Prev Chapter Genesis 47 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
1abyw
<935>
Yusuf
2Powy
<3130>
menghadap
 
 
Firaun
4herpl
<6547>
dan
 
 
bercerita
3dgyw
<5046>
kepadanya
 
 
katanya
5rmayw
<559>
Ayahku
6yba
<1>
dan
 
 
saudara-saudaraku
7yxaw
<251>
dan
 
 
kawanan
8Mnauw
<6629>
kambing dombanya dan kawanan
 
 
sapinya
9Mrqbw
<1241>
beserta
 
 
segala
10lkw
<3605>
yang
11rsa
<834>
ada padanya telah
12Mhl
<0>
datang
13wab
<935>
dari
 
 
tanah
14Uram
<776>
Kanaan
15Nenk
<3667>
Lihatlah
16Mnhw
<2005>
mereka berada di
 
 
tanah
17Urab
<776>
Gosyen
18Nsg
<1657>
2
Dia
 
 
membawa
3xql
<3947>
beberapa
1huqmw
<7097>
saudaranya
2wyxa
<251>
yaitu
 
 
lima
4hsmx
<2568>
orang
5Mysna
<582>
dan
 
 
menghadapkannya
6Mguyw
<3322>
kepada
7ynpl
<6440>
Firaun
8herp
<6547>
3
Lalu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
saudara-saudaranya
4wyxa
<251>
Apa
5hm
<4100>
pekerjaan
6Mkyvem
<4639>
kalian Mereka
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
kepada
8la
<413>
Firaun
9herp
<6547>
 
13Mg
<1571>
Kami
14wnxna
<587>
baik
 
 
hamba-hambamu
12Kydbe
<5650>
ini
 
 
maupun
15Mg
<1571>
nenek moyang
16wnytwba
<1>
kami
 
 
menggembalakan
10her
<7462>
kawanan
11Nau
<6629>
kambing domba
 
 
4
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Firaun
3herp
<6547>
Kami
 
 
datang
6wnab
<935>
ke
 
 
tanah
5Urab
<776>
ini untuk
 
 
tinggal
4rwgl
<1481>
sementara
 
 
karena
7yk
<3588>
tidak
8Nya
<369>
ada
 
 
padang rumput
9herm
<4829>
bagi
11rsa
<834>
hamba-hambamu
12Kydbel
<5650>
ini untuk
 
 
kawanan kambing domba
10Naul
<6629>
kami
 
 
sebab
13yk
<3588>
kelaparan
15berh
<7458>
di
 
 
tanah
16Urab
<776>
Kanaan
17Nenk
<3667>
sangatlah hebat
14dbk
<3515>
Sekarang
18htew
<6258>
kami
 
 
memohon izinkanlah
20an
<4994>
hamba-hambamu
21Kydbe
<5650>
ini
 
 
tinggal
19wbsy
<3427>
di
 
 
tanah
22Urab
<776>
Gosyen
23Nsg
<1657>
5
Lalu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
katanya
5rmal
<559>
Ayahmu
6Kyba
<1>
dan
 
 
saudara-saudaramu
7Kyxaw
<251>
telah
 
 
datang
8wab
<935>
kepadamu
9Kyla
<413>