Prev Chapter Psalms 88 Next Chapter
1
Sebuah
 
 
Nyanyian
1rys
<7892>
Mazmur
2rwmzm
<4210>
 
3ynbl
<1121>
Korah
4xrq
<7141>
Untuk
 
 
pemimpin pujian
5xunml
<5329>
Menurut
6le
<5921>
Mahalat
7tlxm
<4257>
Leanot
8twnel
<6031>
Nyanyian
9lykvm
<4905>
Heman
10Nmyhl
<1968>
orang Ezrahi
11yxrzah
<250>
Ya
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13yhla
<430>
keselamatanku
14ytewsy
<3444>
aku telah
 
 
berseru
16ytqeu
<6817>
pada
 
 
waktu siang
15Mwy
<3117>
dan
 
 
malam
17hlylb
<3915>
di hadapan-Mu
18Kdgn
<5048>
2
Biarlah
 
 
doaku
3ytlpt
<8605>
sampai
1awbt
<935>
di hadapan-Mu
2Kynpl
<6440>
sendengkanlah
4hjh
<5186>
telinga-Mu
5Knza
<241>
kepada
 
 
seruanku
6ytnrl
<7440>
3
Sebab
1yk
<3588>
jiwaku
4yspn
<5315>
penuh
 
 
dengan
2hebv
<7646>
penderitaan
3twerb
<7451>
dan
 
 
hidupku
5yyxw
<2416>
menyentuh
7weygh
<5060>
dunia orang mati
6lwasl
<7585>
4
Aku
 
 
terhitung
1ytbsxn
<2803>
di antara
2Me
<5973>
orang-orang yang
 
 
turun ke
3ydrwy
<3381>
liang kubur
4rwb
<953>
aku
 
 
seperti
5ytyyh
<1961>
orang
6rbgk
<1397>
yang
 
 
tidak punya
7Nya
<369>
kekuatan
8lya
<353>
5
Aku
 
 
dilepaskan
2yspx
<2670>
di antara
 
 
orang-orang mati
1Mytmb
<4191>
seperti
3wmk
<3644>
orang-orang yang
 
 
terluka parah
4Myllx
<2491>
yang
 
 
terbaring
5ybks
<7901>
di dalam
 
 
kubur
6rbq
<6913>
yang
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
Engkau
 
 
ingat
9Mtrkz
<2142>
lagi
10dwe
<5750>
dan
 
 
mereka
11hmhw
<1992>
terputus
13wrzgn
<1504>
dari
 
 
tangan-Mu
12Kdym
<3027>
6
Engkau
 
 
meletakkan
1ynts
<7896>
aku di
 
 
liang kubur
2rwbb
<953>
bagian terbawah
3twytxt
<8482>
dalam
 
 
kegelapan
4Myksxmb
<4285>
di
 
 
tempat-tempat yang dalam
5twlumb
<4688>
7
 
2hkmo
<5564>
Murka-Mu
3Ktmx
<2534>
menekan
 
 
atas
1yle
<5921>
aku dan Engkau
 
 
menindas
6tyne
<6031>
aku dengan
 
 
segala
4lkw
<3605>
pecahan gelombang-Mu
5Kyrbsm
<4867>
Sela
7hlo
<5542>
8
Engkau telah
 
 
menjauhkanku
1tqxrh
<7368>
dari
3ynmm
<4480>
kenalan-kenalanku
2yedym
<3045>
Engkau telah
 
 
menjadikan
4ynts
<7896>
aku
 
 
kejijikan
5twbewt
<8441>
bagi mereka Aku
6wml
<0>
tertahan
7alk
<3607>
dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
dapat
 
 
keluar
9aua
<3318>
9
Mataku
1ynye
<5869>
meredup
2hbad
<1669>
karena
3ynm
<4480>
derita
4yne
<6040>
Setiap
7lkb
<3605>
hari
8Mwy
<3117>
aku
 
 
berseru
5Kytarq
<7121>
kepada-Mu ya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
Aku
 
 
menadahkan
9ytxjs
<7849>
tanganku
11ypk
<3709>
kepada-Mu
10Kyla
<413>
10
Apakah Engkau
 
 
membuat
2hvet
<6213>
keajaiban-keajaiban
3alp
<6382>
untuk orang
 
 
mati
1Mytmlh
<4191>
Apakah
4Ma
<518>
arwah-arwah
5Myapr
<7496>
bangkit
6wmwqy
<6965>
dan
 
 
memuji
7Kwdwy
<3034>
Engkau untuk meninggikan-Mu
 
 
Sela
8hlo
<5542>
11
Apakah
 
 
kasih setia-Mu
3Kdox
<2617>
diberitakan
1rpoyh
<5608>
di dalam
 
 
kubur
2rbqb
<6913>
dan
 
 
kesetiaan-Mu
4Ktnwma
<530>
di
 
 
tempat kehancuran
5Nwdbab
<11>
12
Apakah
 
 
keajaiban-keajaiban-Mu
3Kalp
<6382>
diketahui
1edwyh
<3045>
di dalam
 
 
kegelapan
2Ksxb
<2822>
atau
 
 
kebenaran-Mu
4Ktqduw
<6666>
di
 
 
negeri
5Urab
<776>
yang
 
 
terlupakan
6hysn
<5388>
13
Namun
 
 
aku
1ynaw
<589>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
berseru
4ytews
<7768>
kepada-Mu
2Kyla
<413>
pada
 
 
pagi hari
5rqbbw
<1242>
doaku
6ytlpt
<8605>
sampai ke hadapan-Mu
7Kmdqt
<6923>
14
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengapa
1hml
<4100>
Engkau
 
 
menolak
3xnzt
<2186>
jiwaku
4yspn
<5315>
Mengapa Engkau
 
 
menyembunyikan
5rytot
<5641>
wajah-Mu
6Kynp
<6440>
dariku
7ynmm
<4480>
15
Aku
2yna
<589>
menderita
1yne
<6041>
dan nyaris
 
 
mati
3ewgw
<1478>
sejak
 
 
masa
4renm
<5290>
mudaku aku
 
 
menanggung
5ytavn
<5375>
kengerian
6Kyma
<367>
dari-Mu aku putus
 
 
asa
7hnwpa
<6323>
16
Murka-Mu
3Kynwrx
<2740>
 
1yle
<5921>
menimpa
2wrbe
<5674>
aku dan
 
 
kengerian-Mu
4Kytweb
<1161>
menghabisi
5yntwtmu
<6789>
aku
 
 
17
Mereka mengelilingiku seperti
1ynwbo
<5437>
air
2Mymk
<4325>
sepanjang
3lk
<3605>
hari
4Mwyh
<3117>
mereka bersatu
 
 
mengepung
5wpyqh
<5362>
 
6yle
<5921>
aku
7dxy
<3162>
18
Engkau
 
 
membuat sahabat
3bha
<157>
dan
 
 
temanku
4erw
<7453>
menjauh
1tqxrh
<7368>
dariku
2ynmm
<4480>
kenalan-kenalanku
5yedym
<3045>
adalah
 
 
kegelapan
6Ksxm
<4285>