Prev Chapter Exodus 35 Next Chapter
1
Musa
2hsm
<4872>
mengumpulkan
1lhqyw
<6950>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
jemaat
5tde
<5712>
keturunan
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepada
9Mhla
<413>
mereka
 
 
Inilah
10hla
<428>
firman
11Myrbdh
<1697>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
perintahkan
13hwu
<6680>
untuk
15tvel
<6213>
kamu
16Mta
<853>
lakukan
 
 
2
Enam
1tss
<8337>
hari
2Mymy
<3117>
lamanya
 
 
pekerjaan
4hkalm
<4399>
harus
 
 
dilakukan
3hvet
<6213>
tetapi
 
 
hari
5Mwybw
<3117>
yang
 
 
ketujuh
6yeybsh
<7637>
harus
 
 
menjadi
7hyhy
<1961>
hari yang
8Mkl
<0>
kudus
9sdq
<6944>
yaitu
 
 
Sabat
10tbs
<7676>
peristirahatan
11Nwtbs
<7677>
bagi
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
Siapa pun
13lk
<3605>
yang
 
 
melakukan
14hveh
<6213>
 
15wb
<0>
pekerjaan
16hkalm
<4399>
pada saat itu harus
 
 
dihukum mati
17tmwy
<4191>
3
Kamu
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
menyalakan
2wrebt
<1197>
api
3sa
<784>
di
 
 
seluruh
4lkb
<3605>
kediamanmu
5Mkytbsm
<4186>
pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
Sabat
7tbsh
<7676>
 
8P
<0>
4
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
jemaat
5tde
<5712>
keturunan
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
katanya
8rmal
<559>
Inilah
9hz
<2088>
 
10rbdh
<1697>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
perintahkan
12hwu
<6680>
firman-Nya
14rmal
<559>
5
Ambillah
1wxq
<3947>
 
2Mktam
<853>
persembahan
3hmwrt
<8641>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
dari antara kamu
 
 
Siapa pun
5lk
<3605>
yang tergerak
6bydn
<5081>
hatinya
7wbl
<3820>
biarlah dia
 
 
membawa
8hayby
<935>
ini sebagai
9ta
<853>
persembahan
10tmwrt
<8641>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
emas
12bhz
<2091>
perak
13Pokw
<3701>
dan
 
 
perunggu
14tsxnw
<5178>
6
kain
 
 
biru
1tlktw
<8504>
kain
 
 
ungu
2Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
4yns 3telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
5ssw
<8336>
dan bulu
 
 
kambing
6Myzew
<5795>
7
kulit
1trew
<5785>
domba jantan
2Mlya
<352>
yang
 
 
dicelup merah
3Mymdam
<119>
kulit
4trew
<5785>
lumba-lumba
5Mysxt
<8476>
dan
 
 
kayu
6yuew
<6086>
akasia
7Myjs
<7848>
8
minyak
1Nmsw
<8081>
untuk
 
 
pelita
2rwaml
<3974>
rempah-rempah
3Mymvbw
<1314>
untuk
 
 
minyak
4Nmsl
<8081>
urapan
5hxsmh
<4888>
dan untuk
 
 
dupa
6trjqlw
<7004>
yang
 
 
harum
7Mymoh
<5561>
9
dan
 
 
permata
1ynbaw
<68>
krisopras
2Mhs
<7718>
dan
 
 
permata
3ynbaw
<68>
ukiran
4Myalm
<4394>
untuk
 
 
efod
5dwpal
<646>
dan untuk
 
 
tutup dada
6Nsxlw
<2833>
10
Biarlah
 
 
setiap
1lkw
<3605>
orang yang ahli
3bl 2Mkx
<3820> <2450>
di antara kamu
4Mkb
<0>
datang
5waby
<935>
dan
 
 
membuat
6wveyw
<6213>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
perintahkan
10hwu
<6680>
11
yaitu
1ta
<853>
Tenda Suci
2Nksmh
<4908>
 
3ta
<853>
tendanya
4wlha
<168>
 
5taw
<853>
tudungnya
6whokm
<4372>
 
7ta
<853>
pengait-pengaitnya
8wyorq
<7165>
 
9taw
<853>
papan-papannya
10wysrq
<7175>
 
11ta
<853>
palang-palangnya
12*wxyrb
<1280>
 
13ta
<853>
tiang-tiangnya
14wydme
<5982>
dan
15taw
<853>
alas-alasnya
16wynda
<134>
12
 
1ta
<853>
tabut
2Nrah
<727>
dengan
3taw
<853>
tongkat-tongkat pengusungnya
4wydb
<905>
 
5ta
<853>
tutup pendamaian
6trpkh
<3727>
dan
7taw
<853>
tirai
8tkrp
<6532>
penudungnya
9Komh
<4539>
13
 
1ta
<853>
meja
2Nxlsh
<7979>
dan
3taw
<853>
tongkat-tongkat pengusungnya
4wydb
<905>
dan
5taw
<853>
segala
6lk
<3605>
perlengkapannya
7wylk
<3627>
dan
8taw
<853>
roti
9Mxl
<3899>
sajiannya
10Mynph
<6440>
14
juga
1taw
<853>
kaki dian
2trnm
<4501>
untuk
 
 
penerangan
3rwamh
<3974>
dan
4taw
<853>
perlengkapannya
5hylk
<3627>
dan
6taw
<853>
pelita-pelitanya
7hytrn
<5216>
dengan
8taw
<853>
minyak
9Nms
<8081>
untuk
 
 
penerangan
10rwamh
<3974>
15
dan
1taw
<853>
mazbah
2xbzm
<4196>
dupa
3trjqh
<7004>
dengan
4taw
<853>
tongkat pengusungnya
5wydb
<905>
dan
6taw
<853>
minyak
7Nms
<8081>
urapan
8hxsmh
<4888>
dan
9taw
<853>
dupa
10trjq
<7004>
harum
11Mymoh
<5561>
dan
12taw
<853>
tirai
13Kom
<4539>
pintu
14xtph
<6607>
di
 
 
pintu
15xtpl
<6607>
Tenda Suci
16Nksmh
<4908>
16
 
1ta
<853>
mazbah
2xbzm
<4196>
persembahan bakaran
3hleh
<5930>
dengan
4taw
<854>
jala-jala
5rbkm
<4345>
perunggunya
6tsxnh
<5178>
 
9ta 8wl 7rsa
<853> <0> <834>
tongkat pengusungnya
10wydb
<905>
dan
11taw
<853>
segala
12lk
<3605>
perlengkapannya
13wylk
<3627>
 
14ta
<853>
bejana pembasuhan
15rykh
<3595>
dengan
16taw
<853>
alasnya
17wnk
<3653>
17
 
1ta
<853>
tirai-tirai
2yelq
<7050>
pelataran
3ruxh
<2691>
 
4ta
<853>
tiang-tiangnya
5wydme
<5982>
dan
6taw
<853>
alas-alasnya
7hynda
<134>
dan
8taw
<853>
tirai-tirai
9Kom
<4539>
untuk
 
 
gerbang
10res
<8179>
pelataran
11ruxh
<2691>
18
 
1ta
<853>
patok-patok
2tdty
<3489>
Tenda Suci
3Nksmh
<4908>
dan
4taw
<853>
patok-patok
5tdty
<3489>
pelataran
6ruxh
<2691>
dan
7taw
<853>
tali-talinya
8Mhyrtym
<4340>
19
dan
1ta
<853>
pakaian-pakaian
2ydgb
<899>
yang
 
 
dipintal
3drvh
<8278>
untuk
 
 
melayani
4trsl
<8334>
di
 
 
tempat kudus
5sdqb
<6944>
 
6ta
<853>
pakaian
7ydgb
<899>
kudus
8sdqh
<6944>
untuk
 
 
Imam
10Nhkh
<3548>
Harun
9Nrhal
<175>
dan
11taw
<853>
pakaian
12ydgb
<899>
anak-anaknya
13wynb
<1121>
untuk
 
 
melayani sebagai imam
14Nhkl
<3547>
20
Kemudian
 
 
seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3tde
<5712>
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
pergi
1wauyw
<3318>
dari
 
 
hadapan
6ynplm
<6440>
Musa
7hsm
<4872>
21
Sesudah itu
1wabyw
<935>
setiap
2lk
<3605>
orang
3sya
<376>
yang
4rsa
<834>
digerakkan
5wavn
<5375>
oleh
 
 
hatinya
6wbl
<3820>
dan
 
 
setiap
7lkw
<3605>
orang
 
 
yang
8rsa
<834>
digerakkan
9hbdn
<5068>
oleh
 
 
rohnya
10wxwr
<7307>
pun
11wta
<853>
datang
12waybh
<935>
serta membawa
13ta
<853>
persembahan
14tmwrt
<8641>
bagi
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
untuk
 
 
pengerjaan
16tkalml
<4399>
tenda
17lha
<168>
pertemuan
18dewm
<4150>
dan untuk
 
 
segala
19lklw
<3605>
pelayanannya
20wtdbe
<5656>
dan untuk
 
 
pakaian-pakaian
21ydgblw
<899>
kudus
22sdqh
<6944>
itu
 
 
22
Mereka pun
 
 
datang
1wabyw
<935>
laki-laki
2Mysnah
<582>
maupun
3le
<5921>
perempuan
4Mysnh
<802>
setiap orang
5lk
<3605>
yang
 
 
rela
6bydn
<5081>
hatinya
7bl
<3820>
membawa
8waybh
<935>
bros
9xx
<2397>
dan
 
 
anting-anting
10Mznw
<5141>
dan
 
 
cincin meterai
11tebjw
<2885>
dan
 
 
gelang
12zmwkw
<3558>
dan
 
 
segala
13lk
<3605>
macam
 
 
barang
14ylk
<3627>
dari
 
 
emas
15bhz
<2091>
Demikianlah
 
 
setiap
16lkw
<3605>
orang
17sya
<376>
yang
18rsa
<834>
membawa persembahan
19Pynh
<5130>
mempersembahkan
20tpwnt
<8573>
emas
21bhz
<2091>
untuk
 
 
TUHAN
22hwhyl
<3068>
23
Setiap
1lkw
<3605>
orang
2sya
<376>
yang
3rsa
<834>
mempunyai kain
5wta 4aumn
<854> <4672>
biru
6tlkt
<8504>
dan kain
 
 
ungu
7Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
9yns 8telwtw
<8144> <8438>
dan kain
 
 
linen halus
10ssw
<8336>
dan bulu
 
 
kambing
11Myzew
<5795>
dan
 
 
kulit
12trew
<5785>
domba jantan
13Mlya
<352>
yang
 
 
dicelup merah
14Mymdam
<119>
dan
 
 
kulit
15trew
<5785>
lumba-lumba
16Mysxt
<8476>
datang
17waybh
<935>
membawanya
 
 
24
Setiap
1lk
<3605>
orang yang dapat memberikan
2Myrm
<7311>
persembahan
3tmwrt
<8641>
dari
 
 
perak
4Pok
<3701>
atau
 
 
perunggu
5tsxnw
<5178>
membawanya
6waybh
<935>
sebagai
7ta
<853>
persembahan
8tmwrt
<8641>
bagi
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan
 
 
setiap
10lkw
<3605>
orang
 
 
yang
11rsa
<834>
memiliki
12aumn
<4672>
 
13wta
<854>
kayu
14yue
<6086>
akasia
15Myjs
<7848>
membawanya untuk
 
 
berbagai
16lkl
<3605>
pekerjaan
17tkalm
<4399>
pelayanan
18hdbeh
<5656>
itu
19waybh
<935>
25
Setiap
1lkw
<3605>
perempuan
2hsa
<802>
yang
 
 
ahli
4bl 3tmkx
<3820> <2450>
memintal
6wwj
<2901>
dengan
 
 
tangannya
5hydyb
<3027>
dan mereka
 
 
membawa
7waybyw
<935>
yang mereka
 
 
pintal
8hwjm
<4299>
itu
 
 
yaitu
9ta
<853>
kain
 
 
biru
10tlkth
<8504>
kain
11taw
<853>
ungu
12Nmgrah
<713>
kain
13ta
<853>
kirmizi
15ynsh 14telwt
<8144> <8438>
dan kain
16taw
<853>
linen halus
17ssh
<8336>
26
Semua
1lkw
<3605>
perempuan
2Mysnh
<802>
yang
3rsa
<834>
digerakkan
4avn
<5375>
oleh
 
 
hatinya
5Nbl
<3820>
memintal bulu
8wwj
<2901>
 
9ta
<853>
kambing
10Myzeh
<5795>
dengan
6hnta
<853>
keahliannya
7hmkxb
<2451>
27
Para
 
 
pemimpin
1Mavnhw
<5387>
membawa
2waybh
<935>
 
3ta
<853>
permata
4ynba
<68>
krisopras
5Mhsh
<7718>
dan
6taw
<853>
permata-permata
7ynba
<68>
ukiran
8Myalmh
<4394>
untuk
 
 
baju efod
9dwpal
<646>
dan untuk
 
 
tutup dada
10Nsxlw
<2833>
28
dan
1taw
<853>
rempah-rempah
2Mvbh
<1314>
dan
3taw
<853>
minyak
4Nmsh
<8081>
untuk
 
 
pelita
5rwaml
<3974>
dan untuk
 
 
minyak
6Nmslw
<8081>
urapan
7hxsmh
<4888>
dan untuk
 
 
dupa
8trjqlw
<7004>
yang
 
 
harum
9Mymoh
<5561>
29
Keturunan
18ynb
<1121>
Israel
19larvy
<3478>
membawa persembahan sukarela kepada TUHAN
 
 
semua
1lk
<3605>
laki-laki
2sya
<376>
dan
 
 
perempuan
3hsaw
<802>
yang
4rsa
<834>
digerakkan
5bdn
<5068>
oleh
 
 
hatinya
6Mbl
<3820>
untuk
7Mta
<853>
membawa
8aybhl
<935>
segala
9lkl
<3605>
keperluan
 
 
pekerjaan
10hkalmh
<4399>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
12hwu
<6680>
TUHAN
13hwhy
<3068>
untuk
14twvel
<6213>
dilaksanakan
 
 
melalui
15dyb
<3027>
Musa
16hsm
<4872>
mereka
 
 
membawanya
17waybh
<935>
sebagai
 
 
persembahan sukarela
20hbdn
<5071>
kepada
 
 
TUHAN
21hwhyl
<3068>
 
22P
<0>
30
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
bangsa
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
Lihatlah
6war
<7200>
TUHAN
8hwhy
<3068>
telah
 
 
memanggil
7arq
<7121>
nama
9Msb
<8034>
Bezaleel
10lalub
<1212>
anak
11Nb
<1121>
Uri
12yrwa
<221>
anak
13Nb
<1121>
Hur
14rwx
<2354>
dari
 
 
suku
15hjml
<4294>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
31
dan Dia
 
 
memenuhinya
1almyw
<4390>
dengan
2wta
<853>
Roh
3xwr
<7307>
Allah
4Myhla
<430>
dengan
 
 
hikmat
5hmkxb
<2451>
dan dengan
 
 
pengertian
6hnwbtb
<8394>
dan dengan
 
 
pengetahuan
7tedbw
<1847>
dan dengan
 
 
segala
8lkbw
<3605>
macam
 
 
pekerjaan
9hkalm
<4399>
tangan
 
 
32
untuk
1bsxlw
<2803>
membuat
3tvel
<6213>
rancangan
2tbsxm
<4284>
pengerjaan
 
 
emas
4bhzb
<2091>
dan
 
 
perak
5Pokbw
<3701>
dan
 
 
perunggu
6tsxnbw
<5178>
33
untuk
 
 
memotong
1tsrxbw
<2799>
batu-batu permata
2Nba
<68>
untuk
 
 
diukir
3talml
<4390>
dan untuk
 
 
mengukir
4tsrxbw
<2799>
kayu
5Ue
<6086>
untuk
 
 
membuat
6twvel
<6213>
segala
7lkb
<3605>
macam
 
 
pekerjaan
8tkalm
<4399>
rancangan
9tbsxm
<4284>
itu
 
 
34
TUHAN juga telah
1trwhlw
<3384>
menaruh
2Ntn
<5414>
dalam
 
 
hatinya
3wblb
<3820>
supaya dia dapat mengajar baik
 
 
dia
4awh
<1931>
maupun
 
 
Aholiab
5baylhaw
<171>
anak
6Nb
<1121>
Ahisamakh
7Kmoyxa
<294>
dari
 
 
suku
8hjml
<4294>
Dan
9Nd
<1835>
35
Dia
 
 
memenuhi
1alm
<4390>
mereka dengan
2Mta
<853>
keahlian
4bl 3tmkx
<3820> <2451>
untuk
 
 
mengerjakan
5twvel
<6213>
segala
6lk
<3605>
macam
 
 
pekerjaan
7tkalm
<4399>
pemahat
8srx
<2796>
perancang
9bsxw
<2803>
dan
 
 
pemintal
10Mqrw
<7551>
kain biru
11tlktb
<8504>
kain ungu
12Nmgrabw
<713>
kain kirmizi
14ynsh 13telwtb
<8144> <8438>
dan
 
 
kain linen halus
15ssbw
<8336>
dan
 
 
penenun
16graw
<707>
yang
 
 
melakukan
17yve
<6213>
setiap
18lk
<3605>
pekerjaan
19hkalm
<4399>
dan yang
 
 
merancang
21tbsxm 20ybsxw
<4284> <2803>
segala sesuatunya