Prev Chapter Job 40 Next Chapter
1
Lalu
 
 
Tuhan
2hwhy
<3068>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Ayub
4bwya
<347>
kata-Nya
5rmayw
<559>
2
Apakah si
 
 
pembantah
4rwoy
<3250>
akan
 
 
berdebat
1brh
<7378>
dengan
2Me
<5973>
Yang Mahakuasa
3yds
<7706>
Biarlah dia yang
 
 
menegur
5xykwm
<3198>
Allah
6hwla
<433>
menjawabnya
7hnney
<6030>
 
8P
<0>
3
Ayub
2bwya
<347>
pun
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
katanya
5rmayw
<559>
4
Sesungguhnya
1Nh
<2005>
aku ini
 
 
tidak berarti
2ytlq
<7043>
bagaimana
3hm
<4100>
aku
 
 
dapat menjawab-Mu
4Kbysa
<7725>
Aku
 
 
menaruh
6ytmv
<7760>
tanganku
5ydy
<3027>
pada
7wml
<3926>
mulutku
8yp
<6310>
5
Aku sudah
 
 
berbicara
2ytrbd
<1696>
satu
1txa
<259>
kali tetapi aku
 
 
tidak
3alw
<3808>
dapat
 
 
menjawab
4hnea
<6030>
bahkan
 
 
dua
5Mytsw
<8147>
kali dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
akan
7Pyowa
<3254>
kutambahkan lagi
8P
<0>
6
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<0>
Ayub
4bwya
<347>
dari dalam
 
 
badai
5hreo {hreo} Nm {M*Nm}
<5591>
kata-Nya
6rmayw
<559>
7
Ikatlah
1rza
<247>
pinggangmu
4Kyulx
<2504>
seperti seorang
2an
<4994>
laki-laki
3rbgk
<1397>
Aku akan
 
 
menanyaimu
5Klasa
<7592>
dan kamu akan
 
 
memberi tahu
6yneydwhw
<3045>
Aku
 
 
8
Apakah
1Pah
<637>
kamu sungguh-sungguh akan
 
 
meniadakan
2rpt
<6565>
pengadilan-Ku Apakah kamu akan
3yjpsm
<4941>
menyalahkan-Ku
4yneysrt
<7561>
supaya
5Neml
<4616>
kamu dapat
 
 
dibenarkan
6qdut
<6663>
9
Apakah
1Maw
<518>
kamu memiliki
 
 
lengan
2ewrz
<2220>
seperti
 
 
Allah
3lak
<410>
dan dapatkah kamu
 
 
mengguntur
7Mert
<7481>
dengan
4Kl
<0>
suara
5lwqbw
<6963>
seperti
6whmk
<3644>
Dia
 
 
10
Hiasilah
1hde
<5710>
dirimu dengan
2an
<4994>
keagungan
3Nwag
<1347>
dan
 
 
kemegahan
4hbgw
<1363>
kenakanlah
7sblt
<3847>
kemuliaan
5dwhw
<1935>
dan
 
 
kehormatan
6rdhw
<1926>
11
Hamburkanlah
1Uph
<6327>
gelora
2twrbe
<5678>
kemarahanmu
3Kpa
<639>
lihatlah
4harw
<7200>
setiap
5lk
<3605>
orang yang sombong
6hag
<1343>
dan
 
 
tundukkanlah
7whlypshw
<8213>
dia
 
 
12
Lihatlah
1har
<7200>
setiap
2lk
<3605>
orang yang sombong
3hag
<1343>
dan
 
 
rendahkanlah
4wheynkh
<3665>
dia Lalu
 
 
injak-injaklah
5Kdhw
<1915>
orang fasik
6Myesr
<7563>
di tempat
7Mtxt
<8478> ==>
mereka
 
 
berdiri
7Mtxt
<== <8478>
13
Pendam
1Mnmj
<2934>
mereka
 
 
bersama-sama
3dxy
<3162>
di dalam
 
 
debu
2rpeb
<6083>
dan
 
 
balutlah
5sbx
<2280>
wajah-wajah
4Mhynp
<6440>
mereka di tempat
 
 
tersembunyi
6Nwmjb
<2934>
14
Sesudah itu
1Mgw
<1571>
Aku
2yna
<589>
sendiri akan
 
 
mengakui
3Kdwa
<3034>
kepadamu
 
 
bahwa
4yk
<3588>
 
6Kl
<0>
tangan kananmu
7Knymy
<3225>
sendiri dapat
 
 
menyelamatkanmu
5eswt
<3467>
15
Sekarang
2an
<4994>
lihatlah
1hnh
<2009>
Behemot
3twmhb
<930>
yang
4rsa
<834>
Aku ciptakan bersamaan
5ytyve
<6213>
dengan
6Kme
<5973>
kamu ia
 
 
makan
9lkay
<398>
rumput
7ryux
<2682>
seperti
 
 
sapi
8rqbk
<1241>
16
Lihat
1hnh
<2009>
 
2an
<4994>
kekuatannya
3wxk
<3581>
ada di
 
 
pinggangnya
4wyntmb
<4975>
dan
 
 
tenaganya
5wnaw
<202>
pada
 
 
otot-otot
6yryrsb
<8306>
perutnya
7wnjb
<990>
17
Ia
 
 
meregangkan
1Upxy
<2654>
ekornya
2wbnz
<2180>
seperti
3wmk
<3644>
pohon aras
4zra
<730>
otot-otot
5ydyg
<1517>
pahanya
6*wydxp {wdxp}
<6344>
saling terjalin
7wgrvy
<8276>
18
Tulang-tulangnya
1wymue
<6106>
seperti
 
 
pipa-pipa
2yqypa
<650>
tembaga
3hswxn
<5154>
kerangkanya
4wymrg
<1634>
seperti
 
 
batang-batang
5lyjmk
<4300>
besi
6lzrb
<1270>
19
Ia
1awh
<1931>
adalah yang
 
 
pertama
2tysar
<7225>
dari
 
 
pekerjaan
3ykrd
<1870>
Allah
4la
<410>
biarlah Dia yang
 
 
menciptakannya
5wveh
<6213>
mendekatnya
6sgy
<5066>
dengan
 
 
pedang-Nya
7wbrx
<2719>
20
Sebab
1yk
<3588>
gunung-gunung
3Myrh
<2022>
menghasilkan
4wavy
<5375>
makanan
2lwb
<944>
baginya
 
 
di sana
10Ms
<8033>
 
5wl
<0>
semua
6lkw
<3605>
binatang
7tyx
<2416>
liar
8hdvh
<7704>
bermain-main
9wqxvy
<7832>
21
Di bawah
1txt
<8478>
tumbuhan-tumbuhan teratai
2Mylau
<6628>
ia
 
 
berbaring
3bksy
<7901>
dalam persembunyian
4rtob
<5643>
di antara
 
 
gelagah
5hnq
<7070>
dan
 
 
rawa-rawa
6hubw
<1207>
22
Tumbuhan-tumbuhan
2Mylau
<6628>
teratai
 
 
menutupinya
1whkoy
<5526>
dengan
 
 
bayangannya
3wllu
<6752>
pohon-pohon gandarusa
5ybre
<6155>
di tepi
 
 
aliran sungai
6lxn
<5158>
mengelilinginya
4whwboy
<5437>
23
Lihat
1Nh
<2005>
jika
 
 
sungai
3rhn
<5104>
itu
 
 
meluap
2qsey
<6231>
ia
 
 
tidak
4al
<3808>
khawatir
5zwpxy
<2648>
ia tetap
 
 
tenang
6xjby
<982>
meskipun
7yk
<3588>
Yordan
9Ndry
<3383>
bergelora
8xygy
<1518>
melanda
10la
<413>
mulutnya
11whyp
<6310>
24
Dapatkah seseorang
 
 
menangkapnya
2wnxqy
<3947>
dengan
 
 
matanya
1wynyeb
<5869>
atau
 
 
menusuk
4bqny
<5344>
hidungnya
5Pa
<639>
dengan
 
 
perangkap
3Mysqwmb
<4170>