Prev Chapter Esther 4 Next Chapter
1
Saat
 
 
Mordekhai
1ykdrmw
<4782>
mengetahui
2edy
<3045>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
terjadi
6hven
<6213>
dia
 
 
mengoyakkan
7erqyw
<7167>

9ta 8ykdrm
<853> <4782>
pakaiannya
10wydgb
<899>
mengenakan
11sblyw
<3847>
kain kabung
12qv
<8242>
dan
 
 
abu
13rpaw
<665>
dan
 
 
pergi
14auyw
<3318>
ke tengah
15Kwtb
<8432>
kota
16ryeh
<5892>
sambil
 
 
berteriak
18hqez 17qezyw
<2201> <2199>
dengan
 
 
nyaring
19hldg
<1419>
dan
 
 
pedih
20hrmw
<4751>
2
Dia
 
 
pergi
1awbyw
<935>
sejauh
2de
<5704>
 
3ynpl
<6440>
pintu gerbang
4res
<8179>
istana
 
 
raja
5Klmh
<4428>
karena
6yk
<3588>
tidak ada seorang pun
7Nya
<369>
yang boleh
 
 
masuk
8awbl
<935>
ke
9la
<413>
pintu gerbang
10res
<8179>
istana
 
 
raja
11Klmh
<4428>
dengan
 
 
memakai
12swblb
<3830>
kain kabung
13qv
<8242>
3
Juga di
 
 
setiap
1lkbw
<3605>
provinsi
3hnydmw 2hnydm
<4082> <4082>
di mana
4Mwqm
<4725>
 
5rsa
<834>
perintah
6rbd
<1697>
dan
 
 
undang-undang
8wtdw
<1881>
raja
7Klmh
<4428>
sampai
9eygm
<5060>
ada
 
 
perkabungan
10lba
<60>
yang
 
 
besar
11lwdg
<1419>
di antara
 
 
orang-orang Yahudi
12Mydwhyl
<3064>
disertai
 
 
puasa
13Mwuw
<6685>
tangisan
14ykbw
<1065>
dan
 
 
ratapan
15dpomw
<4553>
serta
 
 
banyak
19Mybrl
<7227>
dibentangkan
18euy
<3331>
kain kabung
16qv
<8242>
dan
 
 
abu
17rpaw
<665>
4
Saat para
 
 
dayang
2twren
<5291>
Ester
3rtoa
<635>
dan
 
 
sida-sidanya
4hyoyrow
<5631>
datang
1*hnawbtw {hnyawbtw}
<935>
menceritakan
5wdygyw
<5046>
hal itu kepadanya
 
 
ratu
8hklmh
<4436>
sangat
9dam
<3966>
 
6hl
<0>
gelisah
7lxlxttw
<2342>
Dia
 
 
mengirim
10xlstw
<7971>
pakaian
11Mydgb
<899>
supaya
 
 
dipakai
12syblhl
<3847>
 
13ta
<853>
Mordekhai
14ykdrm
<4782>
dan
 
 
ditanggalkan
15ryohlw
<5493>
kain kabungnya
16wqv
<8242>
tetapi dia
17wylem
<5921>
tidak
18alw
<3808>
menerimanya
19lbq
<6901>
5
Kemudian
 
 
Ester
2rtoa
<635>
memanggil
1arqtw
<7121>
Hatah
3Kthl
<2047>
seorang
 
 
sida-sida
4yoyrom
<5631>
raja
5Klmh
<4428>
yang
6rsa
<834>
ditunjuk
7dymeh
<5975>
untuk
 
 
melayani
8hynpl
<6440>
dia dan
 
 
memerintahnya
9whwutw
<6680>
untuk
10le
<5921>
pergi kepada

Mordekhai
11ykdrm
<4782>
untuk
 
 
mengetahui
12tedl
<3045>
apa
13hm
<4100>
yang
14hz
<2088>
terjadi dan
15lew
<5921>
mengapa
16hm
<4100>
itu
17hz
<2088>
terjadi
 
 
6
Lalu
 
 
Hatah
2Kth
<2047>
pergi
1auyw
<3318>
kepada
3la
<413>
Mordekhai
4ykdrm
<4782>
di
5la
<413>
lapangan
6bwxr
<7339>
kota
7ryeh
<5892>
yang
8rsa
<834>
berada di
 
 
depan
9ynpl
<6440>
pintu gerbang
10res
<8179>
istana
 
 
raja
11Klmh
<4428>
7
Mordekhai
3ykdrm
<4782>
menceritakan
1dgyw
<5046>
kepadanya
2wl
<0>
 
4ta
<853>
semua hal
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
dialaminya
7whrq
<7136>
dan tentang
8taw
<853>
jumlah
9tsrp
<6575>
uang
10Pokh
<3701>
yang
11rsa
<834>
dijanjikan
12rma
<559>
Haman
13Nmh
<2001>
untuk
 
 
dimasukkan
14lwqsl
<8254>
ke
15le
<5921>
perbendaharaan
16yzng
<1595>
raja
17Klmh
<4428>
untuk
 
 
membinasakan
19Mdbal
<6>
orang-orang Yahudi
18*Mydwhyb {Myydwhyb}
<3064>
8
Dia juga
 
 
memberikan
9Ntn
<5414>
kepadanya
1taw
<853>
salinan
2Ngstp
<6572>
surat raja
4tdh 3btk
<1881> <3791>
yang
5rsa
<834>
dikeluarkan
6Ntn
<5414>
di
 
 
Susan
7Nswsb
<7800>
untuk
 
 
membunuh
8Mdymshl
<8045>
mereka supaya
10wl
<0>
diperlihatkan
11twarhl
<7200>
dan
 
 
diberitahukan
14dyghlw
<5046>
kepada
12ta
<853>
Ester
13rtoa
<635>
dan
15hl
<0>
menyuruhnya
16twwulw
<6680>
 
17hyle
<5921>
menghadap
19la 18awbl
<413> <935>
raja
20Klmh
<4428>
untuk
 
 
memohon
21Nnxthl
<2603> ==>
dan
22wl
<0>
meminta
23sqblw
<1245>
belas kasihan
21Nnxthl
<== <2603>
bagi
25le
<5921>
bangsanya
26hme
<5971>
di hadapannya
24wynplm
<6440>
9
Hatah
2Kth
<2047>
pergi
1awbyw
<935>
kembali dan
 
 
menyampaikan
3dgyw
<5046>
 
5ta
<853>
perkataan
6yrbd
<1697>
Mordekhai
7ykdrm
<4782>
kepada
 
 
Ester
4rtoal
<635>
10
Kemudian
 
 
Ester
2rtoa
<635>
berbicara
1rmatw
<559>
kepada
 
 
Hatah
3Kthl
<2047>
dan
 
 
menyuruhnya
4whwutw
<6680>
untuk
5la
<413>
membalas
 
 
Mordekhai
6ykdrm
<4782>
11
Semua
1lk
<3605>
pelayan
2ydbe
<5650>
raja
3Klmh
<4428>
dan
 
 
rakyat
4Mew
<5971>
di
 
 
provinsi
5twnydm
<4082>
kerajaan
6Klmh
<4428>
tahu
7Myedwy
<3045>
bahwa
8rsa
<834>
setiap
9lk
<3605>
laki-laki
10sya
<376>
atau
 
 
perempuan
11hsaw
<802>
yang
12rsa
<834>
akan
 
 
menghadap
14la 13awby
<413> <935>
raja
15Klmh
<4428>
ke
16la
<413>
pelataran
17ruxh
<2691>
dalam
18tymynph
<6442>
 
19rsa
<834>
tanpa
20al
<3808>
dipanggil
21arqy
<7121>
hanya ada
 
 
satu
22txa
<259>
hukum
23wtd
<1881>
yaitu
 
 
hukuman mati
24tymhl
<4191>
Kecuali
25dbl
<905>
 
28wl
<0>
raja
29Klmh
<4428>
 
26rsam
<834>
mengulurkan
27jyswy
<3447>
 
30ta
<853>
tongkat
31jybrs
<8275>
emas
32bhzh
<2091>
kepadanya maka dia tetap
 
 
hidup
33hyxw
<2421>
tetapi
 
 
aku
34ynaw
<589>
belum
35al
<3808>
dipanggil
36ytarqn
<7121>
untuk
 
 
datang
37awbl
<935>
kepada
38la
<413>
raja
39Klmh
<4428>
selama
40hz
<2088>
tiga puluh
41Myswls
<7970>
hari ini
42Mwy
<3117>
12
Kemudian mereka
 
 
menceritakan
1wdygyw
<5046>
 
3ta
<853>
perkataan
4yrbd
<1697>
Ester
5rtoa
<635>
kepada
 
 
Mordekhai
2ykdrml
<4782>
 
6P
<0>
13
Lalu
 
 
Mordekhai
2ykdrm
<4782>
berkata
1rmayw
<559>
untuk
4la
<413>
menjawab
3byshl
<7725>
Ester
5rtoa
<635>
Jangan
6la
<408>
mengira
7ymdt
<1819>
karena engkau di dalam
 
 
istana
10tyb
<1004>
raja
11Klmh
<4428>
engkau akan
8Kspnb
<5315>
terluput
9jlmhl
<4422>
dari
 
 
semua
12lkm
<3605>
orang Yahudi
13Mydwhyh
<3064>
14
Sebab
1yk
<3588>
jika
2Ma
<518>
engkau tetap
 
 
berdiam diri
4ysyrxt 3srxh
<2790> <2790>
pada
 
 
saat
5teb
<6256>
ini
6tazh
<2063>
pertolongan
7xwr
<7305>
dan
 
 
kebebasan
8hluhw
<2020>
untuk
 
 
orang-orang Yahudi
10Mydwhyl
<3064>
akan
 
 
muncul
9dwmey
<5975>
dari
 
 
tempat
11Mwqmm
<4725>
lain
12rxa
<312>
tetapi
 
 
engkau
13taw
<859>
dan
 
 
kaum
14tybw
<1004>
keluargamu
15Kyba
<1>
akan
 
 
binasa
16wdbat
<6>
Siapa
17ymw
<4310>
tahu
18edwy
<3045>
mungkin
19Ma
<518>
engkau beroleh
 
 
kedudukan
22tegh
<5060>
di
 
 
kerajaan
23twklml
<4438>
pada
 
 
saat
20tel
<6256>
seperti
 
 
ini
21tazk
<2063>
15
Ester
2rtoa
<635>
berkata
1rmatw
<559>
untuk
4la
<413>
menjawab
3byshl
<7725>
Mordekhai
5ykdrm
<4782>
16
Pergilah
1Kl
<1980>
kumpulkanlah
2ownk
<3664>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
orang Yahudi
5Mydwhyh
<3064>
yang
 
 
berada
6Myaumnh
<4672>
di
 
 
Susan
7Nswsb
<7800>
dan
 
 
berpuasalah
8wmwuw
<6684>
bagiku
9yle
<5921>
jangan
10law
<408>
makan
11wlkat
<398>
dan
 
 
jangan
12law
<408>
minum
13wtst
<8354>
selama
 
 
tiga
14tsls
<7969>
hari
15Mymy
<3117>
baik
 
 
malam
16hlyl
<3915>
maupun
 
 
siang
17Mwyw
<3117>
 
18Mg
<1571>
Aku
19yna
<589>
dan para
 
 
dayangku
20ytrenw
<5291>
pun akan
 
 
berpuasa
21Mwua
<6684>
dengan
 
 
cara yang sama
23Nkbw 22Nk
<3651> <3651>
Lalu aku akan
 
 
menghadap
25la 24awba
<413> <935>
raja
26Klmh
<4428>
sekalipun
27rsa
<834>
bertentangan
28al
<3808>
dengan
 
 
hukum
29tdk
<1881>
jika aku harus
30rsakw
<834>
mati
31ytdba
<6>
aku
 
 
mati
32ytdba
<6>
17
 
1rbeyw
<5674>
Mordekhai
2ykdrm
<4782>
pergi dan
 
 
melakukan
3veyw
<6213>
segala
4lkk
<3605>
sesuatu seperti
 
 
yang
5rsa
<834>
diperintahkan
6htwu
<6680>
 
7wyle
<5921>
Ester
8rtoa
<635>
kepadanya
9o
<0>