Prev Chapter 2 Chronicles 17 Next Chapter
1
Yosafat
2jpswhy
<3092>
anaknya
3wnb
<1121>
menjadi raja
1Klmyw
<4427>
menggantikan
4wytxt
<8478>
dia Dia
 
 
memperkuat
5qzxtyw
<2388>
kedudukannya untuk
 
 
melawan
6le
<5921>
Israel
7larvy
<3478>
2
Dia
 
 
menempatkan
1Ntyw
<5414>
tentara
2lyx
<2428>
di
 
 
semua
3lkb
<3605>
kota
4yre
<5892>
berkubu
6twrubh
<1219>
di
 
 
Yehuda
5hdwhy
<3063>
dan
 
 
menempatkan
7Ntyw
<5414>
pasukan-pasukan
 
 
pendudukan
8Mybyun
<5333>
di
 
 
tanah
9Urab
<776>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
serta di
 
 
kota-kota
11yrebw
<5892>
Efraim
12Myrpa
<669>
yang
13rsa
<834>
direbut
14dkl
<3920>
oleh
 
 
Asa
15aoa
<609>
ayahnya
16wyba
<1>
3
 
1yhyw
<1961>
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyertai
3Me
<5973>
Yosafat
4jpswhy
<3092>
karena
5yk
<3588>
dia
 
 
mengikuti
6Klh
<1980>
jejak
7ykrdb
<1870>
awal
10Mynsarh
<7223>
Daud
8dywd
<1732>
leluhurnya
9wyba
<1>
Dia
 
 
tidak
11alw
<3808>
mencari
12srd
<1875>
baal-baal
13Mylebl
<1168>
4
tetapi
1yk
<3588>
mencari
4srd
<1875>
Allah
2yhlal
<430>
ayahnya
3wyba
<1>
Dia
 
 
hidup
6Klh
<1980>
menurut
 
 
perintah-perintah-Nya
5wytwumbw
<4687>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
bertindak
8hvemk
<4639>
seperti
 
 
orang Israel
9larvy
<3478>
5
Oleh sebab itu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengukuhkan
1Nkyw
<3559>
 
3ta
<853>
kerajaan
4hklmmh
<4467>
itu di
 
 
tangannya
5wdyb
<3027>
 
6wntyw
<5414>
Seluruh
7lk
<3605>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
memberi
 
 
persembahan
9hxnm
<4503>
kepada
 
 
Yosafat
10jpswhyl
<3092>
sehingga
11yhyw
<1961>
dia
 
 
memiliki
12wl
<0>
kekayaan
13rse
<6239>
dan
 
 
kehormatan
14dwbkw
<3519>
yang
 
 
berlimpah
15brl
<7230>
6
Dia mengikuti

jalan
3ykrdb
<1870>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dengan
 
 
berani
2wbl 1hbgyw
<3820> <1361>
bahkan
5dwew
<5750>
menyingkirkan
6ryoh
<5493>
 
7ta
<853>
bukit-bukit pengurbanan
8twmbh
<1116>
dan
9taw
<853>
patung-patung Dewi Asyera
10Myrsah
<842>
dari
 
 
Yehuda
11hdwhym
<3063>
 
12P
<0>
7
Pada
 
 
tahun
1tnsbw
<8141>
ketiga
2swls
<7969>
pemerintahannya
3wklml
<4427>
dia
 
 
mengutus
4xls
<7971>
para
 
 
pembesarnya
5wyrvl
<8269>
yaitu
6Nbl
<0>
Benhail
7lyx
<1134>
Obaja
8hydbelw
<5662>
Zakharia
9hyrkzlw
<2148>
Netaneel
10lantnlw
<5417>
dan
 
 
Mikha
11whykymlw
<4322>
untuk
 
 
mengajar
12dmll
<3925>
di
 
 
kota-kota
13yreb
<5892>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
8
Bersama
1Mhmew
<5973>
mereka ada
 
 
orang-orang Lewi
2Mywlh
<3881>
yaitu
 
 
Semaya
3whyems
<8098>
Netanya
4whyntnw
<5418>
Zebaja
5whydbzw
<2069>
Asael
6lahvew
<6214>
Semiramot
7*twmrymsw {twmyrmsw}
<8070>
Yonatan
8Ntnwhyw
<3083>
Adonia
9whyndaw
<138>
Tobia
10whybwjw
<2900>
dan
11bwjw
<0>
Tob-Adonia
12hynwda
<2899>
dan juga
 
 
imam-imam
17Mynhkh
<3548>
yakni
14Mhmew 13Mywlh
<5973> <3881>
Elisama
15emsyla
<476>
dan
 
 
Yoram
16Mrwhyw
<3088>
9
Mereka
 
 
mengajar
1wdmlyw
<3925>
di
 
 
Yehuda
2hdwhyb
<3063>
dengan
3Mhmew
<5973>
membawa
 
 
kitab
4rpo
<5612>
Taurat
5trwt
<8451>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Mereka
 
 
berkeliling
7wboyw
<5437>
ke
 
 
semua
8lkb
<3605>
kota
9yre
<5892>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
dan
 
 
mengajar
11wdmlyw
<3925>
orang-orang
12Meb
<5971>
10
Rasa
1yhyw
<1961>
takut
2dxp
<6343>
akan
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
menimpa
4le
<5921>
semua
5lk
<3605>
kerajaan
6twklmm
<4467>
di
 
 
negeri-negeri
7twurah
<776>
yang
8rsa
<834>
mengelilingi
9twbybo
<5439>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
sehingga mereka
 
 
tidak
11alw
<3808>
berperang
12wmxln
<3898>
melawan
13Me
<5973>
Yosafat
14jpswhy
<3092>
11
Sebagian
1Nmw
<4480>
orang Filistin
2Mytslp
<6430>
membawa
3Myaybm
<935>
persembahan
5hxnm
<4503>
dan
 
 
perak
6Pokw
<3701>
sebagai
 
 
upeti
7avm
<4853>
kepada
 
 
Yosafat
4jpswhyl
<3092>
Orang-orang Arab
9Myaybreh
<6163>
juga
8Mg
<1571>
membawa
10Myaybm
<935>
 
11wl
<0>
kawanan ternak
12Nau
<6629>
kepadanya yaitu
 
 
7.700
17twam 16ebsw 15Mypla 14tebs
<3967> <7651> <505> <7651>
domba jantan
13Mylya
<352>
dan
 
 
7.700
22twam 21ebsw 20Mypla 19tebs
<3967> <7651> <505> <7651>
kambing jantan
18Mysytw
<8495>
 
23P
<0>
12
 
3Klh
<1980>
Kebesaran
6hleml 4ldgw
<4605> <1432> ==>
 
1yhyw
<1961>
Yosafat
2jpswhy
<3092>
semakin
5de
<5704>
bertambah
6hleml 4ldgw
<== <4605> <1432>
Dia
 
 
membangun
7Nbyw
<1129>
benteng-benteng
9twynryb
<1003>
dan
 
 
kota-kota
10yrew
<5892>
perbekalan
11twnkom
<4543>
di
 
 
Yehuda
8hdwhyb
<3063>
13
dan
 
 
memiliki
3hyh
<1961>
banyak
2hbr
<7227>
perbekalan
1hkalmw
<4399>
di
4wl
<0>
kota-kota
5yreb
<5892>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
Para
 
 
tentaranya
8hmxlm 7ysnaw
<4421> <376>
yaitu
 
 
pahlawan-pahlawan
9yrwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
10lyx
<2428>
tinggal di

Yerusalem
11Mlswryb
<3389>
14
Inilah
1hlaw
<428>
jumlah
2Mtdqp
<6486>
mereka menurut
 
 
kaum
3tybl
<1004>
keluarga
4Mhytwba
<1>
mereka Dari
 
 
Yehuda
5hdwhyl
<3063>
para
 
 
pemimpin pasukan
6yrv
<8269>
seribu
7Mypla
<505>
Panglima
9rvh
<8269>
Adna
8hnde
<5734>
dengan
10wmew
<5973>
30.000
15Pla 14twam 13sls
<505> <3967> <7969>
pejuang
12lyx
<2428>
yang
 
 
gagah perkasa
11yrwbg
<1368>
 
16o
<0>
15
Di
1lew
<5921>
samping
2wdy
<3027>
Adna adalah

Panglima
4rvh
<8269>
Yohanan
3Nnxwhy
<3076>
dengan
5wmew
<5973>
280.000
8Pla 7Mynwmsw 6Mytam
<505> <8084> <3967>
pasukan
9o
<0>
16
Di
1lew
<5921>
samping
2wdy
<3027>
Yohanan adalah

Amasia
3hyome
<6007>
anak
4Nb
<1121>
Zikhri
5yrkz
<2147>
yang telah
 
 
menyerahkan
6bdntmh
<5068> ==>
dirinya
 
 
dengan sukarela
6bdntmh
<== <5068>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
bersama
8wmew
<5973>
200.000
10Pla 9Mytam
<505> <3967>
pejuang
11rwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
12lyx
<2428>
 
13o
<0>
17
Dari
1Nmw
<4480>
Benyamin
2Nmynb
<1144>
adalah
 
 
Elyada
5edyla
<450>
seorang
 
 
pejuang
3rwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
4lyx
<2428>
yang
6wmew
<5973>
bersenjatakan
7yqsn
<5401>
busur
8tsq
<7198>
dan
 
 
perisai
9Ngmw
<4043>
bersama
 
 
200.000
11Pla 10Mytam
<505> <3967>
tentara
12o
<0>
18
Di
1lew
<5921>
samping
2wdy
<3027>
Elyada adalah

Yozabad
3dbzwhy
<3075>
dengan
4wmew
<5973>
180.000
7Pla 6Mynwmsw 5ham
<505> <8084> <3967>
orang
 
 
bersenjata
8yuwlx
<2502>
yang
 
 
siap berperang
9abu
<6635>
 
10o
<0>
19
Itulah
1hla
<428>
orang-orang yang
 
 
melayani
2Mytrsmh
<8334>
 
3ta
<853>
raja
4Klmh
<4428>
di
 
 
samping
5dblm
<905>
mereka
 
 
yang
6rsa
<834>
telah
7Ntn
<5414>
raja
8Klmh
<4428>
tempatkan di
 
 
kota-kota
9yreb
<5892>
berkubu
10rubmh
<4013>
di
 
 
seluruh
11lkb
<3605>
Yehuda
12hdwhy
<3063>
 
13P
<0>