Prev Chapter Exodus 37 Next Chapter
1
Bezaleel
2lalub
<1212>
membuat
1veyw
<6213>
 
3ta
<853>
tabut
4Nrah
<727>
dari
 
 
kayu
5yue
<6086>
akasia
6Myjs
<7848>
yang
 
 
panjangnya
9wkra
<753>
2,5
8yuxw
<2677>
hasta
7Mytma
<520>
dan
 
 
lebarnya
12wbxr
<7341>
1,5
11yuxw
<2677>
hasta
10hmaw
<520>
dan
 
 
tingginya
15wtmq
<6967>
1,5
14yuxw
<2677>
hasta
13hmaw
<520>
2
dan dia
 
 
melapisinya
1whpuyw
<6823>
dengan
 
 
emas
2bhz
<2091>
murni
3rwhj
<2889>
di dalam
4tybm
<1004>
dan
 
 
di luarnya
5Uwxmw
<2351>
dan
 
 
membuat
6veyw
<6213>
 
7wl
<0>
bingkai
8rz
<2213>
emas
9bhz
<2091>
di
 
 
sekelilingnya
10bybo
<5439>
3
Dia
 
 
menuang
1quyw
<3332>
 
2wl
<0>
empat
3ebra
<702>
gelang
4tebj
<2885>
emas
5bhz
<2091>
untuknya dan memasangnya
 
 
pada
6le
<5921>
empat
7ebra
<702>
kakinya
8wytmep
<6471>
yaitu
 
 
dua
9ytsw
<8147>
gelang
10tebj
<2885>
di
11le
<5921>
sisi
12welu
<6763>
yang
 
 
satu
13txah
<259>
dan
 
 
dua
14ytsw
<8147>
gelang
15twebj
<2885>
di
16le
<5921>
sisi
17welu
<6763>
yang
 
 
satunya
18tynsh
<8145>
4
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
pengusung
2ydb
<905>
dari
 
 
kayu
3yue
<6086>
akasia
4Myjs
<7848>
dan
 
 
melapisinya
5Puyw
<6823>
dengan
6Mta
<853>
emas
7bhz
<2091>
5
Dia
 
 
memasukkan
1abyw
<935>
 
2ta
<853>
pengusung-pengusung
3Mydbh
<905>
itu ke dalam
 
 
gelang
4tebjb
<2885>
di
5le
<5921>
setiap sisi
6telu
<6763>
tabut
7Nrah
<727>
untuk
 
 
mengusung
8tavl
<5375>
 
9ta
<853>
tabut
10Nrah
<727>
itu
 
 
6
Lalu dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
tutup pendamaian
2trpk
<3727>
dari
 
 
emas
3bhz
<2091>
murni
4rwhj
<2889>
yang
 
 
panjangnya
7hkra
<753>
2,5
 
 
hasta
8hmaw 5Mytma
<520> <520>
dan lebarnya
 
 
1,5
9yuxw 6yuxw
<2677> <2677>
hasta
10hbxr
<7341>
7
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
dua
2yns
<8147>
kerub
3Mybrk
<3742>
emas
4bhz
<2091>
yang
 
 
dibuatnya
6hve
<6213>
dari emas tempaan
5hsqm
<4749>
untuk
7Mta
<853>
kedua
8ynsm
<8147>
ujung
9twuq
<7098>
tutup pendamaian
10trpkh
<3727>
8
satu
2dxa
<259>
kerub
1bwrk
<3742>
di
 
 
ujung
3huqm
<7098>
sebelah
 
 
sini
4hzm
<2088>
dan
 
 
kerub
5bwrkw
<3742>
yang
 
 
lain
6dxa
<259>
di
 
 
ujung
7huqm
<7098>
sebelah sana Dia
 
 
membuat
11hve
<6213>
 
12ta
<853>
kerub-kerub
13Mybrkh
<3742>
itu
8hzm
<2088>
seiras
 
 
dengan
9Nm
<4480>
tutup pendamaian
10trpkh
<3727>
pada
 
 
dua
14ynsm
<8147>
ujungnya
15*wytwuq {wtwwuq}
<7118>
9
 
1wyhyw
<1961>
Kerub-kerub
2Mybrkh
<3742>
itu
 
 
mengembangkan
3yvrp
<6566>
dua
 
 
sayapnya
4Mypnk
<3671>
ke atas
5hleml
<4605>
untuk
 
 
menundungi
6Mykko
<5526>
 
8le
<5921>
tutup pendamaian
9trpkh
<3727>
itu dengan
 
 
sayapnya
7Mhypnkb
<3671>
dan
 
 
wajahnya
10Mhynpw
<6440>
harus
12la
<413>
saling
13wyxa 11sya
<251> <376>
berhadapan
14la
<413>
Kerub-kerub
18Mybrkh
<3742>
itu harus
16wyh
<1961>
menghadap
17ynp
<6440>
tutup pendamaian
15trpkh
<3727>
 
19P
<0>
10
Kemudian Bezaleel

membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
meja
3Nxlsh
<7979>
dari
 
 
kayu
4yue
<6086>
akasia
5Myjs
<7848>
yang
 
 
panjangnya
7wkra
<753>
2
 
 
hasta
6Mytma
<520>
lebarnya
9wbxr
<7341>
1
 
 
hasta
8hmaw
<520>
dan
 
 
tingginya
12wtmq
<6967>
1,5
11yuxw
<2677>
hasta
10hmaw
<520>
11
Dia
 
 
melapisinya
1Puyw
<6823>
dengan
2wta
<853>
emas
3bhz
<2091>
murni
4rwhj
<2889>
dan
 
 
membuat
5veyw
<6213>
 
6wl
<0>
bingkai
7rz
<2213>
emas
8bhz
<2091>
di
 
 
sekelilingnya
9bybo
<5439>
12
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2wl
<0>
pinggiran
3trgom
<4526>
sebesar
 
 
telapak tangan
4xpj
<2948>
di sekelilingnya
5bybo
<5439>
dan
 
 
membuat
6veyw
<6213>
bingkai
7rz
<2213>
emas
8bhz
<2091>
untuk
 
 
pinggiran
9wtrgoml
<4526>
di sekelilingnya
10bybo
<5439>
13
Dia
 
 
menuang
1quyw
<3332>
 
2wl
<0>
empat
3ebra
<702>
gelang
4tebj
<2885>
emas
5bhz
<2091>
untuk itu dan
 
 
memasang
6Ntyw
<5414>
 
7ta
<853>
gelang-gelang
8tebjh
<2885>
itu
 
 
pada
9le
<5921>
empat
10ebra
<702>
sudut
11taph
<6285>
yaitu
12rsa
<834>
pada
 
 
keempat
13ebral
<702>
kakinya
14wylgr
<7272>
14
Gelang-gelang
4tebjh
<2885>
itu harus
 
 
dipasang
3wyh
<1961>
di dekat
1tmel
<5980>
pinggiran meja
2trgomh
<4526>
sebagai
 
 
tempat
5Mytb
<1004>
tongkat-tongkat pengusung
6Mydbl
<905>
untuk
 
 
mengusung
7tavl
<5375>
 
8ta
<853>
meja
9Nxlsh
<7979>
itu
 
 
15
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
pengusung-pengusung
3Mydbh
<905>
dari
 
 
kayu
4yue
<6086>
akasia
5Myjs
<7848>
untuk
 
 
mengangkut
9tavl
<5375>
 
10ta
<853>
meja
11Nxlsh
<7979>
itu dan
 
 
melapisinya
6Puyw
<6823>
dengan
7Mta
<853>
emas
8bhz
<2091>
16
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
semua
2ta
<853>
perlengkapan
3Mylkh
<3627>
 
5le 4rsa
<5921> <834>
meja
6Nxlsh
<7979>
itu yaitu
7ta
<853>
piring-piringnya
8wytreq
<7086>
 
9taw
<853>
sendok-sendoknya
10wytpk
<3709>
 
11taw
<853>
mangkuk-mangkuknya
12wytyqnm
<4518>
dan
13taw
<853>
kendi
14twvqh
<7184>
dari
17Nhb
<2004>
emas
18bhz
<2091>
murni
19rwhj
<2889>
Mangkuk dan kendi
15rsa
<834>
dipakai untuk menuang persembahan curahan
16Koy
<5258>
 
20P
<0>
17
Kemudian Bezaleel

membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
kaki dian
3hrnmh
<4501>
dari
 
 
emas
4bhz
<2091>
murni
5rwhj
<2889>
dan
8ta
<853>
kaki dian
9hrnmh
<4501>
itu harus
 
 
dibuat
7hve
<6213>
dari emas tempaan
6hsqm
<4749>
baik
 
 
alasnya
10hkry
<3409>
maupun
 
 
cabang-cabangnya
11hnqw
<7070>
mangkuk-mangkuknya
12hyeybg
<1375>
kelopak-kelopaknya
13hyrtpk
<3730>
dan
 
 
bunga-bunganya
14hyxrpw
<6525>
harus
 
 
dibuat
16wyh
<1961>
seiras
 
 
dengannya
15hnmm
<4480>
18
Kaki dian itu mempunyai

enam
1hssw
<8337>
cabang
2Mynq
<7070>
yang
 
 
menonjol
3Myauy
<3318>
dari
 
 
sisi-sisinya
4hydum
<6654>
tiga
5hsls
<7969>
cabang
6ynq
<7070>
kaki dian
7hrnm
<4501>
dari
 
 
sisi
8hdum
<6654>
yang
 
 
satu
9dxah
<259>
dan
 
 
tiga
10hslsw
<7969>
cabang
11ynq
<7070>
kaki dian
12hrnm
<4501>
dari
 
 
sisi
13hdum
<6654>
yang
 
 
lain
14ynsh
<8145>
19
dan
 
 
tiga
1hsls
<7969>
mangkuk
2Myebg
<1375>
yang dibuat seperti
 
 
bunga badam
3Mydqsm
<8246>
dalam
 
 
setiap
5dxah
<259>
cabang
4hnqb
<7070>
masing-masing dengan satu
 
 
kelopak
6rtpk
<3730>
dan satu
 
 
bunga
7xrpw
<6525>
 
14xrpw 13rtpk 12dxa 11hnqb 10Mydqsm 9Myebg 8hslsw
<6525> <3730> <259> <7070> <8246> <1375> <7969>
Jadi
15Nk
<3651>
ada
 
 
enam
16tssl
<8337>
cabang
17Mynqh
<7070>
yang
 
 
menonjol
18Myauyh
<3318>
dari
19Nm
<4480>
kaki dian
20hrnmh
<4501>
itu
 
 
20
Pada
 
 
kaki dian
1hrnmbw
<4501>
itu sendiri terdapat
 
 
empat
2hebra
<702>
mangkuk
3Myebg
<1375>
yang dibentuk seperti
 
 
bunga badam
4Mydqsm
<8246>
dengan
 
 
kelopak
5hyrtpk
<3730>
dan
 
 
bunganya
6hyxrpw
<6525>
21
dan ada satu
 
 
kelopak
1rtpkw
<3730>
di bawah
2txt
<8478>
sepasang
3yns
<8147>
cabang
4Mynqh
<7070>
yang pertama dan satu
5hnmm
<4480>
kelopak
6rtpkw
<3730>
lagi
 
 
di bawah
7txt
<8478>
sepasang
8yns
<8147>
cabang
9Mynqh
<7070>
yang kedua yang menonjol

dari
10hnmm
<4480>
kaki dian itu dan satu
 
 
kelopak
11rtpkw
<3730>
di bawah
12txt
<8478>
sepasang
13yns
<8147>
cabang
14Mynqh
<7070>
yang ketiga yang menonjol

darinya
15hnmm
<4480>
sesuai dengan
 
 
enam
16tssl
<8337>
cabang
17Mynqh
<7070>
yang menonjol
18Myauyh
<3318>
dari
19hnmm
<4480>
kaki dian itu

22
Semua
 
 
kelopak
1Mhyrtpk
<3730>
dan
 
 
cabangnya
2Mtnqw
<7070>
harus seiras
 
 
dengannya
3hnmm
<4480>
 
4wyh
<1961>
keseluruhan
5hlk
<3605>
bagian itu harus
 
 
terbuat
6hsqm
<4749> ==>
dari
 
 
sebongkah
7txa
<259>
emas
8bhz
<2091>
murni
9rwhj
<2889>
tempaan
6hsqm
<== <4749>
23
Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
tujuh
4hebs
<7651>
 
2ta
<853>
pelita
3hytrn
<5216>
dengan penyapit
 
 
sumbu
5hyxqlmw
<4457>
dan
 
 
perbaraannya
6hyttxmw
<4289>
dari
 
 
emas
7bhz
<2091>
murni
8rwhj
<2889>
24
Dia menggunakan 1
 
 
talenta
1rkk
<3603>
emas
2bhz
<2091>
murni
3rwhj
<2889>
untuk
 
 
membuat
4hve
<6213>
kaki dian itu dengan
6taw 5hta
<853> <853>
segala
7lk
<3605>
perlengkapannya
8hylk
<3627>
 
9P
<0>
25
Kemudian Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzm
<4196>
pembakaran
 
 
dupa
4trjqh
<7004>
yang dibuat dari
 
 
kayu
5yue
<6086>
akasia
6Myjs
<7848>
yang
 
 
panjangnya
8wkra
<753>
1
 
 
hasta
9hmaw 7hma
<520> <520>
lebarnya
10wbxr
<7341>
1 hasta dan
 
 
bentuknya persegi
11ewbr
<7251>
dan
 
 
tingginya
13wtmq
<6967>
2
 
 
hasta
12Mytmaw
<520>
Tanduk-tanduknya
16wytnrq
<7161>
harus
 
 
seiras
15wyh
<1961>
dengannya
14wnmm
<4480>
26
Dia
 
 
melapisinya
1Puyw
<6823>
dengan
2wta
<853>
emas
3bhz
<2091>
murni
4rwhj
<2889>
pada
5ta
<853>
bagian atasnya
6wgg
<1406>
dan
7taw
<853>
sisi-sisi
8wytryq
<7023>
di sekelilingnya
9bybo
<5439>
dan
10taw
<853>
tanduk-tanduknya
11wytnrq
<7161>
lalu dia
 
 
membuat
12veyw
<6213>
 
13wl
<0>
bingkai
14rz
<2213>
emas
15bhz
<2091>
di sekelilingnya
16bybo
<5439>
27
Dia
 
 
membuat
4hve
<6213>
dua
1ytsw
<8147>
gelang
2tebj
<2885>
emas
3bhz
<2091>
 
5wl
<0>
di bawah
6txtm
<8478>
bingkainya
7wrzl
<2213>
pada
8le
<5921>
kedua
9yts
<8147>
sisinya
10wytelu
<6763>
sebagai
13wydu 12yns 11le
<6654> <8147> <5921>
tempat
14Mytbl
<1004>
pengusung
15Mydbl
<905>
yang dengannya mazbah itu

dapat diangkut
16tavl
<5375>
 
18Mhb 17wta
<0> <853>
28
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
tongkat-tongkat pengusung-pengusung
3Mydbh
<905>
itu dari
 
 
kayu
4yue
<6086>
akasia
5Myjs
<7848>
dan
 
 
melapisinya
6Puyw
<6823>
dengan
7Mta
<853>
emas
8bhz
<2091>
29
Dia juga
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
minyak
3Nms
<8081>
urapan
4hxsmh
<4888>
kudus
5sdq
<6944>
dan
6taw
<853>
dupa
7trjq
<7004>
murni
9rwhj
<2889>
yang
 
 
harum
8Mymoh
<5561>
buatan
10hvem
<4639>
seorang
 
 
ahli wewangian
11xqr
<7543>
 
12P
<0>