Prev Chapter Genesis 5 Next Chapter
1
Inilah
1hz
<2088>
catatan
2rpo
<5612>
keturunan
3tdlwt
<8435>
Adam
4Mda
<121>
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
Allah
7Myhla
<430>
menciptakan
6arb
<1254>
manusia
8Mda
<120>
Dia
 
 
membuatnya
11hve
<6213>
dalam
 
 
keserupaan
9twmdb
<1823>
dengan
 
 
Allah
10Myhla
<430>
 
12wta
<853>
2
Dia
 
 
menciptakan
3Marb
<1254>
mereka
 
 
laki-laki
1rkz
<2145>
dan
 
 
perempuan
2hbqnw
<5347>
dan Dia
 
 
memberkati
4Krbyw
<1288>
mereka dan
7ta 5Mta
<853> <853>
menamai
8Mms 6arqyw
<8034> <7121>
mereka
 
 
manusia
9Mda
<120>
pada
 
 
hari
10Mwyb
<3117>
mereka
 
 
diciptakan
11Marbh
<1254>
 
12o
<0>
3
Ketika
 
 
Adam
2Mda
<121>
hidup selama
1yxyw
<2421>
130
4tamw 3Mysls
<3967> <7970>
tahun
5hns
<8141>
dan seorang anak laki-laki
 
 
lahir
6dlwyw
<3205>
baginya dalam
 
 
keserupaan
7wtwmdb
<1823>
dengannya menurut
 
 
rupanya
8wmluk
<6754>
Lalu dia
10ta
<853>
menamainya
11wms 9arqyw
<8034> <7121>
Set
12ts
<8352>
4

2ymy 1wyhyw
<3117> <1961>
Adam
3Mda
<121>
hidup
7ts 6ta 5wdylwh 4yrxa
<8352> <853> <3205> <310>
800
9tam 8hnms
<3967> <8083>
tahun
10hns
<8141>
lagi dan masih ada
 
 
anak laki-laki
12Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
13twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
11dlwyw
<3205>
baginya
 
 
5
Jadi
 
 
seluruh
2lk
<3605>
masa
3ymy
<3117>
 
5rsa
<834>
hidup
6yx
<2416>
Adam
4Mda
<121>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
9hns
<8141>
930
10Myslsw 8twam 7est
<7970> <3967> <8672>
tahun
11hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
12tmyw
<4191>
 
13o
<0>
6
Ketika
 
 
Set
2ts
<8352>
hidup selama
1yxyw
<2421>
 
4Myns
<8141>
105
5tamw 3smx
<3967> <2568>
tahun
6hns
<8141>
 
8ta
<853>
Enos
9swna
<583>
lahir
7dlwyw
<3205>
baginya
 
 
7
Set
2ts
<8352>
hidup
1yxyw
<2421>
 
8Myns
<8141>
807
10twam 9hnmsw 7ebs
<3967> <8083> <7651>
tahun
11hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Enos
6swna
<583>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
13Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
14twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
12dlwyw
<3205>
baginya
 
 
8
Jadi
 
 
seluruh
2lk
<3605>
masa hidup
3ymy
<3117>
Set
4ts
<8352>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
7hns
<8141>
912
9twam 8estw 6hrve 5Myts
<3967> <8672> <6240> <8147>
tahun
10hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
11tmyw
<4191>
 
12o
<0>
9
Ketika
 
 
Enos
2swna
<583>
hidup selama
1yxyw
<2421>
90
3Myest
<8673>
tahun
4hns
<8141>
 
6ta
<853>
Kenan
7Nnyq
<7018>
lahir
5dlwyw
<3205>
baginya
 
 
10
Enos
2swna
<583>
hidup
1yxyw
<2421>
 
9hns
<8141>
815
11twam 10hnmsw 8hrve 7smx
<3967> <8083> <6240> <2568>
tahun
12hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Kenan
6Nnyq
<7018>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan dia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan Masih ada

anak laki-laki
14Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
15twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
13dlwyw
<3205>
baginya
 
 
11
Jadi
2lk
<3605>
masa hidup
3ymy
<3117>
Enos
4swna
<583>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
6Myns
<8141>
905
8twam 7estw 5smx
<3967> <8672> <2568>
tahun
9hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
10tmyw
<4191>
 
11o
<0>
12
Ketika
 
 
Kenan
2Nnyq
<7018>
hidup selama
1yxyw
<2421>
70
3Myebs
<7657>
tahun
4hns
<8141>
 
6ta
<853>
Mahalaleel
7lallhm
<4111>
lahir
5dlwyw
<3205>
baginya
 
 
13
Kenan
2Nnyq
<7018>
hidup
1yxyw
<2421>
 
8hns
<8141>
840
10twam 9hnmsw 7Myebra
<3967> <8083> <705>
tahun
11hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Mahalaleel
6lallhm
<4111>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
13Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
14twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
12dlwyw
<3205>
baginya
 
 
14
Jadi
2lk
<3605>
masa hidup
3ymy
<3117>
Kenan
4Nnyq
<7018>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
6Myns
<8141>
910
8twam 7estw 5rve
<3967> <8672> <6235>
tahun
9hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
10tmyw
<4191>
 
11o
<0>
15
Ketika
 
 
Mahalaleel
2lallhm
<4111>
hidup selama
1yxyw
<2421>
 
4Myns
<8141>
65
5Myssw 3smx
<8346> <2568>
tahun
6hns
<8141>
 
8ta
<853>
Yared
9dry
<3382>
lahir
7dlwyw
<3205>
baginya
 
 
16
Mahalaleel
2lallhm
<4111>
hidup
1yxyw
<2421>
 
8hns
<8141>
830
10twam 9hnmsw 7Mysls
<3967> <8083> <7970>
tahun
11hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Yared
6dry
<3382>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
13Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
14twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
12dlwyw
<3205>
baginya
 
 
17
Jadi
2lk
<3605>
masa hidup
3ymy
<3117>
Mahalaleel
4lallhm
<4111>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
7hns
<8141>
895
9twam 8hnmsw 6Myestw 5smx
<3967> <8083> <8673> <2568>
tahun
10hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
11tmyw
<4191>
 
12o
<0>
18
Ketika
 
 
Yared
2dry
<3382>
hidup selama
1yxyw
<2421>
 
5hns
<8141>
162
6tamw 4Myssw 3Myts
<3967> <8346> <8147>
tahun
7hns
<8141>
 
9ta
<853>
Henokh
10Kwnx
<2585>
lahir
8dlwyw
<3205>
baginya
 
 
19
Yared
2dry
<3382>
hidup
1yxyw
<2421>
800
8twam 7hnms
<3967> <8083>
tahun
9hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Henokh
6Kwnx
<2585>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
11Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
12twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
10dlwyw
<3205>
baginya
 
 
20
Jadi
2lk 1wyhyw
<3605> <1961>
masa
3ymy
<3117>
hidup
 
 
Yared
4dry
<3382>
adalah
 
 
962
9twam 8estw 7hns 6Myssw 5Myts
<3967> <8672> <8141> <8346> <8147>
tahun
10hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
11tmyw
<4191>
 
12P
<0>
21
Ketika
 
 
Henokh
2Kwnx
<2585>
hidup
1yxyw
<2421>
selama
 
 
65
4Myssw 3smx
<8346> <2568>
tahun
5hns
<8141>
 
7ta
<853>
Metusalah
8xlswtm
<4968>
lahir
6dlwyw
<3205>
baginya
 
 
22
Henokh
2Kwnx
<2585>
berjalan
1Klhtyw
<1980>
dengan
3ta
<854>
Allah
4Myhlah
<430>
selama
 
 
300
10twam 9sls
<3967> <7969>
tahun
11hns
<8141>
setelah
5yrxa
<310>
 
7ta
<853>
Metusalah
8xlswtm
<4968>
lahir
6wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
13Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
14twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
12dlwyw
<3205>
baginya
 
 
23
Jadi
2lk 1yhyw
<3605> <1961>
masa
3ymy
<3117>
hidup
 
 
Henokh
4Kwnx
<2585>
adalah
7hns
<8141>
365
9twam 8slsw 6Myssw 5smx
<3967> <7969> <8346> <2568>
tahun
10hns
<8141>
24
Henokh
2Kwnx
<2585>
berjalan
1Klhtyw
<1980>
dengan
3ta
<854>
Allah
4Myhlah
<430>
setelah itu dia
 
 
tidak
5wnnyaw
<369>
ada lagi
 
 
sebab
6yk
<3588>
 
8wta
<853>
Allah
9Myhla
<430>
mengambilnya
7xql
<3947>
 
10P
<0>
25
Ketika
 
 
Metusalah
2xlswtm
<4968>
hidup
1yxyw
<2421>
selama
5hns
<8141>
187
6tamw 4Mynmsw 3ebs
<3967> <8084> <7651>
tahun
7hns
<8141>
 
9ta
<853>
Lamekh
10Kml
<3929>
lahir
8dlwyw
<3205>
baginya
 
 
26
Metusalah
2xlswtm
<4968>
hidup
1yxyw
<2421>
 
9hns
<8141>
782
11twam 10ebsw 8Mynwmsw 7Myts
<3967> <7651> <8084> <8147>
tahun
12hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Lamekh
6Kml
<3929>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
14Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
15twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
13dlwyw
<3205>
baginya
 
 
27
Jadi
2lk 1wyhyw
<3605> <1961>
masa
3ymy
<3117>
hidup
 
 
Metusalah
4xlswtm
<4968>
adalah
7hns
<8141>
969
9twam 8estw 6Myssw 5est
<3967> <8672> <8346> <8672>
tahun
10hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
11tmyw
<4191>
 
12P
<0>
28
Setelah
 
 
Lamekh
2Kml
<3929>
hidup
1yxyw
<2421>
selama
5hns
<8141>
182
6tamw 4Mynmsw 3Myts
<3967> <8084> <8147>
tahun
7hns
<8141>
seorang
 
 
anak laki-laki
9Nb
<1121>
lahir
8dlwyw
<3205>
baginya
 
 
29
Dia
2ta
<853>
menamai
3wms 1arqyw
<8034> <7121>
anak itu

Nuh
4xn
<5146>
dan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Dia
 
 
ini
6hz
<2088>
akan
 
 
menghibur
7wnmxny
<5162>
kita dalam
 
 
kerja keras
8wnvemm
<4639>
dan
 
 
jerih payah
9Nwbuemw
<6093>
tangan
10wnydy
<3027>
kita
 
 
akibat
11Nm
<4480>
tanah
12hmdah
<127>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
kutuk
14hrra
<779>
ini
 
 
30
Lamekh
2Kml
<3929>
hidup
1yxyw
<2421>
 
9hns
<8141>
595
11tam 10smxw 8Myestw 7smx
<3967> <2568> <8673> <2568>
tahun
12hns
<8141>
lagi
 
 
setelah
3yrxa
<310>
 
5ta
<853>
Nuh
6xn
<5146>
lahir
4wdylwh
<3205>
dan masih ada
 
 
anak laki-laki
14Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
15twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
13dlwyw
<3205>
baginya
 
 
31
 
1yhyw
<1961>
Jadi
2lk
<3605>
masa
3ymy
<3117>
hidup
 
 
Lamekh
4Kml
<3929>
adalah
7hns
<8141>
777
9twam 8ebsw 6Myebsw 5ebs
<3967> <7651> <7657> <7651>
tahun
10hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
11tmyw
<4191>
 
12o
<0>
32
Ketika
1yhyw
<1961>
Nuh
2xn
<5146>
hidup
 
 
selama
3Nb
<1121>
500
5twam 4smx
<3967> <2568>
tahun
6hns
<8141>

9ta 8xn
<853> <5146>
Sem
10Ms
<8035>
 
11ta
<853>
Ham
12Mx
<2526>
dan
13taw
<853>
Yafet
14tpy
<3315>
lahir
7dlwyw
<3205>
baginya