynb
<1121>
Yusuf
5Powy
<3130>
masih
4dwe
<5750>
hidup
7yx
<2416>
Aku mau
 
 
pergi
8hkla
<1980>
dan
 
 
melihatnya
9wnaraw
<7200>
sebelum
10Mrjb
<2962>
aku
 
 
mati
11twma
<4191>