Prev Chapter Isaiah 23 Next Chapter
1
Pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Tirus
2ru
<6865>
Merataplah
3wlylyh
<3213>
hai
 
 
kapal-kapal
4twyna
<591>
Tarsis
5sysrt
<8659>
Sebab
6yk
<3588>
Tirus telah

dihancurkan
7dds
<7703>
tidak ada lagi
 
 
rumah
8tybm
<1004>
dan
 
 
pelabuhan
9awbm
<935>
di sana Dari
 
 
negeri
10Uram
<776>
Siprus
11Mytk
<3794>
berita
12hlgn
<1540> ==>
ini
 
 
disampaikan
12hlgn
<== <1540>
kepada mereka
13wml
<0>
2
Berdiamdirilah
1wmd
<1826>
hai kamu
 
 
penduduk
2ybsy
<3427>
daerah pesisir
3ya
<339>
hai para
 
 
saudagar
4rxo
<5503>
dari
 
 
Sidon
5Nwdyu
<6721>
utusan-utusanmu
8Kwalm
<4390>
mengarungi
6rbe
<5674>
laut
7My
<3220>
3
Melalui
 
 
perairan
1Mymbw
<4325>
luas
2Mybr
<7227>
datanglah
 
 
benih
3erz
<2233>
dari
 
 
Sikhor
4rxs
<7883>
dan
 
 
panenan
5ryuq
<7105>
dari
 
 
Sungai Nil
6rway
<2975>
adalah
 
 
penghasilannya
7htawbt
<8393>
sehingga kota itu
 
 
menjadi
8yhtw
<1961>
pasar
9rxo
<5505>
bagi
 
 
bangsa-bangsa
10Mywg
<1471>
4
Malulah
1yswb
<954>
hai
 
 
Sidon
2Nwdyu
<6721>
karena
3yk
<3588>
laut
5My
<3220>
telah
 
 
berbicara
4rma
<559>
benteng
6zwem
<4581>
laut
7Myh
<3220>
berkata
8rmal
<559>
Aku
 
 
belum
9al
<3808>
pernah
 
 
merasakan sakit bersalin
10ytlx
<2342>
ataupun
11alw
<3808>
melahirkan
12ytdly
<3205>
aku
 
 
belum
13alw
<3808>
pernah
 
 
membesarkan
14ytldg
<1431>
orang-orang muda
15Myrwxb
<970>
ataupun
 
 
mengurus
16ytmmwr
<7311>
anak-anak dara
17twlwtb
<1330>
5
Ketika
1rsak
<834>
berita
2ems
<8088>
ini sampai ke
 
 
Mesir
3Myruml
<4714>
mereka akan
 
 
gemetar
4wlyxy
<2342>
karena
 
 
berita
5emsk
<8088>
tentang
 
 
Tirus
6ru
<6865>
itu
 
 
6
Menyeberanglah
 
 
ke
1wrbe
<5674>
Tarsis
2hsysrt
<8659>
Merataplah
3wlylyh
<3213>
hai
 
 
penduduk
4ybsy
<3427>
pesisir
5ya
<339>
7
Inikah
1tazh
<2063>
kotamu yang
2Mkl
<0>
penuh kegembiraan
3hzyle
<5947>
yang
 
 
didirikan
6htmdq
<6927>
sejak
4ymym
<3117>
dahulu kala
5Mdq
<6924>
yang
 
 
kakinya
8hylgr
<7272>
membawanya pergi
7hwlby
<2986>
ke tempat-tempat

jauh
9qwxrm
<7350>
untuk
 
 
tinggal di sana
10rwgl
<1481>
8
Siapakah
1ym
<4310>
yang telah
 
 
merencanakan
2Uey
<3289>
hal
 
 
ini
3taz
<2063>
terhadap
4le
<5921>
Tirus
5ru
<6865>
kota yang
 
 
menganugerahkan mahkota
6hryjemh
<5849>
yang
7rsa
<834>
saudagar-saudagarnya
8hyrxo
<5503>
adalah para
 
 
pembesar
9Myrv
<8269>
dan
 
 
pedagang-pedagangnya
10hynenk
<3669>
adalah orang
 
 
terhormat
11ydbkn
<3513>
di
 
 
bumi
12Ura
<776>
9
TUHAN
1hwhy
<3069>
semesta alamlah
2twabu
<6635>
yang telah
 
 
merencanakannya
3huey
<3289>
untuk
 
 
menajiskan
4llxl
<2490>
kebanggaan
5Nwag
<1347>
semua
6lk
<3605>
keindahan
7ybu
<6643>
untuk
 
 
merendahkan
8lqhl
<7043>
semua
9lk
<3605>
yang
 
 
terhormat
10ydbkn
<3513>
di
 
 
bumi
11Ura
<776>
10
Seberangilah
1yrbe
<5674>
negerimu
2Kura
<776>
seperti sebuah
 
 
sungai
3rayk
<2975>
hai
 
 
putri
4tb
<1323>
Tarsis
5sysrt
<8659>
Tidak ada
6Nya
<369>
lagi
8dwe
<5750>
kekangan
7xzm
<4206>
11
Dia telah
 
 
merentangkan
2hjn
<5186>
tangan-Nya
1wdy
<3027>
atas
3le
<5921>
laut
4Myh
<3220>
dan membuat
 
 
kerajaan-kerajaan
6twklmm
<4467>
gemetar
5zygrh
<7264>
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
memberi perintah
8hwu
<6680>
mengenai
9la
<413>
Kanaan
10Nenk
<3667>
untuk
 
 
menghancurkan
11dmsl
<8045>
benteng-bentengnya
12hynzem
<4581>
12
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
Kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
bersukacita
5zwlel
<5937>
lagi
4dwe 3ypyowt
<5750> <3254>
hai
 
 
anak perawan
8tb 7tlwtb
<1323> <1330>
Sidon
9Nwdyu
<6721>
yang
 
 
tertindas
6hqsemh
<6231>
Bangkitlah
11ymwq
<6965>
menyeberanglah
12yrbe
<5674>
ke
 
 
Siprus
10*Mytk {Myytk}
<3794>
di sana
14Ms
<8033>
pun
13Mg
<1571>
kamu
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
mendapat tempat beristirahat
16xwny
<5117>
 
17Kl
<0>
13
Lihatlah
1Nh
<2005>
negeri
2Ura
<776>
orang Kasdim
3Mydvk
<3778>
Bangsa
5Meh
<5971>
itu
4hz
<2088>
tidak
6al
<3808>
ada
7hyh
<1961>
lagi Orang
 
 
Asyur
8rwsa
<804>
menjadikannya tempat
9hdoy
<3245>
bagi
 
 
binatang-binatang gurun
10Myyul
<6728>
Mereka
 
 
mendirikan
11wmyqh
<6965>
menara-menara pengepungan
12*wynwxb {wynyxb}
<971>
meruntuhkan
13wrre
<6209>
puri-purinya
14hytwnmra
<759>
dan
 
 
menjadikannya
15hmv
<7760>
reruntuhan
16hlpml
<4654>
14
Merataplah
1wlylyh
<3213>
hai
 
 
kapal-kapal
2twyna
<591>
Tarsis
3sysrt
<8659>
karena
4yk
<3588>
bentengmu
6Nkzem
<4581>
telah
 
 
dihancurkan
5dds
<7703>
 
7o
<0>
15
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Tirus
5ru
<6865>
akan
 
 
dilupakan
4txksnw
<7911>
selama
 
 
tujuh puluh
6Myebs
<7657>
tahun
7hns
<8141>
seperti
 
 
hari-hari
8ymyk
<3117>
seorang
 
 
raja
9Klm
<4428>
Pada
10dxa
<259>
akhir
11Uqm
<7093>
masa
 
 
tujuh puluh
12Myebs
<7657>
tahun
13hns
<8141>
itu akan
 
 
terjadi
14hyhy
<1961>
pada
 
 
Tirus
15rul
<6865>
seperti dalam
 
 
nyanyian
16trysk
<7892>
pelacur
17hnwzh
<2181>
ini
 
 
16
Ambillah
1yxq
<3947>
kecapimu
2rwnk
<3658>
berjalanlah di sekitar
3ybo
<5437>
kota
4rye
<5892>
hai
 
 
pelacur
5hnwz
<2181>
yang
 
 
dilupakan
6hxksn
<7911>
Petiklah
8Ngn
<5059>
baik-baik
7ybyjyh
<3190>
nyanyikanlah
10rys
<7892> ==>
banyak
9ybrh
<7235>
lagu
10rys
<== <7892>
supaya
11Neml
<4616>
kamu
 
 
diingat
12yrkzt
<2142>
17
 
1hyhw
<1961>
Setelah
2Uqm
<7093>
tujuh puluh
3Myebs
<7657>
tahun
4hns
<8141>
TUHAN
6hwhy
<3068>
akan
 
 
mengunjungi
5dqpy
<6485>
 
7ta
<853>
Tirus
8ru
<6865>
Namun Tirus akan

kembali
9hbsw
<7725>
ke
 
 
upah sundalnya
10hnntal
<868>
dan akan
 
 
berzina
11htnzw
<2181>
dengan
12ta
<854>
segala
13lk
<3605>
kerajaan
14twklmm
<4467>
 
15Urah
<776>
di
16le
<5921>
muka
17ynp
<6440>
bumi
18hmdah
<127>
18
Pendapatan
2hrxo
<5504>
Tirus dan

upah sundalnya
3hnntaw
<868>
akan
1hyhw
<1961>
disisihkan
4sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
Itu
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
disimpan
7ruay
<686>
atau
8alw
<3808>
ditimbun
9Noxy
<2630>
Pendapatan
15hrxo
<5504>
Tirus
 
 
akan menjadi
14hyhy
<1961>
persediaan
 
 
makanan
16lkal
<398>
yang
 
 
cukup
17hebvl
<7654>
dan
 
 
pakaian
18hokmlw
<4374>
yang
 
 
indah
19qyte
<6266>
bagi mereka
 
 
yang
10yk
<3588>
tinggal
11Mybsyl
<3427>
di hadirat
12ynpl
<6440>
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
20P
<0>