Prev Chapter Proverbs 23 Next Chapter
1
Apabila
1yk
<3588>
kamu
 
 
duduk
2bst
<3427>
makan
3Mwxll
<3898>
bersama
4ta
<854>
seorang
 
 
penguasa
5lswm
<4910>
perhatikan baik-baik
8ta 7Nybt 6Nyb
<853> <995> <995>
yang
9rsa
<834>
ada di
 
 
hadapanmu
10Kynpl
<6440>
2
dan
 
 
letakkan
1tmvw
<7760>
pisau
2Nykv
<7915>
pada
 
 
lehermu
3Kelb
<3930>
jika
4Ma
<518>
kamu
7hta
<859>
adalah
 
 
orang
5leb
<1167>
yang
 
 
bernafsu
6spn
<5315>
besar
 
 
3
Jangan
1la
<408>
mendambakan
2*watt
<183>
makanannya yang lezat
3wytwmejml
<4303>
karena
 
 
itu
4awhw
<1931>
adalah
 
 
hidangan
5Mxl
<3899>
yang
 
 
menipu
6Mybzk
<3577>
4
Jangan
1la
<408>
menyusahkan
2egyt
<3021>
dirimu untuk
 
 
menjadi kaya
3rysehl
<6238>
tinggalkan
 
 
pengertianmu
4Ktnybm
<998>
itu
5ldx
<2308>
5
Jika
 
 
matamu
2Kynye
<5869>
mengamat-amatinya
1*Pyeth {Pweth}
<5774>
 
3wb
<0>
lenyaplah
4wnnyaw
<369>
ia
 
 
karena
5yk
<3588>
ia
 
 
membuat
7hvey 6hve
<6213> <6213>
 
8wl
<0>
sayap
9Mypnk
<3671>
bagi dirinya secara tiba-tiba dan
 
 
terbang
11*Pwey {Pyew}
<5774>
ke
 
 
angkasa
12Mymsh
<8064>
seperti
 
 
rajawali
10rsnk
<5404>
 
13P
<0>
6
Jangan
1la
<408>
makan
2Mxlt
<3898>
 
3ta
<853>
roti
4Mxl
<3899>
dari orang yang
 
 
jahat
5er
<7451>
matanya
6Nye
<5869>
jangan
7law
<408>
mendambakan
8*wyatt {watt}
<183>
makanannya yang lezat
9wytmejml
<4303>
7
Sebab
1yk
<3588>
seperti
2wmk
<3644>
orang yang selalu membuat
 
 
perhitungan
3res
<8176>
dalam
 
 
hatinya
4wspnb
<5315>
begitulah
5Nk
<3651>
dia
6awh
<1931>
Makan
7lka
<398>
dan
 
 
minumlah
8htsw
<8354>
katanya
9rmay
<559>
kepadamu
10Kl
<0>
tetapi
 
 
hatinya
11wblw
<3820>
tidak
12lb
<1077>
bersamamu
13Kme
<5973>
8
Kamu akan
 
 
memuntahkan
3hnayqt
<6958>
potongan
1Ktp
<6595>
yang telah
 
 
kaumakan
2tlka
<398>
dan kamu akan
 
 
menyia-nyiakan
4txsw
<7843>
perkataanmu
5Kyrbd
<1697>
yang
 
 
manis
6Mymyenh
<5273>
9
Jangan
3la
<408>
berbicara
4rbdt
<1696>
di
 
 
telinga
1ynzab
<241>
orang bodoh
2lyok
<3684>
karena
5yk
<3588>
dia akan
 
 
menghina
6zwby
<936>
perkataanmu
8Kylm
<4405>
yang
 
 
berakal budi
7lkvl
<7922>
10
Jangan
1la
<408>
memindahkan
2got
<5253>
batas
3lwbg
<1366>
tanah
 
 
lama
4Mlwe
<5769>
atau
7la
<408>
masuk
8abt
<935>
ke
 
 
ladang
5ydvbw
<7704>
anak-anak yatim
6Mymwty
<3490>
11
Sebab
1yk
<3588>
Penebus
2Mlag
<1350>
mereka
 
 
kuat
3qzx
<2389>
Dia
4awh
<1931>
akan
 
 
membela
5byry
<7378>
 
6ta
<853>
perkara
7Mbyr
<7379>
mereka
 
 
melawanmu
8Kta
<854>
12
Bawalah
1haybh
<935>
hatimu
3Kbl
<3820>
kepada
 
 
didikan
2rowml
<4148>
dan
 
 
telingamu
4Knzaw
<241>
kepada
 
 
kata-kata
5yrmal
<561>
pengetahuan
6ted
<1847>
13
Jangan
1la
<408>
menahan
2enmt
<4513>
didikan
4rowm
<4148>
dari
 
 
anakmu
3renm
<5288>
jika
5yk
<3588>
kamu
 
 
memukul
6wnkt
<5221>
mereka dengan
 
 
rotan
7jbsb
<7626>
mereka
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
mati
9twmy
<4191>
14
Jika
 
 
kamu
1hta
<859>
memukulnya
3wnkt
<5221>
dengan
 
 
rotan
2jbsb
<7626>
kamu akan
 
 
menyelamatkan
6lyut
<5337>
jiwanya
4wspnw
<5315>
dari
 
 
dunia orang mati
5lwasm
<7585>
15
Anakku
1ynb
<1121>
jika
2Ma
<518>
hatimu
4Kbl
<3820>
berhikmat
3Mkx
<2449>
hatiku
6ybl
<3820>
juga
7Mg
<1571>
akan
 
 
gembira
5xmvy
<8055>
 
8yna
<589>
16
Jiwaku
2ytwylk
<3629>
bersukaria
1hnzletw
<5937>
jika
 
 
bibirmu
4Kytpv
<8193>
mengatakan
3rbdb
<1696>
kebenaran
5Myrsym
<4339>
17
Jangan
1la
<408>
iri
2anqy
<7065>
hati
3Kbl
<3820>
terhadap
 
 
orang-orang berdosa
4Myajxb
<2400>
melainkan
6Ma 5yk
<518> <3588>
takutlah
7taryb
<3374>
akan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
sepanjang
9lk
<3605>
waktu
10Mwyh
<3117>
18
Sebab
1yk
<3588>
masa depan
4tyrxa
<319>
sungguh
2Ma
<518>
ada
3sy
<3426>
dan
 
 
harapanmu
5Ktwqtw
<8615>
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
putus
7trkt
<3772>
19
Dengarkanlah
1ems
<8085>
hai
2hta
<859>
anakku
3ynb
<1121>
dan
 
 
jadilah berhikmat
4Mkxw
<2449>
tujukanlah
5rsaw
<833>
hatimu
7Kbl
<3820>
ke
 
 
jalan
6Krdb
<1870>
yang benar
 
 
20
Jangan
1la
<408>
berada
2yht
<1961>
di antara para
 
 
peminum
3yabob
<5433>
anggur
4Nyy
<3196>
atau di antara para
 
 
pelahap
5yllzb
<2151>
daging
6rvb
<1320>
 
7wml
<0>
21
Sebab
1yk
<3588>
peminum
2abo
<5433>
dan
 
 
pelahap
3llwzw
<2151>
akan
 
 
menjadi miskin
4srwy
<3423>
dan
 
 
kantuk
7hmwn
<5124>
akan
 
 
memakaikan pakaian
6syblt
<3847>
compang-camping
5Myerqw
<7168>
pada mereka
 
 
22
Dengarkan
1ems
<8085>
ayahmu
2Kybal
<1>
yang
 
 
memperanakkanmu
4Kdly
<3205>
ini
3hz
<2088>
dan
 
 
jangan
5law
<408>
menghina
6zwbt
<936>
ibumu
9Kma
<517>
ketika
7yk
<3588>
dia
 
 
sudah tua
8hnqz
<2204>
23
Belilah
2hnq
<7069>
kebenaran
1tma
<571>
dan
 
 
jangan
3law
<408>
menjualnya
4rkmt
<4376>
juga
 
 
kebijaksanaan
5hmkx
<2451>
didikan
6rowmw
<4148>
dan
 
 
pengertian
7hnybw
<998>
24
Ayah
3yba
<1>
orang
 
 
benar
4qydu
<6662>
akan
 
 
sungguh-sungguh bersukaria
2*lygy {lwgy} 1*lyg {lwg}
<1523> <1523>
dia yang
 
 
memperanakkan
5*dlwyw {dlwy}
<3205>
orang berhikmat
6Mkx
<2450>
akan
 
 
senang
8wb 7*xmvy {xmvyw}
<8055> <8055>
kepadanya
 
 
25
Biarlah
 
 
ayahmu
2Kyba
<1>
dan
 
 
ibumu
3Kmaw
<517>
gembira
1xmvy
<8055>
biarlah
4lgtw
<1523>
dia yang melahirkanmu
 
 
bersukaria
5Ktdlwy
<3205>
26
Anakku
2ynb
<1121>
berikanlah
1hnt
<5414>
hatimu
3Kbl
<3820>
kepadaku dan biarlah
4yl
<0>
matamu
5Kynyew
<5869>
memperhatikan
7*hnrut {hnurt}
<7521>
jalan-jalanku
6ykrd
<1870>
27
Sebab
1yk
<3588>
perempuan jalang
4hnwz
<2181>
adalah
 
 
lubang
2hxws
<7745>
yang dalam
3hqme
<6013>
dan
 
 
perempuan asing
7hyrkn
<5237>
adalah
 
 
sumur
5rabw
<875>
yang
 
 
sempit
6hru
<6862>
28
Bahkan
1Pa
<637>
dia
2ayh
<1931>
mengadang
4brat
<693>
seperti
 
 
penyamun
3Ptxk
<2863>
dan
 
 
memperbanyak
7Powt
<3254>
pengkhianat
5Mydgwbw
<898>
di antara
 
 
manusia
6Mdab
<120>
29
Siapa
1yml
<4310>
mengaduh
2ywa
<188>
Siapa
3yml
<4310>
mengerang
4ywba
<17>
Siapa
5yml
<4310>
bertengkar
6*Mynydm {Mynwdm}
<4066>
Siapa
7yml
<4310>
berkeluh kesah
8xyv
<7879>
Siapa
9yml
<4310>
luka
10Myeup
<6482>
tanpa sebab
11Mnx
<2600>
Siapa
12yml
<4310>
merah
13twllkx
<2448>
matanya
14Mynye
<5869>
30
Mereka yang
 
 
tinggal berlama-lama
1Myrxaml
<309>
dengan
2le
<5921>
anggur
3Nyyh
<3196>
mereka yang
 
 
pergi
4Myabl
<935>
mencari
5rqxl
<2713>
anggur campuran
6Komm
<4469>
31
Jangan
1la
<408>
melihat
2art
<7200>
anggur
3Nyy
<3196>
saat
4yk
<3588>
merah warnanya
5Mdaty
<119>
saat
6yk
<3588>
ia
 
 
berkilauan
9wnye 7Nty
<5869> <5414>
di dalam
 
 
cawan
8*owkb {oykb}
<3599>
ketika ia
 
 
mengalir
10Klhty
<1980>
turun dengan
 
 
lancar
11Myrsymb
<4339>
32
Pada
 
 
akhirnya
1wtyrxa
<319>
ia
 
 
memagut
3Ksy
<5391>
seperti
 
 
ular
2sxnk
<5175>
dan
 
 
menyemburkan bisa
5srpy
<6567>
seperti
 
 
ular beludak
4ynepukw
<6848>
33
Matamu
1Kynye
<5869>
akan
 
 
melihat
2wary
<7200>
hal-hal yang
 
 
aneh
3twrz
<2114>
dan
 
 
hatimu
4Kblw
<3820>
menyuarakan
5rbdy
<1696>
hal-hal yang
 
 
sesat
6twkpht
<8419>
34
Kamu akan
 
 
menjadi
1tyyhw
<1961>
seperti orang yang
 
 
berbaring
2bksk
<7901>
di
 
 
tengah
3blb
<3820>
laut
4My
<3220>
seperti orang yang
 
 
berbaring
5bkskw
<7901>
di
 
 
puncak
6sarb
<7218>
tiang
7lbx
<2260>
kapal
 
 
35
Kamu akan berkata Mereka

memukulku
1ynwkh
<5221>
tetapi aku
 
 
tidak
2lb
<1077>
kesakitan
3ytylx
<2470>
mereka
 
 
menghantamku
4ynwmlh
<1986>
tetapi aku
 
 
tidak
5lb
<1077>
merasakannya
6ytedy
<3045>
Kapan
7ytm
<4970>
aku akan
 
 
bangun
8Uyqa
<6974>
Aku harus
 
 
mencari
10wnsqba
<1245>
anggur
 
 
lagi
11dwe 9Pyowa
<5750> <3254>