Prev Chapter 2 Kings 8 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
Elisa
1esylaw
<477>
berbicara
2rbd
<1696>
kepada
3la
<413>
perempuan
4hsah
<802>
yang
5rsa
<834>
 
7ta
<853>
anaknya
8hnb
<1121>
pernah dia
 
 
hidupkan kembali
6hyxh
<2421>
Katanya
9rmal
<559>
Kamu
12*ta {yta}
<859>
dan
 
 
keluargamu
13Ktybw
<1004>
berkemaslah
10ymwq
<6965>
lalu
 
 
pergi
11yklw
<1980>
dan
 
 
tinggallah
14yrwgw
<1481>
di mana kamu dapat
15rsab
<834>
menetap
16yrwgt
<1481>
Sebab
17yk
<3588>
TUHAN
19hwhy
<3068>
telah
 
 
mendatangkan
18arq
<7121>
kelaparan
20berl
<7458>
yang akan
21Mgw
<1571>
menimpa
22ab
<935>
ke atas
23la
<413>
negeri
24Urah
<776>
ini selama
 
 
tujuh
25ebs
<7651>
tahun
26Myns
<8141>
2
 
1Mqtw
<6965>
Perempuan
2hsah
<802>
itu berkemas dan
 
 
melakukan
3vetw
<6213>
sesuai dengan yang
 
 
dikatakan
4rbdk
<1697>
abdi
5sya
<376>
Allah
6Myhlah
<430>
itu Dia
 
 
pergi
7Kltw
<1980>
bersama
8ayh
<1931>
keluarganya
9htybw
<1004>
dan
 
 
menetap
10rgtw
<1481>
di
 
 
negeri
11Urab
<776>
orang
 
 
Filistin
12Mytslp
<6430>
selama
 
 
tujuh
13ebs
<7651>
tahun
14Myns
<8141>
3
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2huqm
<7097>
lewat
 
 
tujuh
3ebs
<7651>
tahun
4Myns
<8141>
perempuan
6hsah
<802>
itu
 
 
pulang
5bstw
<7725>
dari
 
 
negeri
7Uram
<776>
orang
 
 
Filistin
8Mytslp
<6430>
Lalu dia
 
 
pergi
9autw
<3318>
menghadap
10qeul
<6817>
kepada
11la
<413>
raja
12Klmh
<4428>
untuk mengadu
 
 
tentang
13la
<413>
rumah
14htyb
<1004>
dan
15law
<413>
ladangnya
16hdv
<7704>
4
Sementara itu
 
 
Raja
1Klmhw
<4428>
sedang
 
 
berbicara
2rbdm
<1696>
kepada
3la
<413>
Gehazi
4yzxg
<1522>
pelayan
5ren
<5288>
abdi
6sya
<376>
Allah
7Myhlah
<430>
itu
 
 
katanya
8rmal
<559>
Sekarang
10an
<4994>
ceritakanlah
9hrpo
<5608>
kepadaku
11yl
<0>
 
12ta
<853>
semua
13lk
<3605>
hal
 
 
besar
14twldgh
<1419>
yang
15rsa
<834>
diperbuat
16hve
<6213>
oleh
 
 
Elisa
17esyla
<477>
5
Saat
1yhyw
<1961>
dia
2awh
<1931>
sedang
 
 
menceritakan
3rpom
<5608>
kepada
 
 
raja
4Klml
<4428>
tentang Elisa
5ta
<853>
yang
6rsa
<834>
menghidupkan
7hyxh
<2421>
kembali anak yang sudah
8ta
<853>
mati
9tmh
<4191>
tiba-tiba
10hnhw
<2009>
perempuan
11hsah
<802>
yang
12rsa
<834>
 
14ta
<853>
anaknya
15hnb
<1121>
dihidupkan
 
 
kembali
13hyxh
<2421>
itu datang
 
 
menghadap
16tqeu
<6817>
kepada
17la
<413>
raja
18Klmh
<4428>
untuk mengadukan
 
 
tentang
19le
<5921>
rumah
20htyb
<1004>
dan
21lew
<5921>
ladangnya
22hdv
<7704>
Lalu
 
 
kata
23rmayw
<559>
Gehazi
24yzxg
<1522>
Ya
 
 
tuanku
25ynda
<113>
raja
26Klmh
<4428>
Inilah
27taz
<2063>
perempuan
28hsah
<802>
itu dan
 
 
inilah
29hzw
<2088>
anaknya
30hnb
<1121>
yang
31rsa
<834>
dihidupkan oleh
32hyxh
<2421>
Elisa
33esyla
<477>