Prev Chapter 2 Samuel 12 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
Natan
4Ntn
<5416>
kepada
5la
<413>
Daud
6dwd
<1732>
Dia
 
 
datang
7abyw
<935>
kepadanya
8wyla
<413>
dan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
Ada
10wl
<0>
dua
11yns
<8147>
orang
12Mysna
<582>
dalam
 
 
suatu
15txa
<259>
 
13wyh
<1961>
kota
14ryeb
<5892>
Yang
 
 
seorang
16dxa
<259>
kaya
17ryse
<6223>
sedangkan
 
 
yang lainnya
18dxaw
<259>
miskin
19sar
<7326>
2
Orang yang kaya
1rysel
<6223>
memiliki
2hyh
<1961>
kawanan domba
3Nau
<6629>
dan
 
 
kawanan sapi
4rqbw
<1241>
 
6dam 5hbrh
<3966> <7235>
3
Namun orang yang
 
 
miskin
1srlw
<7326>
tidak
2Nya
<369>
mempunyai
 
 
apa-apa
3lk
<3605>
 
4yk
<3588>
kecuali
5Ma
<518>
seekor
7txa
<259>
anak domba betina
6hvbk
<3535>
kecil
8hnjq
<6996>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
dibeli
10hnq
<7069>
dan
 
 
dipeliharanya
11hyxyw
<2421>
Anak domba itu

tumbuh
12ldgtw
<1431>
bersamanya
13wme
<5973>
dan
 
 
bersama
14Mew
<5973>
anak-anaknya
15wynb
<1121>
makan
18lkat
<398>
dari
 
 
makanannya
19wokmw
<3563>
dan
 
 
minum
20htst
<8354>
dari
16wdxy
<3162>
cawannya
17wtpm
<6595>
serta
 
 
tidur
22bkst
<7901>
di
 
 
pangkuannya
21wqyxbw
<2436>
seperti
23yhtw
<1961>
 
24wl
<0>
anak perempuan
25tbk
<1323>
baginya
 
 
4
Pada suatu hari
 
 
tamu
2Klh
<1982>
bagi
 
 
orang
3syal
<376>
kaya
4ryseh
<6223>
itu
 
 
datang
1abyw
<935>
dan dia
 
 
merasa sayang
5lmxyw
<2550>
mengambil
6txql
<3947>
kawanan domba
7wnaum
<6629>
atau
 
 
kawanan sapinya
8wrqbmw
<1241>
untuk
 
 
diolahnya
9twvel
<6213>
bagi
 
 
pengembara
10xral
<732>
yang
 
 
datang
11abh
<935>
itu Lalu dia
12wl
<0>
mengambil
13xqyw
<3947>
 
14ta
<853>
anak domba betina
15tvbk
<3535>
orang
16syah
<376>
miskin
17sarh
<7326>
itu dan
 
 
mengolahnya
18hveyw
<6213>
bagi
 
 
orang
19syal
<376>
yang
 
 
datang
20abh
<935>
kepadanya
21wyla
<413>
itu
 
 
5
Amarah
2Pa
<639>
Daud
3dwd
<1732>
sangat
5dam
<3966>
menyala-nyala
1rxyw
<2734>
atas
 
 
orang
4syab
<376>
itu lalu dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
Natan
8Ntn
<5416>
Demi
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
9yx
<2416>
orang
14syah
<376>
yang
 
 
melakukan
15hveh
<6213>
itu
16taz
<2063>
harus
12Nb 11yk
<1121> <3588>
mati
13twm
<4194>