Prev Chapter Exodus 15 Next Chapter
1
Kemudian
1za
<227>
Musa
3hsm
<4872>
dan
 
 
keturunan
4ynbw
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
menyanyikan
2rysy
<7891>
 
6ta
<853>
lagu
7hrysh
<7892>
ini
8tazh
<2063>
kepada
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
dengan
 
 
perkataan
10wrmayw
<559>
yang
 
 
berbunyi
11rmal
<559>
Aku akan
 
 
bernyanyi
12hrysa
<7891>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
sebab
14yk
<3588>
Dia
 
 
ditinggikan mulia
16hag 15hag
<1342> <1342>
Kuda-kuda
17owo
<5483>
dan para
 
 
penunggangnya
18wbkrw
<7392>
telah
 
 
dicampakkan-Nya
19hmr
<7411>
ke
 
 
laut
20Myb
<3220>
2
TUHAN
3hy
<3050>
adalah
 
 
kekuatanku
1yze
<5797>
dan
 
 
nyanyianku
2trmzw
<2176>
Dia telah
 
 
menjadi
4yhyw
<1961>
 
5yl
<0>
keselamatanku
6hewsyl
<3444>
Dialah
7hz
<2088>
Allahku
8yla
<410>
dan aku akan
 
 
memuji-Nya
9whwnaw
<5115>
Allah
10yhla
<430>
nenek moyangku
11yba
<1>
dan Aku akan
 
 
meninggikan-Nya
12whnmmraw
<7311>
3
TUHAN
1hwhy
<3068>
adalah pahlawan
2sya
<376>
perang
3hmxlm
<4421>
TUHAN
4hwhy
<3068>
adalah
 
 
nama-Nya
5wms
<8034>
4
Kereta-kereta
1tbkrm
<4818>
Firaun
2herp
<6547>
dan
 
 
pasukannya
3wlyxw
<2426>
telah dicampakkan-Nya ke
4hry
<3384>
laut
5Myb
<3220>
dan
 
 
perwira-perwira
7wysls
<7991>
pilihannya
6rxbmw
<4005>
telah
 
 
ditenggelamkan
8webj
<2883>
ke dalam
 
 
Laut
9Myb
<3220>
Teberau
10Pwo
<5488>
5
Kedalaman
1tmht
<8415>
menutupi
2wmyoky
<3680>
mereka mereka
 
 
tenggelam
3wdry
<3381>
ke
 
 
kedalaman
4tlwumb
<4688>
bagaikan
5wmk
<3644>
batu
6Nba
<68>
6
Tangan kanan-Mu
1Knymy
<3225>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
diagungkan
3yrdan
<142>
dalam
 
 
kekuatan
4xkb
<3581>
tangan kanan-Mu
5Knymy
<3225>
ya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
menghancurkan
7Uert
<7492>
musuh
8bywa
<341>
7
Dalam
 
 
kebesaran
1brbw
<7230>
keagungan-Mu
2Knwag
<1347>
Engkau
 
 
merobohkan
3orht
<2040>
mereka yang
 
 
bangkit untuk menentang-Mu
4Kymq
<6965>
Engkau
 
 
mengirim
5xlst
<7971>
api murka-Mu
6Knrx
<2740>
yang
 
 
melahap
7wmlkay
<398>
mereka bagaikan
 
 
tunggul jerami
8sqk
<7179>
8
Dengan
 
 
embusan
1xwrbw
<7307>
dari
 
 
lubang hidung-Mu
2Kypa
<639>
air
4Mym
<4325>
naik bertimbun-timbun
3wmren
<6192>
Air yang
 
 
mengalir
8Mylzn
<5140>
menjadi seperti
6wmk 5wbun
<3644> <5324>
dinding
7dn
<5067>
menjadi padat
9wapq
<7087>
di
10tmht
<8415>
jantung
11blb
<3820>
laut
12My
<3220>
9
Musuh
2bywa
<341>
berkata
1rma
<559>
Aku akan
 
 
mengejar
3Pdra
<7291>
aku akan
 
 
menyusul
4gyva
<5381>
aku akan
 
 
membagi-bagi
5qlxa
<2505>
jarahan
6lls
<7998>
nafsuku akan terpuaskan atas mereka
7wmalmt
<4390>
aku
8yspn
<5315>
akan
 
 
menghunus
9qyra
<7324>
pedangku
10ybrx
<2719>
tanganku
11wmsyrwt
<3423>
akan menghancurkan mereka
12ydy
<3027>
10
Engkau
 
 
meniup
1tpsn
<5398>
mereka dengan
 
 
angin-MU
2Kxwrb
<7307>
maka
 
 
laut
4My
<3220>
meliputi
3wmok
<3680>
mereka Mereka
 
 
tenggelam
5wllu
<6749>
bagaikan
 
 
timah
6trpwek
<5777>
ke dalam
 
 
air
7Mymb
<4325>
yang
 
 
kuat
8Myryda
<117>
11
Siapakah
1ym
<4310>
yang
 
 
seperti
2hkmk
<3644>
Engkau ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
di antara para
 
 
ilah
3Mlab
<410>
Siapakah
5ym
<4310>
yang
 
 
seperti
6hkmk
<3644>
Engkau
 
 
agung
7rdan
<142>
dalam
 
 
kekudusan
8sdqb
<6944>
mengagumkan
9arwn
<3372>
dalam
 
 
kemuliaan
10tlht
<8416>
yang
 
 
mengerjakan
11hve
<6213>
keajaiban-keajaiban
12alp
<6382>
12
Engkau
 
 
mengulurkan
1tyjn
<5186>
tangan kanan-Mu
2Knymy
<3225>
dan
 
 
bumi
4Ura
<776>
menelan
3wmelbt
<1104>
mereka
 
 
13
Dalam
 
 
kebaikan-Mu
2Kdoxb
<2617>
Engkau telah
 
 
memimpin
1tyxn
<5148>
umat
3Me
<5971>
yang
4wz
<2098>
telah Engkau
 
 
tebus
5tlag
<1350>
Dalam
 
 
kekuatan-MU
7Kzeb
<5797>
Engkau telah
 
 
membimbing
6tlhn
<5095>
mereka
 
 
ke
8la
<413>
kediaman-Mu
9hwn
<5116>
yang
 
 
kudus
10Ksdq
<6944>
14
Bangsa-bangsa
2Myme
<5971>
akan
 
 
mendengar
1wems
<8085>
dan akan
 
 
gemetar
3Nwzgry
<7264>
Kegentaran
4lyx
<2427>
akan
 
 
mencekam
5zxa
<270>
penduduk
6ybsy
<3427>
Filistin
7tslp
<6429>
15
Para
 
 
pemimpin
3ypwla
<441>
Edom
4Mwda
<123>
akan
1za
<227>
cemas
2wlhbn
<926>
para
 
 
pemimpin
5ylya
<352>
Moab
6bawm
<4124>
dicekam
7wmzxay
<270>
kegentaran
8der
<7461>
seluruh
10lk
<3605>
penduduk
11ybsy
<3427>
Kanaan
12Nenk
<3667>
tak berdaya
9wgmn
<4127>
16
Kengerian
3htmya
<367>
dan
 
 
ketakutan
4dxpw
<6343>
menimpa
1lpt
<5307>
mereka
 
 
oleh
2Mhyle
<5921>
kedahsyatan
5ldgb
<1419>
tangan-Mu
6Kewrz
<2220>
mereka
 
 
tidak dapat bergerak
7wmdy
<1826>
seperti
 
 
batu
8Nbak
<68>
sampai
9de
<5704>
umat-Mu
11Kme
<5971>
menyeberang
10rbey
<5674>
ya
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
sampai
13de
<5704>
umat
15Me
<5971>
yang
16wz
<2098>
telah Engkau
 
 
dapatkan
17tynq
<7069>
itu
 
 
menyeberang
14rbey
<5674>
17
Engkau akan
 
 
membawa
1wmabt
<935>
mereka dan
 
 
menanam
2wmejtw
<5193>
mereka di
 
 
gunung
3rhb
<2022>
milik pusaka-MU
4Ktlxn
<5159>
di
 
 
tempat
5Nwkm
<4349>
yang telah
 
 
Kaujadikan
7tlep
<6466>
tempat kediaman-MU
6Ktbsl
<3427>
ya
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
di
 
 
tempat kudus
9sdqm
<4720>
yang telah
 
 
didirikan
11wnnwk
<3559>
oleh
 
 
tangan-MU
12Kydy
<3027>
ya
 
 
TUHAN
10ynda
<136>
18
TUHAN
1hwhy
<3068>
akan
 
 
memerintah
2Klmy
<4427>
kekal
3Mlel
<5769>
selama-lamanya
4dew
<5703>
19
Sebab
1yk
<3588>
 
2ab
<935>
kuda-kuda
3owo
<5483>
Firaun
4herp
<6547>
beserta
 
 
kereta-keretanya
5wbkrb
<7393>
dan
 
 
pasukan berkudanya
6wysrpbw
<6571>
masuk ke dalam
 
 
laut
7Myb
<3220>
dan
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
mengembalikan
8bsyw
<7725>
lagi
11ta 10Mhle
<853> <5921>
air
12ym
<4325>
laut
13Myh
<3220>
ke atas mereka Namun
 
 
keturunan
14ynbw
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
berjalan
16wklh
<1980>
di
 
 
tanah yang kering
17hsbyb
<3004>
di
 
 
tengah-tengah
18Kwtb
<8432>
laut
19Myh
<3220>
 
20P
<0>
20
Kemudian
1xqtw
<3947>
Miryam
2Myrm
<4813>
sang
 
 
nabiah
3haybnh
<5031>
adik
4twxa
<269>
Harun
5Nrha
<175>
memegang
6ta
<853>
rebana
7Pth
<8596>
di
 
 
tangannya
8hdyb
<3027>
dan
 
 
semua
10lk
<3605>
perempuan
11Mysnh
<802>
keluar
9Nautw
<3318>
mengikutinya
12hyrxa
<310>
dengan
 
 
rebana
13Myptb
<8596>
dan
 
 
tari-tarian
14tlxmbw
<4246>
21
 
2Mhl
<0>
Miryam
3Myrm
<4813>
menyahut
1Netw
<6030>
mereka
 
 
Bernyanyilah
4wrys
<7891>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
Sebab
6yk
<3588>
Dia
 
 
ditinggikan mulia
8hag 7hag
<1342> <1342>
Kuda
9owo
<5483>
dan
 
 
penunggangnya
10wbkrw
<7392>
telah
 
 
dicampakkan-Nya
11hmr
<7411>
ke dalam
 
 
laut
12Myb
<3220>
 
13o
<0>
22
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
membawa
1eoyw
<5265>
 
3ta
<853>
Israel
4larvy
<3478>
dari
 
 
Laut
5Mym
<3220>
Teberau
6Pwo
<5488>
dan mereka
 
 
pergi
7wauyw
<3318>
ke
8la
<413>
Padang Belantara
9rbdm
<4057>
Syur
10rws
<7793>
Mereka
 
 
berjalan
11wklyw
<1980>
selama
 
 
3
12tsls
<7969>
hari
13Mymy
<3117>
di
 
 
padang belantara
14rbdmb
<4057>
dan
 
 
tidak
15alw
<3808>
menemukan
16waum
<4672>
air
17Mym
<4325>
23
Ketika mereka
 
 
tiba
1wabyw
<935>
di
 
 
Mara
2htrm
<4785>
mereka
 
 
tidak
3alw
<3808>
dapat
4wlky
<3201>
minum
5ttsl
<8354>
air
6Mym
<4325>
di
 
 
Mara
7hrmm
<4785>
itu
 
 
karena
8yk
<3588>
rasanya pahit
9Myrm
<4751>
 
11le 10Mh
<5921> <1992>
Itulah sebabnya
12Nk
<3651>
tempat itu
 
 
disebut
13arq
<7121>
 
14hms
<8034>
Mara
15hrm
<4785>
24
Jadi
 
 
bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
bersungut-sungut
1wnlyw
<3885>
kepada
3le
<5921>
Musa
4hsm
<4872>
dan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Apa
6hm
<4100>
yang akan kita
 
 
minum
7htsn
<8354>
25
Dia pun
 
 
berseru
1qeuyw
<6817>
kepada
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan
4whrwyw
<3384>
TUHAN
5hwhy
<3068>
menunjukkan sepotong
 
 
kayu
6Ue
<6086>
kepadanya dan ketika dia
 
 
melemparkannya
7Klsyw
<7993>
ke
8la
<413>
air
9Mymh
<4325>
air
11Mymh
<4325>
itu menjadi
 
 
manis
10wqtmyw
<4985>
Di
 
 
sana
12Ms
<8033>
TUHAN
 
 
membuat
13Mv
<7760>
 
14wl
<0>
ketetapan
15qx
<2706>
dan
 
 
peraturan
16jpsmw
<4941>
bagi mereka dan di
 
 
sana
17Msw
<8033>
Dia
 
 
menguji
18whon
<5254>
mereka
 
 
26
dan
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
Jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
sungguh-sungguh mendengarkan
4emst 3ewms
<8085> <8085>
suara
5lwql
<6963>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
melakukan
10hvet
<6213>
yang
 
 
benar
8rsyhw
<3477>
dalam
 
 
pandangan-Nya
9wynyeb
<5869>
memberikan telinga
11tnzahw
<238>
terhadap
 
 
perintah-peritah-Nya
12wytwuml
<4687>
dan
 
 
memelihara
13trmsw
<8104>
semua
14lk
<3605>
ketetapan-Nya
15wyqx
<2706>
Aku
 
 
tidak
21al
<3808>
akan
 
 
menimpakan
22Myva
<7760>
satu pun
16lk
<3605>
penyakit
17hlxmh
<4245>
yang
18rsa
<834>
telah
 
 
Kutimpakan
19ytmv
<7760>
atas
 
 
orang Mesir
20Myrumb
<4713>
 
23Kyle
<5921>
sebab
24yk
<3588>
Akulah
25yna
<589>
TUHAN
26hwhy
<3068>
yang
 
 
menyembuhkanmu
27Kapr
<7495>
 
28o
<0>
27
Kemudian mereka
 
 
tiba
1wabyw
<935>
di
 
 
Elim
2hmlya
<362>
Di
 
 
sana
3Msw
<8033>
ada
 
 
dua
4Myts
<8147>
belas
5hrve
<6240>
mata
6tnye
<5869>
air
7Mym
<4325>
dan
 
 
tujuh puluh
8Myebsw
<7657>
pohon kurma
9Myrmt
<8558>
Mereka
 
 
berkemah
10wnxyw
<2583>
di
 
 
sana
11Ms
<8033>
di
 
 
dekat
12le
<5921>
air
13Mymh
<4325>
itu