Prev Chapter Psalms 95 Next Chapter
1
Datanglah
1wkl
<1980>
Mari kita
 
 
bersorak-sorai
2hnnrn
<7442>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
Mari kita
 
 
berseru
4heyrn
<7321>
kepada
 
 
gunung batu
5rwul
<6697>
keselamatan
6wnesy
<3468>
kita
 
 
2
Mari kita datang di
1hmdqn
<6923>
hadapan-Nya
2wynp
<6440>
dengan
 
 
ucapan syukur
3hdwtb
<8426>
mari kita
 
 
berseru
5eyrn
<7321>
dengan
 
 
nyanyian
4twrmzb
<2158>
pujian
6wl
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
adalah
 
 
Allah
2la
<410>
yang
 
 
besar
3lwdg
<1419>
dan
 
 
Raja
5Klmw
<4428>
yang
 
 
besar
6lwdg
<1419>
di
 
 
atas
7le
<5921>
segala
8lk
<3605>
ilah
9Myhla
<430>
4
Kedalaman
3yrqxm
<4278>
bumi
4Ura
<776>
ada di dalam
1rsa
<834>
tangan-Nya
2wdyb
<3027>
puncak-puncak
5twpewtw
<8443>
gunung
6Myrh
<2022>
adalah milik-Nya juga
7wl
<0>
5
 
2wl 1rsa
<0> <834>
Lautan
3Myh
<3220>
adalah milik-Nya karena Dia yang
4awhw
<1931>
membuatnya
5whve
<6213>
dan
 
 
tangan-Nya
7wydy
<3027>
membentuk
8wruy
<3335>
tanah yang kering
6tsbyw
<3006>
6
Datanglah
1wab
<935>
Mari kita
 
 
sujud
3herknw
<3766>
dan
 
 
menyembah
2hwxtsn
<7812>
mari kita
 
 
berlutut
4hkrbn
<1288>
di hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Pencipta
7wnve
<6213>
kita
 
 
7
Sebab
1yk
<3588>
Dia
2awh
<1931>
adalah
 
 
Allah
3wnyhla
<430>
kita
4wnxnaw
<587>
dan kita adalah
 
 
umat
5Me
<5971>
gembalaan-Nya
6wtyerm
<4830>
dan
 
 
domba
7Nauw
<6629>
di
 
 
tangan-Nya
8wdy
<3027>
Hari
9Mwyh
<3117>
ini
 
 
seandainya
10Ma
<518>
kamu mau
 
 
mendengarkan
12wemst
<8085>
suara-Nya
11wlqb
<6963>
8
Jangan
1la
<408>
keraskan
2wsqt
<7185>
hatimu
3Mkbbl
<3824>
seperti di
 
 
Meriba
4hbyrmk
<4808>
seperti pada
 
 
hari
5Mwyk
<3117>
di
 
 
Masa
6hom
<4531>
di
 
 
padang belantara
7rbdmb
<4057>
9
ketika
1rsa
<834>
nenek moyangmu
3Mkytwba
<1>
mencobai
2ynwon
<5254>
dan
 
 
menguji
4ynwnxb
<974>
Aku
 
 
meskipun
5Mg
<1571>
mereka telah
 
 
melihat
6war
<7200>
perbuatan-Ku
7ylep
<6467>
10
Selama
 
 
empat puluh
1Myebra
<705>
tahun
2hns
<8141>
Aku
 
 
muak
3jwqa
<6962>
terhadap
 
 
generasi
4rwdb
<1755>
itu dan
 
 
berfirman
5rmaw
<559>
Mereka adalah
 
 
bangsa
6Me
<5971>
yang
 
 
sesat
7yet
<8582>
hatinya
8bbl
<3824>
dan
9Mh
<1992>
mereka
10Mhw
<1992>
tidak
11al
<3808>
mengenal
12wedy
<3045>
jalan-jalan-Ku
13ykrd
<1870>
11
Sebab
1rsa
<834>
itu dalam
 
 
murka-Ku
3ypab
<639>
Aku
 
 
bersumpah
2ytebsn
<7650>
Mereka
 
 
takkan
4Ma
<518>
masuk
5Nwaby
<935>
ke
6la
<413>
tempat perhentian-Ku
7ytxwnm
<4496>