Prev Chapter Proverbs 7 Next Chapter
1
Anakku
1ynb
<1121>
peliharalah
2rms
<8104>
perkataan-perkataanku
3yrma
<561>
dan simpanlah
 
 
perintah-perintahku
4ytwumw
<4687>
dalam
5Nput
<6845>
dirimu
6Kta
<854>
2
Peliharalah
1rms
<8104>
perintah-perintahku
2ytwum
<4687>
dan
 
 
hiduplah
3hyxw
<2421>
dan
 
 
pengajaranku
4ytrwtw
<8451>
sebagai
 
 
biji
5Nwsyak
<380>
matamu
6Kynye
<5869>
3
Ikatkanlah
1Mrsq
<7194>
mereka
 
 
pada
2le
<5921>
jari-jarimu
3Kytebua
<676>
tuliskanlah
4Mbtk
<3789>
mereka
 
 
pada
5le
<5921>
loh
6xwl
<3871>
hatimu
7Kbl
<3820>
4
Katakanlah
1rma
<559>
kepada
 
 
hikmat
2hmkxl
<2451>
Engkau adalah
 
 
saudariku
3ytxa
<269>
dan
 
 
panggillah
7arqt
<7121>
pengertian
6hnybl
<998>
itu
4ta
<859>
kerabatmu
5edmw
<4129>
5
maka mereka akan
 
 
melindungimu
1Krmsl
<8104>
dari
 
 
perempuan
2hsam
<802>
jalang
3hrz
<2114>
dari
 
 
perempuan sundal
4hyrknm
<5237>
dengan
 
 
perkataannya
5hyrma
<561>
yang
 
 
licin
6hqylxh
<2505>
6
Sebab
1yk
<3588>
dari balik

jendela
2Nwlxb
<2474>
rumahku
3ytyb
<1004>
aku telah
 
 
memandang
6ytpqsn
<8259>
melalui
4deb
<1157>
kisi-kisi jendela
5ybnsa
<822>
7
dan aku telah
 
 
melihat
1araw
<7200>
di antara
 
 
orang-orang naif
2Myatpb
<6612>
aku telah
 
 
mengamati
3hnyba
<995>
di antara
 
 
anak-anak
4Mynbb
<1121>
seorang muda
5ren
<5288>
yang
 
 
tidak berakal budi
7bl 6rox
<3820> <2638>
8
melewati
1rbe
<5674>
jalanan
2qwsb
<7784>
di dekat
3lua
<681>
sudut
4hnp
<6438>
jalan perempuan itu lalu

mengambil jalan
7deuy
<6805>
menuju
5Krdw
<1870>
rumahnya
6htyb
<1004>
9
pada waktu

senja
1Psnb
<5399>
pada
 
 
waktu
3Mwy
<3117>
petang
2breb
<6153>
pada waktu
4Nwsyab
<380>
malam
5hlyl
<3915>
dan
 
 
gelap
6hlpaw
<653>
10
Lihatlah
1hnhw
<2009>
seorang
 
 
perempuan
2hsa
<802>
menjumpainya
3wtarql
<7125>
dengan
 
 
berpakaian
4tys
<7897>
seperti
 
 
pelacur
5hnwz
<2181>
dengan
 
 
hati
7bl
<3820>
licik
6trunw
<5341>
11
Dia
 
 
itu
2ayh
<1931>
cerewet
1hymh
<1993>
dan
 
 
membangkang
3trrow
<5637>
kakinya
7hylgr
<7272>
tidak
5al
<3808>
tenang
6wnksy
<7931>
di
 
 
rumah
4htybb
<1004>
12
sebentar
1Mep
<6471>
di
 
 
jalan
2Uwxb
<2351>
sebentar
3Mep
<6471>
di
 
 
alun-alun
4twbxrb
<7339>
dan
 
 
di
5luaw
<681>
setiap
6lk
<3605>
sudut
7hnp
<6438>
dia
 
 
mengadang
8brat
<693>
13
Dia
 
 
memegang
1hqyzxhw
<2388>
orang muda itu dan
2wb
<0>
menciumnya
3hqsnw
<5401>
dan dengan
 
 
wajah
6hynp
<6440>
 
4wl
<0>
tanpa malu
5hzeh
<5810>
dia
 
 
berkata
7rmatw
<559>
 
8wl
<0>
14
Aku harus
 
 
mempersembahkan
1yxbz
<2077>
kurban keselamatan
2Mymls
<8002>
dan
 
 
pada
3yle
<5921>
hari
4Mwyh
<3117>
ini aku telah
 
 
membayar
5ytmls
<7999>
nazarku
6yrdn
<5088>
15
Sebab itu
2Nk 1le
<3651> <5921>
aku
 
 
keluar
3ytauy
<3318>
untuk
 
 
menemuimu
4Ktarql
<7125>
untuk
 
 
mencarimu dengan penuh semangat
5rxsl
<7836>
dan aku
6Kynp
<6440>
menemukanmu
7Kaumaw
<4672>
16
Di atas
 
 
tempat tidurku
3yvre
<6210>
aku telah
 
 
membentangkan
2ytdbr
<7234>
penutup
1Mydbrm
<4765>
kain linen
5Nwja
<330>
berwarna-warni
4twbjx
<2405>
dari
 
 
Mesir
6Myrum
<4714>
17
Aku telah
 
 
mengharumkan
1ytpn
<5130>
ranjangku
2ybksm
<4904>
dengan
 
 
mur
3rm
<4753>
gaharu
4Mylha
<174>
dan
 
 
kayu manis
5Nwmnqw
<7076>
18
Marilah
1hkl
<1980>
kita
 
 
memuaskan
2hwrn
<7301>
berahi
3Mydd
<1730>
sampai
4de
<5704>
pagi
5rqbh
<1242>
dan
 
 
menyenangkan
6holetn
<5965>
diri kita dengan
 
 
asmara
7Mybhab
<159>
19
Sebab
1yk
<3588>
suamiku
 
 
tidak
2Nya
<369>
ada di
3syah
<376>
rumah
4wtybb
<1004>
dia sedang
 
 
menempuh
5Klh
<1980>
perjalanan
6Krdb
<1870>
jauh
7qwxrm
<7350>
20
Dia
 
 
membawa
3xql
<3947>
sekantong
1rwru
<6872>
uang
2Pokh
<3701>
bersamanya
4wdyb
<3027>
saat
5Mwyl
<3117>
bulan purnama
6aokh
<3677>
dia akan
 
 
pulang
8wtyb 7aby
<1004> <935>
21
Dengan
 
 
banyak
2brb
<7230>
bujukan
3hxql
<3948>
dia
 
 
merayunya
1wtjh
<5186>
dengan
 
 
kelicinan
4qlxb
<2506>
bibir
5hytpv
<8193>
dia
 
 
mendesaknya
6wnxydt
<5080>
22
Serta-merta
3Matp
<6597>
orang muda itu

mengikutinya
2hyrxa 1Klwh
<310> <1980>
seperti seekor
 
 
sapi
4rwsk
<7794>
pergi
7awby
<935>
ke
5la
<413>
penyembelihan
6xbj
<2874>
atau seperti
 
 
seorang yang terbelenggu
8okekw
<5914>
menuju
9la
<413>
penghukuman
10rowm
<4148>
bagi
 
 
orang bodoh
11lywa
<191>
23
sampai
1de
<5704>
sebatang
 
 
anak panah
3Ux
<2671>
menembus
2xlpy
<6398>
hatinya
4wdbk
<3516>
seperti seekor
 
 
burung
6rwpu
<6833>
tergesa-gesa
5rhmk
<4116>
menuju
7la
<413>
perangkap
8xp
<6341>
tanpa
9alw
<3808>
menyadari
10edy
<3045>
bahwa
11yk
<3588>
itu
13awh
<1931>
akan mengancam

nyawanya
12wspnb
<5315>
 
14P
<0>
24
Sekarang
1htew
<6258>
hai
 
 
anak-anakku
2Mynb
<1121>
dengarkanlah
3wems
<8085>
aku
4yl
<0>
dan
 
 
perhatikanlah
5wbysqhw
<7181>
perkataan-perkataan
6yrmal
<561>
mulutku
7yp
<6310>
25
Jangan
1la
<408>
biarkan
 
 
hatimu
5Kbl
<3820>
menyimpang
2jvy
<7847>
ke
3la
<413>
jalan-jalan
4hykrd
<1870>
perempuan itu
 
 
jangan
6la
<408>
tersesat
7ett
<8582>
di
 
 
jalan-jalannya
8hytwbytnb
<5410>
26
Sebab
1yk
<3588>
banyak
2Mybr
<7227>
korban
3Myllx
<2491>
telah
 
 
dijatuhkannya
4hlyph
<5307>
dan
 
 
banyak
5Mymuew
<6099>
orang
6lk
<3605>
telah
 
 
dibunuhnya
7hygrh
<2026>
27
Rumahnya
3htyb
<1004>
adalah
 
 
jalan
1ykrd
<1870>
menuju
 
 
dunia orang mati
2lwas
<7585>
yang
 
 
membawa turun
4twdry
<3381>
ke
5la
<413>
ruang-ruang
6yrdx
<2315>
kematian
7twm
<4194>
 
8P
<0>