Prev Chapter Job 21 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Ayub
2bwya
<347>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
3rmayw
<559>
2
Dengarkan
1wems
<8085>
baik-baik
2ewms
<8085>
perkataanku
3ytlm
<4405>
biarlah
4yhtw
<1961>
ini
5taz
<2063>
menjadi
 
 
penghiburanmu
6Mkytmwxnt
<8575>
3
Sabarlah
1ynwav
<5375>
terhadapku dan
 
 
aku
2yknaw
<595>
akan
 
 
berbicara
3rbda
<1696>
dan
 
 
setelah
4rxaw
<310> ==>
aku
 
 
selesai
4rxaw
<== <310>
berbicara
5yrbd
<1696>
teruslah
 
 
mengejek
6gyelt
<3932>
4
Bagiku
 
 
apakah
4Maw
<518>
keluhanku
3yxyv
<7879>
tertuju kepada
1yknah
<595>
manusia
2Mdal
<120>
Mengapa
5ewdm
<4069>
aku
 
 
tidak boleh
6al
<3808>
bersikap
8yxwr
<7307>
tidak sabar
7ruqt
<7114>
5
Lihatlah
1wnp
<6437>
kepadaku
2yla
<413>
dan heranlah
3wmshw
<8074>
taruhlah
4wmyvw
<7760>
tanganmu
5dy
<3027>
pada
6le
<5921>
mulutmu
7hp
<6310>
6
Ketika
1Maw
<518>
aku
 
 
ingat
2ytrkz
<2142>
aku
 
 
menjadi takut
3ytlhbnw
<926>
dan seluruh
4zxaw
<270>
tubuhku
5yrvb
<1320>
gemetar
6twulp
<6427>
7
Mengapa
1ewdm
<4069>
orang-orang fasik
2Myesr
<7563>
terus
 
 
hidup
3wyxy
<2421>
menjadi tua
4wqte
<6275>
bahkan
5Mg
<1571>
bertambah kuat
6wrbg
<1396>
perkasa
7lyx
<2428>
8
Di depan mata
3Mhynpl
<6440>
mereka melihat

keturunan
1Merz
<2233>
mereka
 
 
mapan
2Nwkn
<3559>
dan
4Mme
<5973>
anak cucu
5Mhyauauw
<6631>
mereka ada
 
 
di hadapan
6Mhynyel
<5869>
mereka
 
 
9
Rumah-rumah
1Mhytb
<1004>
mereka
 
 
aman
2Mwls
<7965>
tanpa
 
 
ketakutan
3dxpm
<6343>
tongkat
5jbs
<7626>
Allah
6hwla
<433>
tidak
4alw
<3808>
turun atas
 
 
mereka
7Mhyle
<5921>
10
Sapi-sapi jantan
1wrws
<7794>
mereka
 
 
berkembang biak
2rbe
<5674>
tanpa pernah
3alw
<3808>
gagal
4legy
<1602>
sapi-sapi betina
6wtrp
<6510>
mereka
 
 
beranak
5jlpt
<6403>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
keguguran
8lkst
<7921>
11
Mereka membiarkan
 
 
anak-anak
3Mhylywe
<5759>
mereka
 
 
keluar
1wxlsy
<7971>
seperti
 
 
kawanan ternak
2Nauk
<6629>
anak-anak
4Mhydlyw
<3206>
mereka
 
 
menari-nari
5Nwdqry
<7540>
12
Mereka menyanyi bersama
1wavy
<5375>
rebana
2Ptk
<8596>
dan
 
 
kecapi
3rwnkw
<3658>
serta
 
 
bersukacita
4wxmvyw
<8055>
dengan
 
 
bunyi
5lwql
<6963>
seruling
6bgwe
<5748>
13
Mereka
 
 
menghabiskan
1*wlky {wlby}
<1086>
hari-hari
3Mhymy
<3117>
mereka dalam
 
 
kemakmuran
2bwjb
<2896>
dan dengan
 
 
tenteram
4egrbw
<7281>
turun
6wtxy
<5181>
ke
 
 
dunia orang mati
5lwas
<7585>
14
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
 
 
Allah
2lal
<410>
Tinggalkanlah
3rwo
<5493>
kami Kami
 
 
tidak
7al
<3808>
menginginkan
8wnupx
<2654>
 
4wnmm
<4480>
pengetahuan
5tedw
<1847>
akan
 
 
jalan-jalan-Mu
6Kykrd
<1870>
15
Siapakah
1hm
<4100>
Yang Mahakuasa
2yds
<7706>
sehingga
3yk
<3588>
kami harus
 
 
melayani-Nya
4wndben
<5647>
Keuntungan
6lyewn
<3276>
apa
5hmw
<4100>
yang kami dapat
 
 
jika
7yk
<3588>
kami
 
 
berdoa
8egpn
<6293>
kepada-Nya
9wb
<0>
16
Lihatlah
1Nh
<2005>
kemakmuran
4Mbwj
<2898>
mereka
 
 
tidak
2al
<3808>
ada di
 
 
tangan
3Mdyb
<3027>
mereka Jauhlah

nasihat
5tue
<6098>
orang fasik
6Myesr
<7563>
jauh
7hqxr
<7368>
dari
8ynm
<4480>
aku
 
 
17
Berapa
1hmk
<4100>
sering
 
 
lampu
2rn
<5216>
orang fasik
3Myesr
<7563>
dipadamkan
4Kedy
<1846>
Berapa sering
6wmyle
<5921>
malapetaka
7Mdya
<343>
datang
5abyw
<935>
atas mereka Berapa sering Allah
 
 
mendatangkan
9qlxy
<2505>
kesusahan
8Mylbx
<2256>
dalam
 
 
kemarahan-Nya
10wpab
<639>
18
Mereka
 
 
seperti
1wyhy
<1961>
jerami
2Nbtk
<8401>
yang
 
 
ditiup
3ynpl
<6440>
angin
4xwr
<7307>
seperti
 
 
sekam
5Umkw
<4671>
yang
 
 
disapu
6wtbng
<1589>
angin badai
7hpwo
<5492>
19
Kamu berkata
 
 
Allah
1hwla
<433>
menyimpan
2Npuy
<6845>
kejahatan
4wnwa
<205>
mereka untuk
 
 
anak-anaknya
3wynbl
<1121>
Biarkan Dia
 
 
membalas
5Mlsy
<7999>
mereka supaya mereka
6wyla
<413>
mengetahuinya
7edyw
<3045>
20
Biarkan
 
 
mata
2*wynye {wnye}
<5869>
mereka sendiri
 
 
melihat
1wary
<7200>
kehancuran
3wdyk
<3589>
mereka biarkan mereka
 
 
minum
6htsy
<8354>
kemurkaan
4tmxmw
<2534>
dari
 
 
Yang Mahakuasa
5yds
<7706>
21
Sebab
1yk
<3588>
untuk
 
 
apa
2hm
<4100>
mereka
 
 
peduli
3wupx
<2656>
dengan
 
 
rumah
4wtybb
<1004>
mereka
 
 
setelah
5wyrxa
<310>
mereka
 
 
tiada ketika habis
8wuux
<2686>
jumlah
6rpomw
<4557>
bulan-bulan
7wysdx
<2320>
mereka
 
 
22
Akankah ada orang yang
 
 
mengajar
2dmly
<3925>
Allah
1lalh
<410>
pengetahuan
3ted
<1847>
sebab
 
 
Dia
4awhw
<1931>
 
5Mymr
<7311>
mengadili
6jwpsy
<8199>
mereka yang di tempat tinggi
 
 
23
Satu
1hz
<2088>
orang
 
 
mati
2twmy
<4191>
saat
 
 
tenaganya
3Mueb
<6106>
penuh
4wmt
<8537>
saat
 
 
semuanya
5wlk
<3605>
aman
6Nnals
<7946>
dan
 
 
tenang
7wylsw
<7961>
24
Pinggangnya
1wynyje
<5845>
penuh
2walm
<4390>
dengan
 
 
air susu
3blx
<2461>
dan
 
 
sumsum
4xmw
<4221>
tulang-tulangnya
5wytwmue
<6106>
segar
6hqsy
<8248>
25
Yang
 
 
lain
1hzw
<2088>
mati
2twmy
<4191>
dalam
 
 
kepahitan
4hrm
<4751>
jiwanya
3spnb
<5315>
tidak pernah
5alw
<3808>
merasakan
6lka
<398>
apa yang
 
 
baik
7hbwjb
<2896>
26
Mereka
 
 
sama-sama
1dxy
<3162>
berbaring
4wbksy
<7901>
dalam
2le
<5921>
debu
3rpe
<6083>
dan
 
 
cacing-cacing
5hmrw
<7415>
menutupi
6hokt
<3680>
mereka
7Mhyle
<5921>
27
Lihatlah
1Nh
<2005>
aku
 
 
tahu
2ytedy
<3045>
apa yang sedang kamu
 
 
pikirkan
3Mkytwbsxm
<4284>
dan
 
 
rancangan-rancanganmu
4twmzmw
<4209>
untuk
5yle
<5921>
menyalahkan
6womxt
<2554>
aku
 
 
28
Sebab
1yk
<3588>
kamu
 
 
berkata
2wrmat
<559>
Di mana
3hya
<346>
rumah
4tyb
<1004>
bangsawan
5bydn
<5081>
Di mana
6hyaw
<346>
kemah-kemah
7lha
<168>
tempat
8twnksm
<4908> ==>
orang fasik
9Myesr
<7563>
tinggal
8twnksm
<== <4908>
29
Tidak
1alh
<3808>
pernahkah kamu
 
 
bertanya
2Mtlas
<7592>
kepada orang-orang yang
 
 
melintasi
3yrbwe
<5674>
jalan-jalan
4Krd
<1870>
Tidakkah
6al
<3808>
kamu
 
 
mengenali
7wrknt
<5234>
tanda-tanda
5Mttaw
<226>
mereka
 
 
30
bahwa
1yk
<3588>
orang fasik
5er
<7451>
dibiarkan hidup
4Kvxy
<2820>
pada
 
 
hari
2Mwyl
<3117>
kehancuran
3dya
<343>
bahwa dia
 
 
diselamatkan
8wlbwy
<2986>
pada
 
 
hari
6Mwyl
<3117>
kemurkaan
7twrbe
<5678>
31
Siapa
1ym
<4310>
yang
 
 
menyatakan
2dygy
<5046>
jalannya
5wkrd
<1870>
di
3le
<5921>
hadapan
4wynp
<6440>
dia
6awhw
<1931>
dan
7hve
<6213>
siapa
8ym
<4310>
yang akan
 
 
membalas
9Mlsy
<7999>
apa yang telah dia perbuat
10wl
<0>
32
Ketika
 
 
dia
1awhw
<1931>
dibawa
3lbwy
<2986>
ke
4lew
<5921>
kubur
2twrbql
<6913>
pengawasan
6dwqsy
<8245>
dilakukan atas
 
 
makamnya
5sydg
<1430>
33
 
2wl
<0>
Gundukan tanah
3ybgr
<7263>
dari
 
 
lembah
4lxn
<5158>
terasa
 
 
manis
1wqtm
<4985>
baginya
 
 
semua
6lk
<3605>
orang
7Mda
<120>
mengikutinya
8Kwsmy 5wyrxaw
<4900> <310>
dan orang-orang yang
 
 
mendahuluinya
9wynplw
<6440>
tidak
10Nya
<369>
terhitung banyaknya
11rpom
<4557>
34
Kalau begitu
 
 
bagaimana
1Kyaw
<349>
kamu bisa
 
 
menghibur
2ynwmxnt
<5162>
aku dengan
 
 
perkataan yang sia-sia
3lbh
<1892>
Jawaban-jawabanmu
4Mkytbwstw
<8666>
hanya
 
 
menyisakan
5rasn
<7604>
tipu daya
6lem
<4604>
 
7o
<0>