Prev Chapter 2 Samuel 14 Next Chapter Show all verses
1
Yoab
2bawy
<3097>
anak
3Nb
<1121>
Zeruya
4hyru
<6870>
mengetahui
1edyw
<3045>
bahwa
5yk
<3588>
hati
6bl
<3820>
raja
7Klmh
<4428>
merindukan
8le
<5921>
Absalom
9Mwlsba
<53>
2
Lalu
1xlsyw
<7971>
Yoab
2bawy
<3097>
menyuruh orang ke
 
 
Tekoa
3hewqt
<8620>
untuk
 
 
menjemput
4xqyw
<3947>
seorang
5Msm
<8033>
perempuan
6hsa
<802>
yang
 
 
bijaksana
7hmkx
<2450>
dari sana dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepadanya
9hyla
<413>
Hendaklah kamu pura-pura
 
 
berkabung
10ylbath
<56>
dan
11an
<4994>
kenakanlah
12ysblw
<3847>
 
13an
<4994>
pakaian
14ydgb
<899>
kabung
15lba
<60>
Jangan
16law
<408>
berurap
17ykwot
<5480>
dengan
 
 
minyak
18Nms
<8081>
tetapi berlakulah
 
 
seperti
19tyyhw
<1961>
perempuan
20hsak
<802>
yang
21hz
<2088>
telah
22Mymy
<3117>
lama
23Mybr
<7227>
berkabung
24tlbatm
<56>
karena
25le
<5921>
seseorang yang
 
 
mati
26tm
<4191>
3
Pergilah
1tabw
<935>
menghadap
2la
<413>
raja
3Klmh
<4428>
dan
 
 
berbicaralah
4trbdw
<1696>
kepadanya
5wyla
<413>
dengan
 
 
perkataan
6rbdk
<1697>
ini
7hzh
<2088>
Lalu
 
 
Yoab
9bawy
<3097>
mengajarkan
8Mvyw
<7760>
 
10ta
<853>
perkataan-perkataan
11Myrbdh
<1697>
itu ke dalam
 
 
mulut
12hypb
<6310>
perempuan itu
 
 
4
Ketika
1rmatw
<559>
perempuan
2hsah
<802>
Tekoa
3tyeqth
<8621>
itu
 
 
menghadap
4la
<413>
raja
5Klmh
<4428>
dia
 
 
bersujud
6lptw
<5307>
dengan
7le
<5921>
mukanya
8hypa
<639>
sampai ke
 
 
tanah
9hura
<776>
dan
 
 
menyembah
10wxtstw
<7812>
katanya
11rmatw
<559>
Tolonglah
12heswh
<3467>
ya
 
 
raja
13Klmh
<4428>
 
14o
<0>
5
 
2hl
<0>
Raja
3Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Apa
4hm
<4100>
yang terjadi atasmu Dia
5Kl
<0>
menjawab
6rmatw
<559>
Ah
7lba
<61>
aku ini
 
 
seorang
8hsa
<802>
janda
9hnmla
<490>
sebab
 
 
suamiku
12ysya
<376>
sudah
10yna
<589>
mati
11tmyw
<4191>