Prev Chapter Psalms 31 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian
2rwmzm
<4210>
Daud
3dwdl
<1732>
Di dalam-Mu ya
4Kb
<0>
TUHAN
5hwhy
<3068>
aku
 
 
mencari perlindungan
6ytyox
<2620>
jangan
7la
<408>
biarkan aku
 
 
dipermalukan
8hswba
<954>
Selamatkanlah
11ynjlp
<6403>
aku dalam
9Mlwel
<5769>
keadilan-Mu
10Ktqdub
<6666>
2
Condongkanlah
1hjh
<5186>
telinga-Mu
3Knza
<241>
kepadaku
2yla
<413>
selamatkan
5ynlyuh
<5337>
aku dengan
 
 
segera
4hrhm
<4120>
Jadilah
6hyh
<1961>
 
7yl
<0>
gunung batu
8rwul
<6697>
perlindunganku
9zwem
<4581>
 
10tybl
<1004>
bentengku
11twdwum
<4686>
untuk
 
 
menyelamatkan
12yneyswhl
<3467>
aku
 
 
3
Sebab
1yk
<3588>
Engkau adalah
 
 
gunung batuku
2yelo
<5553>
dan
 
 
bentengku
3ytdwumw
<4686>
 
4hta
<859>
demi
5Nemlw
<4616>
nama-Mu
6Kms
<8034>
Engkau
 
 
memimpin
7ynxnt
<5148>
dan
 
 
membimbingku
8ynlhntw
<5095>
4
Engkau akan
 
 
mengeluarkan
1ynayuwt
<3318>
aku dari
 
 
jerat
2tsrm
<7568>
yang
3wz
<2098>
disembunyikan
4wnmj
<2934>
dariku
5yl
<0>
karena
6yk
<3588>
Engkau
7hta
<859>
adalah tempat
 
 
perlindunganku
8yzwem
<4581>
5
Ke dalam
 
 
tangan-Mu
1Kdyb
<3027>
aku
 
 
menyerahkan
2dyqpa
<6485>
rohku
3yxwr
<7307>
Engkau telah
 
 
membebaskan
4htydp
<6299>
aku ya
5ytwa
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7la
<410>
yang
 
 
setia
8tma
<571>
6
Aku
 
 
membenci
1ytanv
<8130>
orang-orang
 
 
yang
2Myrmsh
<8104>
mengamat-amati
 
 
berhala
3ylbh
<1892>
yang
 
 
sia-sia
4aws
<7723>
tetapi
 
 
aku
5ynaw
<589>
percaya
8ytxjb
<982>
kepada
6la
<413>
TUHAN
7hwhy
<3068>
7
Aku akan
 
 
bersorak
1hlyga
<1523>
dan
 
 
bersukacita
2hxmvaw
<8055>
dalam
 
 
kasih setia-Mu
3Kdoxb
<2617>
sebab
4rsa
<834>
Engkau
 
 
melihat
5tyar
<7200>
 
6ta
<853>
penderitaanku
7yyne
<6040>
dan
 
 
mengetahui
8tedy
<3045>
kesesakan
9twrub
<6869>
jiwaku
10yspn
<5315>
8
Engkau
 
 
tidak
1alw
<3808>
menyerahkanku
2yntrgoh
<5462>
ke
 
 
tangan
3dyb
<3027>
musuhku
4bywa
<341>
Engkau
 
 
menegakkan
5tdmeh
<5975>
kakiku
7ylgr
<7272>
di
 
 
tempat yang luas
6bxrmb
<4800>
9
Kasihani
1ynnx
<2603>
aku ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
karena
3yk
<3588>
aku
 
 
tertekan
4ru
<6887>
Mataku
8ynye
<5869>
 
5yl
<0>
merana
6hsse
<6244>
karena
 
 
kesedihan
7oekb
<3708>
juga
 
 
jiwaku
9yspn
<5315>
dan
 
 
tubuhku
10ynjbw
<990>
10
Sebab
1yk
<3588>
hidupku
4yyx
<2416>
habis
2wlk
<3615>
dengan
 
 
dukacita
3Nwgyb
<3015>
dan
 
 
tahun-tahunku
5ytwnsw
<8141>
dengan
 
 
keluhan
6hxnab
<585>
Kekuatanku
9yxk
<3581>
runtuh
7lsk
<3782>
oleh karena
 
 
kesalahanku
8ynweb
<5771>
dan
 
 
tulang-tulangku
10ymuew
<6106>
merana
11wsse
<6244>
11
Oleh karena
 
 
semua
1lkm
<3605>
musuhku
2yrru
<6887>
aku telah
 
 
menjadi
3ytyyh
<1961>
celaan
4hprx
<2781>
terutama bagi
 
 
sesamaku
5ynkslw
<7934>
aku menjadi
6dam
<3966>
kengerian
7dxpw
<6343>
bagi
 
 
kenalan-kenalanku
8yedyml
<3045>
Mereka yang
 
 
melihatku
9yar
<7200>
di
 
 
jalan
10Uwxb
<2351>
melarikan diri
11wddn
<5074>
dari
12ynmm
<4480>
aku
 
 
12
Aku sudah
 
 
dilupakan
1ytxksn
<7911>
seperti orang
 
 
mati
2tmk
<4191>
aku
3blm
<3820>
menjadi
4ytyyh
<1961>
seperti
 
 
perkakas
5ylkk
<3627>
yang
 
 
rusak
6dba
<6>
13
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
mendengar
2ytems
<8085>
kabar
3tbd
<1681>
dari
 
 
banyak orang
4Mybr
<7227>
ada
 
 
kengerian
5rwgm
<4032>
di
 
 
segala penjuru
6bybom
<5439>
saat mereka
 
 
berunding
7Mdowhb
<3245>
bersama
8dxy
<3162>
melawan
9yle
<5921>
aku mereka
 
 
bermaksud
12wmmz
<2161>
mengambil
10txql
<3947>
nyawaku
11yspn
<5315>
14
Namun
 
 
aku
1ynaw
<589>
 
2Kyle
<5921>
percaya
3ytxjb
<982>
di dalam Engkau ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
aku
 
 
berkata
5ytrma
<559>
Engkau adalah
 
 
Allahku
6yhla
<430>
 
7hta
<859>
15
Waktuku
2ytte
<6256>
ada di dalam
 
 
tangan-Mu
1Kdyb
<3027>
Bebaskan
3ynlyuh
<5337>
aku dari
 
 
tangan
4dym
<3027>
musuh-musuhku
5ybywa
<341>
dari orang-orang yang
 
 
mengejarku
6ypdrmw
<7291>
16
Buatlah
 
 
wajah-Mu
2Kynp
<6440>
bersinar
1hryah
<215>
atas
3le
<5921>
hamba-Mu
4Kdbe
<5650>
selamatkanlah
5yneyswh
<3467>
aku dalam
 
 
kasih setia-Mu
6Kdoxb
<2617>
17
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
janganlah
2la
<408>
biarkan aku
 
 
mendapat malu
3hswba
<954>
karena
4yk
<3588>
aku
 
 
memanggil-Mu
5Kytarq
<7121>
Biarlah
 
 
orang fasik
7Myesr
<7563>
mendapat malu
6wsby
<954>
biarlah mereka turun ke
8wmdy
<1826>
dunia orang mati
9lwasl
<7585>
dengan bungkam
 
 
18
Biarlah
 
 
bibir
2ytpv
<8193>
dusta
3rqs
<8267>
diikat
1hnmlat
<481>
yang
 
 
berbicara
4twrbdh
<1696>
dengan
 
 
congkak
7qte
<6277>
kepada
5le
<5921>
orang benar
6qydu
<6662>
dengan
 
 
kesombongan
8hwagb
<1346>
dan
 
 
penghinaan
9zwbw
<937>
19
Betapa
1hm
<4100>
berlimpah
2br
<7227>
kebaikan-Mu
3Kbwj
<2898>
yang
4rsa
<834>
telah Engkau
 
 
simpan
5tnpu
<6845>
bagi mereka yang
 
 
takut
6Kyaryl
<3373>
akan Engkau dan
 
 
melakukannya
7tlep
<6466>
bagi orang-orang yang
 
 
mencari perlindungan
8Myoxl
<2620>
di dalam-Mu
9Kb
<0>
di hadapan
10dgn
<5048>
anak-anak
11ynb
<1121>
manusia
12Mda
<120>
20
Kausembunyikan
1Mrytot
<5641>
mereka di
 
 
dalam persembunyian
2rtob
<5643>
wajah-Mu
3Kynp
<6440>
dari
 
 
persekongkolan
4yokrm
<7407>
manusia
5sya
<376>
Kauselamatkan mereka di
 
 
dalam
6Mnput
<6845>
pondok-Mu
7hkob
<5521>
dari
 
 
perselisihan
8byrm
<7379>
lidah
9twnsl
<3956>
21
Pujilah
1Kwrb
<1288>
TUHAN
2hwhy
<3069>
oleh
 
 
karena
3yk
<3588>
Dia telah menunjukkan
 
 
kasih setia-Nya
5wdox
<2617>
yang
 
 
ajaib
4aylph
<6381>
kepadaku
6yl
<0>
ketika aku berada di
 
 
kota
7ryeb
<5892>
yang
 
 
terkepung
8rwum
<4692>
22
Aku
1ynaw
<589>
berbicara
2ytrma
<559>
dalam
 
 
ketakutanku
3yzpxb
<2648>
Aku
 
 
dibuang
4ytzrgn
<1629>
dari
 
 
hadapan
5dgnm
<5048>
mata-Mu
6Kynye
<5869>
Namun
7Nka
<403>
Engkau
 
 
mendengar
8tems
<8085>
suara
9lwq
<6963>
permohonanku
10ynwnxt
<8469>
ketika aku
 
 
berseru minta tolong
11yewsb
<7768>
kepada-Mu
12Kyla
<413>
23
Kasihilah
1wbha
<157>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
hai kamu
4lk
<3605>
pengikut-pengikut-Nya yang setia
5wydyox
<2623>
TUHAN
8hwhy
<3068>
melindungi
7run
<5341>
orang-orang yang
 
 
setia
6Mynwma
<539>
tetapi
 
 
membalas
9Mlsmw
<7999>
 
10le
<5921>
sepenuhnya
11rty
<3499>
orang yang
 
 
berlaku
12hve
<6213>
congkak
13hwag
<1346>
24
Perkuat dan
1wqzx
<2388>
teguhkan
2Umayw
<553>
hatimu
3Mkbbl
<3824>
hai kamu
 
 
semua
4lk
<3605>
yang
 
 
berharap
5Mylxymh
<3176>
di dalam
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>